Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

De Standaard, donderdag 6 september 2018, p. 27

Lasten

De kans dat een babysit effectief belastingen moet betalen op het geld dat hij of zij ontvangt, is ongeveer nul, aldus het ministerie van Financiën.

Hoe groot is de kans dat daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn?

Werknemer of zelfstandige?

Om die vraag te beantwoorden, moeten wij vooreerst uitmaken of een babysit als werknemer of als zelfstandige kan worden gekwalificeerd, want in de regel zijn alleen op de beroepsinkomsten van die twee categorieën socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

De vereiste van een beroepsactiviteit sluit voor de meeste babysitters al de hoedanigheid van zelfstandige uit (zie art. 3, § 1, 1ste lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen).

Om werknemer te zijn volstaat arbeid, naast loon en een gezagsrelatie, dat alle op basis van een overeenkomst (art. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet).

Babysitten is ongetwijfeld arbeid, ook al moet je enkel waakzaam zijn als de kinderen in bed liggen. Je doet dat vanzelfsprekend als je ingaat op een vraag van en dus op basis van een akkoord met de ouders van de baby. Ook de vergoeding kom je overeen. Die mag je de tegenprestatie van arbeid en dus loon noemen als de babysit onder het gezag staat van de ouders. Zelfs al zijn die in de regel afwezig tijdens het grootste deel van het babysitten, zij zullen wel bepalen wanneer de babysit aanwezig moet zijn en weer naar huis kan en instructies geven over hoe de kinderen moeten behandeld of aangepakt worden. Alle elementen van een arbeidsovereenkomst zijn met andere woorden aanwezig.

Geen bijdragen

Bijdragen betalen dus? In beginsel wel (art. 1, §1, 1ste lid, RSZ-wet). Maar wie occasionele “hoofdarbeid” verricht, wordt uitgesloten. Alleen voor professionele babysitters die geregeld meer dan acht uur per week ‘sitten’ geldt die uitsluiting niet (art. 16 Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

Onder de Arbeidsongevallenwet vallen de uitgesloten occasionele werknemers wel (art. 1, 1°, koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied en tot vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971). Maar daarvoor betaalt men geen bijdragen. Alleen de werkgever moet een premie betalen aan de arbeidsongevallenverzekeraar waarmee hij een polis moet afsluiten.

W. van Eeckhoutte

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.