Actualia Expertise

Geen dubbele sanctie meer bij fiscale fraude

Avatar
Geschreven door John Maes

Er is een belangrijke wijziging in onze wetgeving inzake de interferentie tussen het strafrecht en het fiscaal recht. Vroeger was er gevaar op een dubbele sanctionering wanneer er sprake was van fiscale fraude. Nu is daar een einde aan gekomen doordat de strafrechter het volledige dossier in handen neemt.

Fiscale fraude hangt vaak samen met het strafrecht omdat je ook te maken hebt met onder meer valsheid in geschrifte en witwas. Bij zaken die voor de strafrechter kwamen, kreeg je niet enkel een sanctionering via een gevangenisstraf en een boete maar ook nog eens een mogelijke verbeurdverklaring. En als dat allemaal voorbij was, kwam men daarna nog eens in een afzonderlijke procedure bij de fiscus langs. Dit leidde vaak tot een dubbele of zelfs driedubbele “pluk”, zoals men dat noemt, wat in feite toch in strijd is met het Europees recht.

Evenwichtige sanctionering

De wetgever heeft ingegrepen op een bijzondere manier. In geval van ernstige fiscale fraude gaat men dit volledig bij de strafrechter plaatsen. Het is zo dat wanneer er sprake is van belastingfraude, dat de fiscus dit zal melden bij het parket. Er moet dan een overleg komen en dan zal er beslist worden door het openbaar ministerie om al dan niet te vervolgen. Op het moment dat men die beslissing neemt, stopt het eigenlijk voor de fiscus en gaat de strafrechter het volledige verhaal in handen nemen.

Dat betekent dat de fiscus in die strafprocedure ook partij zal zijn, wat enigszins nieuw is. De strafrechter zal zich dus naast de strafrechtelijke inbreuken en  sanctionering ook moeten uitspreken over de fiscale vordering, waardoor een evenwichtige sanctionering mogelijk is. Zelfs in die zin dat er, wanneer er bijvoorbeeld strafrechtelijk zal worden vrijgesproken, toch nog een oordeel zal moeten komen tegenover de fiscus over welke fiscale gevolgen deze feiten kunnen hebben.

Druk op de ketel

Een opmerking die je hierbij kan maken, is dat fiscale ambtenaren druk op de ketel kunnen zetten door te dreigen met die procedure wanneer er discussie is met een belastingplichtige. Hopelijk wordt dat niet op die manier uitgevoerd, want dat zou misbruik zijn van de bedoelingen van de wetgever. Aan de andere kant zal men wel strafrechters nodig hebben die goed onderlegd zijn, niet alleen in het strafrecht, maar ook in het fiscaal recht. Vermoedelijk zal men in die kamers dan ook fiscale specialisten moeten plaatsen om tot goed onderbouwde vonnissen en/of arresten te komen.

Deze ingreep is goed. We vermijden die dubbele procedure, die vaak tot heel onbillijke resultaten leidde, en we brengen ons daarmee ook in overeenstemming met de Europese rechtspraak.

Bekijk hier ook het interview inzake de bestraffing bij fiscale fraude met meester John Maes:

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.