Clabots Advocaten
  • Clabots Advocaten

    CLABOTS werd opgericht in 2017 als nichekantoor met de focus op dienstverlening in het kader van vastgoed. Het kantoor verstrekt informatie onder de vorm van seminaries en publicaties, alsook tussenkomsten als bemiddelaar of uiteraard als raadsman of consultant binnen haar niche. Mr. CLABOTS buigt intussen terug op ruim 23 jaar ervaring bij de Balie van Limburg en recent ook deze van West-Vlaanderen. De algemene directie van het kantoor wordt waargenomen door mevrouw Sylvia VERBEEMEN.

Artikels door Clabots Advocaten