Actualia

Opstellen van Europees wettelijk kader “e-evidence” goedgekeurd

Avatar
Geschreven door Koen Geens

Professor Koen Geens toont zich tevreden met de beslissing van de Europese Raad om tot een Europees wettelijk kader te komen om toegang te krijgen tot digitale data in strafonderzoeken. België heeft 3 jaar onophoudelijk inspanningen geleverd om dit dossier op de agenda te zetten en te promoten in de EU-Raad van Ministers van Justitie.

Naar een Europees wettelijk kader

De EU-Raad van Ministers van Justitie heeft op 7 december 2018 een politiek akkoord bereikt om een Europees wettelijke kader op te stellen over “e-evidence” (digitale data in strafonderzoeken). Binnen dit wettelijk kader zal geregeld worden aan welke verplichtingen providers (Facebook, Google, Whatsapp, Microsoft, Apple, Twitter etc) moeten voldoen om nationale gerechtelijke beslissingen uit te voeren. Dit is noodzakelijk om toegang te krijgen tot digitale gegevens.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • Wie gebruikt een bepaald Facebookprofiel?
  • Wie heeft op welke moment gebeld en met wie via Whatsapp?

Het blijft nu de taak om met het Europese Parlement verder te onderhandelen, maar ook om tegelijkertijd een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te bespreken om een waterdicht juridisch kader te maken. Dit is noodzakelijk voor zowel voor onze burgers als voor de aanbieders van digitale diensten.

De enige manier om misdaad op een efficiënte wijze te bestrijden is de weg van de samenwerking. Ook de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel kwam tot deze aanbeveling. Op Europees en internationaal niveau moet gepleit worden om toegang te kunnen krijgen tot digitale data in strafonderzoeken.

Professor Koen Geens: “Ik ben er steeds van overtuigd geweest dat de Europese Unie de noodzaak zag in dit dossiers om onze rechters, openbare aanklagers en rechercheurs te helpen in hun strijd tegen misdaad. De overeenkomst toont aan dat de Europese Unie deze uitdaging aankan. Misdaad stopt niet aan de grens van een land. Om misdrijven op te lossen zoals fraude, moorden, mensenhandel, wapenhandel enzoverder heb je toegang nodig tot bewijsmateriaal. Daarom vraagt dit een Europese aanpak.”

Persbericht van www.koengeens.be.

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.