Redactieraad

Jubel.be kan rekenen op de steun van een betrokken Redactieraad, die mee de koers van het Jubel-schip bepaalt.
Deze vooraanstaande experten houden steeds een vinger aan de pols op gebied van law, tax & finance en waken mee over de kwaliteit en credibiliteit van ons platform.

Koen Lemmens

 • Koen Lemmens is doctor in de Rechten. In 2003 promoveerde hij in het persrecht aan het Europees Universitair Instituut (Firenze). Daarvoor studeerde hij af als licentiaat in de Rechten (met grote onderscheiding) aan de Vrije Universiteit Brussel.
 • Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar de problematiek van de fundamentele rechten en vrijheden (vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, privacybescherming,…), de rol van grondwettelijke hoven in democratische rechtsstaten, en de verhouding tussen literatuur en recht. Zijn publicaties situeren zich dan ook voornamelijk op deze domeinen.
 • Hij is docent mensenrechten aan de KU Leuven en aan de EUIC (Venetië). Aan de Vrije Universiteit Brussel doceert hij binnen de Master Journalistiek het vakonderdeel “Mediarecht”.
 • Sinds 2003 is hij ook advocaat aan de Brusselse balie, waar hij gespecialiseerd is in procedures bij het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Joachim Meese

 • Joachim Meese is doctor in de Rechten (Universiteit Gent, 2005). Tevens bezit hij de diploma’s van licentiaat in de Rechten (Universiteit Gent, 1997) en van licentiaat in de Criminologische Wetenschappen (Universiteit Gent, 1998).
 • Ingeschreven aan de Balie van Gent sinds 1998. Zijn specialisaties situeren zich op het vlak van nationaal en internationaal strafrecht en strafprocesrecht, mensenrechten en ondernemingsstrafrecht. Hij bepleit procedures voor onder meer het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
 • Voorts is Joachim Meese professor straf(proces)recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft inmiddels meer dan honderd wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Steven Renette

  • Steven Renette studeerde af aan de KU Leuven (1996, met onderscheiding) en volgde nadien een aanvullende opleiding D.E.S. en droit social aan de ULB (1997, met onderscheiding), om vervolgens in 1997 tot Balie Limburg toe te treden.
  • Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Hij heeft een bijzondere affiniteit ontwikkeld voor de uitdagingen waarmee bouwbedrijven op sociaalrechtelijk vlak worden geconfronteerd (o.a. schijnzelfstandigheid, arbeidsongevallen, tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten).
  • Naast zijn bezigheden als advocaat was hij ook een tijdlang academisch actief, zowel aan de KU Leuven als aan de UHasselt. Steven Renette is een veelgevraagd spreker en publiceert zeer regelmatig over sociaalrechtelijke onderwerpen.

  Tom De Coster

   • Tom De Coster studeerde in 2010 af als Master in de Rechten (magna cum laude) aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarna hij zich als advocaat aansloot bij de Brusselse Balie. Hij volgde in 2015 een Master of Laws aan de Columbia University in New York. In 2016 behaalde hij een Master of Intellectual Property Rights and ICT Law aan de Katholieke Universiteit Brussel  (magna cum laude).
   • Als advocaat is hij sinds 2010 actief bij Linklaters in Brussel. Hier behandelt hij voornamelijk zaken betreffende handelsrecht, in het bijzonder intellectueel eigendomsrecht.
   • Daarnaast werkt hij sinds 2015 deeltijds als praktijkassistent aan de Katholieke Universiteit Leuven en is hij auteur van verschillende publicaties

   Sven Sobrie

    • Sven Sobrie studeerde in 2010 magna cum laude af aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Aansluitend begon hij aan een assistentschap bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht. In 2016 promoveerde hij met een proefschrift over de procesvoering qualitate qua.
    • Sinds 2012 is hij advocaat. Hij is medewerker bij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen, waar hij zich toespitst op cassatieprocedures. Daarnaast is hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker nog steeds verbonden aan de KU Leuven.
    • De expertise van Sven Sobrie ligt hoofdzakelijk in het burgerlijk procesrecht. Hij is auteur en coauteur van verschillende publicaties, en is een veelgevraagd spreker.

     

     Oud-leden redactieraad

      

     Willy van Eeckhoutte

       • Willy van Eeckhoutte was voorzitter van de Jubel-redactieraad vanaf de oprichting tot eind 2021. Als ere-voorzitter volgt hij sinds begin 2022 de werking vanaf de zijlijn. Jubel dankt hem voor zijn jarenlange engagement en gewaardeerde adviezen.
       • Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de Rechten (UGent).
       • Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij sinds 1986 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceert.
       • In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie. Hij behandelt niet alleen zaken voor het Hof van Cassatie in alle rechtstakken, maar treedt ook voor de gewone rechtbanken op en is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke en socialezekerheidszaken.
       • Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).