13 mrt 2018 | Actualia

De rechten van de onheus behandelde sollicitant

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 13/03/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Onheus behandelde sollicitanten
De Morgen, vrijdag 9 maart 2018, p. 6

Boycot

De producten of diensten van de onderneming boycotten, zoals blijkens het krantenartikel sommigen doen, is inderdaad een mogelijkheid. Maar de sollicitant zelf wordt daarvan natuurlijk niet beter.

Schadevergoeding vragen

Geen antwoord

Wie, zoals blijkbaar zoveel sollicitanten, geen of een “onvoldoende” antwoord krijgt, staat machteloos. De CAO nr. 38 bevat enkel de aanbeveling aan de werkgevers de sollicitanten van wie de kandidatuur niet in aanmerking worden genomen, binnen een redelijke termijn van die beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht (art. 9, niet algemeen bindend verklaard). Niet of nietszeggend antwoorden is niet hoffelijk, maar als men schadevergoeding zou kunnen krijgen voor elke onhoffelijkheid waarmee men wordt geconfronteerd, zou dat de beste weg zijn om rijk te worden.

Geen antwoord wegens migratieachtergrond of leeftijd

De zaken liggen iets anders voor sollicitanten met een migratieachtergrond of van een zekere leeftijd, die geen reactie kunnen ontvangen op hun sollicitatie. Zij kunnen zich beroepen op de antidiscriminatiewetgeving. De ontstentenis van (aanvaardbare) reactie is een feit dat discriminatie kan doen vermoeden, zodat, als de sollicitant dat aanvoert, het de werkgever is die moet bewijzen dat geen sprake is geweest van discriminatie (art. 30, § 1 en 2, 2°, Racismebestrijdingswet; art. 28, § 2, 2°, Antidiscriminatiewet).

1.300 euro

Zij kunnen de forfaitaire schadevergoeding vorderen van 1.300 euro, ervan uitgaande dat de werkgever niet zal kunnen aantonen dat zijn ook om niet-discriminerende redenen geen reactie kregen (art. 16, § 2, 1°, Racismebestrijdingswet en art. 18, § 2, 1°, Antidiscriminatiewet).

6 maanden loon

Het gaat om discriminatie in het kader van arbeidsverhoudingen. De wet vernoemt uitdrukkelijk de selectiecriteria die worden gehanteerd in het wervingsproces (art. art. 5, § 2, 1°, 2de gedachtestreepje, Racismebestrijdingswet en Antidiscriminatiewet). De sollicitant zou dan ook een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon kunnen vorderen (art. 16 §, § 2, 2°, Racismebestrijdingswet; art. 18, § 2, 2°, Antidiscriminatiewet).

Loon voor een sollicitant die niet aangeworven is, hoor ik u denken? Dat is er toch niet want er komt precies geen arbeidsovereenkomst tot stand, zodat er ook geen werkgever is. Neen, maar de wet kent het vorderingsrecht waarvan sprake toe aan “het slachtoffer” en wij kennen wel meer teksten die van toepassing zijn op “de werkgever” die nog geen werkgever is.

De CAO nr. 38 bijvoorbeeld merkt als werkgever aan de natuurlijke of rechtspersoon die een oproep richt tot de arbeidsmarkt opdat kandidaten naar een openstaande arbeidsplaats zouden solliciteren (art. 2).

Wie tegenwerpt dat dit een definitie is die enkel geldt voor die cao, heeft een punt. Maar men mag niet vergeten dat een cao eigenlijk enkel van toepassing kan zijn op werkgevers en werknemers en dat zijn personen die al verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of personen die anders arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon en de personen die hen tewerkstellen (art. 2, § 1, eerste en tweede lid, 1 en 2, Cao-wet). Dus strikt genomen zou de CAO nr. 38 helemaal niet van toepassing zijn in de verhouding sollicitant-werkaanbieder en dus waardeloos …

8.000 euro

De CAO nr. 38 geeft de gediscrimineerde sollicitant overigens nog een ander wapen. Discrimineren op zich is geen misdrijf. Maar het discriminatieverbod van het algemeenbindendverklaarde (dat is, terloops gezegd, de juiste uitdrukking en schrijfwijze) van artikel 2bis van de CAO nr. 38 is dat wel (zie art. 189 Sociaal Strafwetboek). De straf is een geldboete van 10 tot 100 euro (art. 101 Sociaal Strafwetboek). Verhoogd met de opdeciemen kan die dus tot 8.000 euro oplopen.

Conclusie

Niet reageren op een sollicitatie van een sollicitant met een migratieachtergrond of van een zekere leeftijd, kan een aardige duit kosten.

Willy van Eeckhoutte

Meer lezen van deze auteur?

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.