Expertise Kantoor & beleid

Stress: een extra uitdaging voor adviserende beroepen

Jeff Keustermans
Geschreven door Jeff Keustermans

Onderzoek van de befaamde Harvard University toont aan dat wij genetisch geprogrammeerd zijn om gevaar op te sporen. Voorouders die dat niet deden, werden vertrappeld door een mammoet nog voor ze kinderen kregen. Gevaar zien veroorzaakt allerlei reacties in ons lichaam. Bij echt gevaar zijn die reacties nuttig, maar bij gevaar dat veraf is hebben die reacties geen zin.

Keizer Augustus bouwde in het begin van de jaartelling een grote brug in Narni (Umbrië). Toen die enkele eeuwen later instortte, heeft niemand in onze contreien daar iets van gehoord. Vandaag krijgen we veel impulsen die wijzen op gevaar. Lees de titels van een krant, of luister naar een doorsnee journaal. Een brug in Genua stort in en vijf minuten later lees je het op je telefoon. ’s Avonds krijg je het in detail voorgeschoteld op televisie. Je vraagt je automatisch af: ‘had ik daar kunnen bij zijn?’ en ‘moet ik iets doen om dit te voorkomen?’. Het teveel aan negatieve impulsen creëert zinloze zorgen en onderhuidse stress.

Als advocaat, maar ook in andere adviserende beroepen zoals dat van notaris, bedrijfsjurist, arts en accountant, handel je beroepshalve op een wijze die dergelijke stress aanzwengelt. Adviseurs focussen voor hun werk voortdurend op risico’s, op wat er voor hun cliënt kan mislopen. Dat wordt al snel een gewoonte en het onbewuste brein zet die focus dan verder buiten het beroepsdomein. Daarom kijken vele adviseurs ook in hun privéleven erg ver vooruit naar ‘wat er allemaal niet zou kunnen gebeuren’, vaak reeds maanden op voorhand. Ze doen dat voor zichzelf, maar ook voor hun naasten. Daarmee verspillen ze  kostbare energie.

Er is ook goed nieuws. Uit hetzelfde onderzoek van Harvard blijkt dat we ons brein veel van die zinloze zorgen kunnen besparen door ons te oefenen in het kijken naar mooie en positieve dingen. De slechte gewoonte kan worden omgebogen. Het vergt training, maar na enige tijd herhaalt ons onbewuste brein die ‘nieuwe manier van kijken’ quasi automatisch. Het onderzoek toont ook aan dat als we ons brein vullen met leuke dingen, er minder stress verwekkende gedachten opkomen. Waar je een roos plant, kan geen distel groeien!

Dat je die goede gewoonte kan kweken, lees en zie je in de tekst en bijhorend filmpje van de Harvard Graduate School of Education.

Als je de focus op de positieve dingen wil versterken, helpt het om gebruik te maken van je onbewuste brein.  Prof. Bargh van Yale University schrijft in zijn boek ‘Het verborgen brein’ (Hollands Diep, 2018, p. 355) dat je jezelf het best controleert en verandert door gebruik te maken van de krachten van je onbewuste brein. Dat deel van ons brein doet niet liever dan automatiseren en herhalen!

Je onbewuste brein leren aansturen kan je leren in een training: een investering van twee dagen, waar je de rest van je leven van geniet. Deze training werd erkend in de permanente vorming van OVB (9 punten voor de twee dagen), IAB (11u voor de twee dagen) en BIBF (11u voor de twee dagen).
Meer informatie over deze training kan je terugvinden via deze link.

Jeff Keustermans

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.