Door de website www.jubel.be te bezoeken stemt u in met onderstaande disclaimer.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die op Jubel.be verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Door een bijdrage te publiceren op Jubel stemt de Auteur ervan in met de Algemene Voorwaarden voor Jubel-auteurs.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

INTELLECTUELE EIGENDOM

Op alle inhoud en opmaak (zoals o.a. teksten, beeldmateriaal, foto’s, logo’s en andere creaties) van deze website rust van rechtswege een auteursrecht. Het is zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KnopsPublishing niet toegestaan om de aangeboden informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven behouden.

BESCHIKBAARHEID VAN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE

Wij doen ons best om te garanderen dat onze website altijd werkt zoals het hoort. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze website steeds beschikbaar of toegankelijk zal zijn.

De informatie (o.a. teksten, beelden, linken,…) op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. KnopsPublishing levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren.

Alle links of mogelijkheden tot delen (via sociale media, blogs en vergelijkbare sites en communicatiediensten) op onze website dienen uitsluitend om uw surfervaring op onze website te vereenvoudigen en u hierbij deze mogelijkheden te faciliteren.

AANSPRAKELIJKHEID

KnopsPublishing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn. KnopsPublishing behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals de informatie (of deel van) te verwijderen.

Verder kan KnopsPublishing tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van aan onze website gelinkte websites of door overeenkomsten die u afsluit met derden via de gelinkte websites.