• IBJ - IJE

    Het Instituut voor bedrijfsjuristen, opgericht bij wet van 1 maart 2000, vertegenwoordigt en beschermt, als professionele orde, de belangen van bedrijfsjuristen in België. Het IBJ telt meer dan 2200 leden, die de beschermde titel van bedrijfsjurist dragen en wiens juridisch advies krachtens de wet vertrouwelijk is. Het IBJ waarborgt kwaliteit via voortgezette opleiding, bewaakt deontologie en biedt een dynamisch netwerk voor het uitwisselen van ervaring en kennis. Elk jaar organiseert het 100+ activiteiten voor zijn leden in samenwerking met zijn loyale partners.

Artikels door IBJ - IJE