Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Opgelet: dit artikel is meer dan één jaar oud en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Via de aftrek voor innovatie-inkomsten kunnen sinds 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. Voordien bestond er reeds de aftrek voor octrooi-inkomsten. Voor deze aftrek voor octrooi-inkomsten bestond nog een overgangsperiode, maar sinds 1 juli 2021 is deze octrooi-aftrek volledig verdwenen.

Zowel binnenlandse vennootschappen, als buitenlandse vennootschappen met een vaste inrichting in België kunnen van de vrijstelling inzake innovatie-inkomsten gebruik maken. Het toepassingsgebied van de intellectuele eigendomsrechten die in aanmerking komen voor de vrijstelling is in tegenstelling tot vóór 1 juli 2016 uitgebreid, aangezien nu niet meer enkel inkomsten uit octrooien/patenten (en aanvullende beschermingscertificaten), maar nu ook onder meer inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software in aanmerking komen.

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht, hetgeen in principe leidt tot een effectieve belastingdruk over die inkomsten van – in het beste geval – 3,75% (= 25% belasting op x 15% van de desbetreffende inkomsten). De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma. Het bestaan van een onderzoekscentrum zoals bij de aftrek voor octrooi-inkomsten is echter niet langer vereist.

In tegenstelling tot de bruto‐benadering die gold voor de octrooiaftrek, gaat de aftrek voor innovatie-inkomsten uit van een netto-benadering. Dit betekent dat de bruto-inkomsten worden verminderd met alle kosten verbonden aan het intellectueel eigendomsrecht.

Bij de aftrek voor innovatie-inkomsten wordt eveneens gebruik gemaakt van de zogenaamde “nexus benadering”. Zonder te diep in detail te gaan, kan worden gesteld dat deze nexus-breuk hoger zal zijn wanneer de vennootschap alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zelf uitoefent en aldus eigen uitgaven heeft verricht voor het ontwikkelen van een bepaalde innovatie. De nexus-breuk kan daarbij niet hoger zijn dan 1, waarbij 1 aldus betekent dat een vennootschap alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zelf uitoefent.

Het resulterende bedrag na het berekenen van het netto inkomen en het toepassen van de “nexus-benadering” komt in aanmerking voor de aftrek ten belope van 85%.

Neem gerust contact met ons op indien u wenst te laten nagaan of u ook van de aftrek voor innovatie-inkomsten kan genieten.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.