Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

“Directe” ontslagen en het “afkopen” van de opzeggingstermijn  

Op twee punten heb ik bedenkingen bij het – overigens interessante – artikel van Tobe Steel in De Tijd.

Afkopen

Ik denk dat het juridisch verkeerd is te spreken van het “afkopen” van de opzeggingstermijn door het betalen van een ontslagvergoeding (al komt het in de praktijk grotendeels daarop neer).

Naar mijn mening is een opzeggingsvergoeding een sanctie die de wet oplegt wanneer een werkgever of een werknemer zonder dringende reden direct, d.i. op staande voet, een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat blijkt volgens mij uit de formulering van de wet (art. 39, § 1, 1ste lid, Arbeidsovereenkomstenwet). Ik heb de vraag onlangs voorgelegd aan het Hof van Cassatie. Het belang daarvan, bv. voor het verschuldigd zijn van een eindejaarspremie waarvan de toekenning gekoppeld is aan de voorwaarde nog in dienst te zijn op een bepaalde datum, is te weten of wie zonder dringende reden een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst met betaling van een opzeggingsvergoeding, een fout begaat. Ik vind van wel. Men zegt toch ook niet dat wie door het rode verkeerslicht rijdt, zijn overtreding kan “afkopen” door een minnelijke schikking of de betaling van een geldboete?

Het loon dat de werknemer normaal zou verdienen tijdens de opzeggingstermijn

Mijn tweede bedenking betreft de bewering dat de werknemer aan wiens arbeidsovereenkomst zonder dringende reden een einde wordt gemaakt zonder opzegging, “het loon dat de werknemer dan normaal zou verdienen” in één keer uitbetaald krijgt.

De opzeggingsvergoeding stemt niet overeen met wat de werknemer tijdens de opzeggingstermijn normaal zou verdienen, maar wordt berekend op het “lopend” loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst, m.a.w. die waarop de werknemer aanspraak kan maken op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, vermenigvuldigd met de duur van de opzeggingstermijn (art. 39, § 1, 2de lid, Arbeidsovereenkomstenwet). Met loonaanpassingen die zich na het einde van de overeenkomst voordoen, wordt m.a.w. geen rekening gehouden.

Schematisch  

Schematisch kunnen de voor- en nadelen van voortwerken tijdens de opzeggingstermijn enerzijds, de betaling van een opzeggingsvergoeding anderzijds, voor het overige als volgt worden voorgesteld:

Willy van Eeckhoutte

Vragen over onmiddellijk ontslag of opzeggingsvergoeding?

Bezoek www.soconsult.be.

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.