Seeds of Law

Seeds of Law is een full service advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht.

Onze cliënten - ondernemingen, overheden en particulieren - zijn actief over heel de wereld en in een brede waaier van diverse sectoren. Wij zijn een meerwaarde voor hen omdat wij, van bij de start van ieder project, strategisch meedenken en duurzame oplossingen bieden vanuit een klantgerichte en pragmatische aanpak. Indien nodig staan we hen natuurlijk ook bij in procedurekwesties.

Onze cliënten vinden in ons een waardevolle partner voor de uitbouw van hun toekomst en de realisatie van hun plannen. Het is enkel zo dat zij zich op een serene manier volledig kunnen focussen op wat echt voor hen telt.

Seeds of Law heeft een jong en dynamisch, multicultureel en divers team en is daar trots op. Onze diensten zijn dan ook mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Arabisch.

Het motto van Seeds of Law is “All the flowers of tomorrow are in the seeds of today”.

Voor alle typen van huurcontracten (kantoren, handel, parking, …), met uitzondering van woninghuurcontracten, gelden welbepaalde indexeringsregels die federaal geregeld zijn in het Burgerlijk Wetboek.

De indexering in geval van woninghuur is per gewest geregeld op dezelfde manier als voor de andere huurcontracten en dit respectievelijk in de Brusselse Huisvestingscode, het Waalse Woninghuurdecreet en het Vlaamse Woninghuurdecreet.

De indexering van de huurprijzen op basis van deze indexeringsregel zal met de huidige inflatie ongetwijfeld leiden tot een ernstige stijging van de huurprijzen. Dan stelt zich de vraag of verhuurders verplicht zijn deze indexeringsformules toe te passen en of bij de onderhandeling van een huurcontract kan afgeweken worden van de wettelijke formules. Het is immers veelal in ieders belang dat een goede huurrelatie op lange termijn behouden wordt.

Wat is het standaardprincipe?

We gaan in de eerste plaats in op het standaardprincipe dat bestaat inzake indexatie van huurprijzen.

Voor alle huurcontracten is de regel dat er geïndexeerd moet worden volgens de volgende klassieke indexeringsformule:

basishuurprijs x nieuwe indexcijfer
aanvangsindexcijfer

Hiervoor moet beroep gedaan worden op de gezondheidsindex.

Is er versoepeling mogelijk?

U bent als verhuurder niet verplicht tot indexering over te gaan en huurders kunnen bij de onderhandeling van hun huurcontract aandringen op een versoepeling van de indexeringsregels, zoals bijvoorbeeld een plafond op de indexering.

Maar let op! De wet voorziet dat de indexeringsformule niet strenger kan worden gemaakt.

Besluit

Partijen kunnen vrij beslissen om de indexeringsregels te versoepelen en dus af te wijken van de indexeringsformule naar beneden toe. Dit is dan in het voordeel van de huurder maar soms ook in het voordeel van de verhuurder die op die manier een goede en trouwe huurder op lange termijn wenst te behouden.

Een verstrenging van de indexeringsregels is voor geen der huurcontracten toegestaan.

Ulrike Beuselinck (Seeds of Law)

Seeds of Law

Seeds of Law is een full service advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht.

Onze cliënten - ondernemingen, overheden en particulieren - zijn actief over heel de wereld en in een brede waaier van diverse sectoren. Wij zijn een meerwaarde voor hen omdat wij, van bij de start van ieder project, strategisch meedenken en duurzame oplossingen bieden vanuit een klantgerichte en pragmatische aanpak. Indien nodig staan we hen natuurlijk ook bij in procedurekwesties.

Onze cliënten vinden in ons een waardevolle partner voor de uitbouw van hun toekomst en de realisatie van hun plannen. Het is enkel zo dat zij zich op een serene manier volledig kunnen focussen op wat echt voor hen telt.

Seeds of Law heeft een jong en dynamisch, multicultureel en divers team en is daar trots op. Onze diensten zijn dan ook mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Arabisch.

Het motto van Seeds of Law is “All the flowers of tomorrow are in the seeds of today”.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.