Studio Legale

STUDIO | LEGALE Advocaten werd in 2009 opgericht door Mrs. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor met slechts één doel voor ogen: u snel en pragmatisch bij juridische aangelegenheden helpen.

STUDIO | LEGALE is een juridische “ONE-STOP-SHOP” : u vindt er verschillende specialisten onder één dak. In tegenstelling tot de huidige trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE net een FULL SERVICE kantoor te zijn. U wil immers één vertrouwenspersoon voor al uw juridische problemen. STUDIO | LEGALE biedt u die, en inhouse vindt die zo nodig bijstand bij zijn collega-specialisten. Zo moet u met uw juridische problemen niet steeds bij nieuwe advocaten aankloppen.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, gaande van particulieren en KMO’s tot multinationals en overheden, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen.

Bij STUDIO | LEGALE staan momenteel 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking. U vindt ons in Antwerpen en Brussel.

“Het KB tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 29.04.2021(1) tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) aangaande de rekenkundige en logische controles van de neer te leggen jaarrekeningen en het gebruik van de eBox voor de Nationale Bank van België” voorziet dat de neerlegging van jaarrekeningen enkel nog wordt aanvaard wanneer deze kunnen voldoen aan de rekenkundige en logische controles.

Het KB kwam tot stand op vraag van het kabinet van de Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee, Vincent Van Quickenborne, die overeenkomstig artikel 3:41 van het WVV hierover een advies vroeg aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het ontwerpadvies werd voorgelegd aan de plenaire vergadering, die het op 15 juli 2021 unaniem heeft goedgekeurd (2).

De Raad ondersteunt het ontwerp van KB aangezien dit de kwaliteit van de jaarrekeningen die de Nationale Bank van België ter beschikking stelt ten goede zal komen. Ook het gebruik van de eBox wordt door de Raad toegejuicht, maar ze vindt het tegelijkertijd een gemiste kans van de overheid dat er geen gemeenschappelijke eBox is voor het geheel der diensten van de verschillende administraties. De veelheid aan digitale platformen zoals Tax-on-web, MyMinfin en het UBO-register staan de gebruiksvriendelijkheid van deze platformen immers in de weg.

Daarom pleit de Raad voor een éénloketsysteem dat op een eenvormige wijze functioneert, naar analogie met Frankrijk. Tot slot merkt de Raad op dat de eBox nog niet bij alle ondernemingen voldoende ingeburgerd is. Zij vraagt dan ook aan de overheid om werk te maken van een e-inclusiebeleid en van het verder promoten van de eBox zodat het grondwettelijk recht van gelijke behandeling gewaarborgd wordt. Voor ondernemingen die nog onvoldoende vertrouwd zijn met de eBox, moeten de nodige overgangsmaatregelen worden voorzien (3).

Het Verslag aan de Koning legt uit dat deze rekenkundige en logische controles de samenhang beogen aan de bedragen van het recentste boekjaar voor de rubrieken die voorzien zijn van een code, na te gaan. Ze zijn opgenomen in een lijst opgenomen door de Nationale Bank na advies van de commissie voor boekhoudkundige normen.

Vroeger konden enkel jaarrekeningen die werden aangeleverd in de vorm van een gestructureerd databestand aan deze controle worden onderworpen. Thans zal dit ook gelden voor PDF-bestanden. Een en ander kadert in de vernieuwing en verdere automatisering van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (4). Ook zal de mededeling dat de jaarrekening neergelegd is – niet meer via de post – maar via de eBox worden bevestigd (5).

De Koning vermeldt dat vanaf 1 januari 2022 de aangepaste applicatie voor de neerlegging van de jaarrekeningen de vereiste controles automatisch zal uitvoeren wanneer de jaarrekeningen worden neergelegd en dat er dus gebruik zal worden gemaakt van eBox voor het bezorgen van de mededeling van de neergelegde jaarrekening aan de betrokken rechtspersoon.

Het KB werd bekrachtigd op 29 september 2021 en verscheen in de Staatsblad van 8 oktober 2021. Dit is dus vanaf 1 januari 2022 van kracht.

Voor meer info kan u terecht bij Studio-Legale Advocaten.


Referenties

(1) 29 SEPTEMBER 2021 – Koninklijk Besluit (KB) tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 29.04.2021 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de rekenkundige en logische controles van de neer te leggen jaarrekeningen en het gebruik van de eBox voor de Nationale Bank van België.

(2) https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2021-07-15-01-25-00_CRB20212190Advies.pdf

(3) https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2021-07-15-01-25-00_CRB20212190Advies.pdf; https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/880/rekenkundige-en-logische-controles-van-de-jaarrekening-en-het-gebruik-van-de-ebox

(4) Via de wijziging van de artikelen 3:69,3:72 en 3:74 van het koninklijk besluit van 29 april 2019.

(5) "Jaarrekening vennootschappen”, NjW, nr. 451, 24 november 2021, p. 813.

Studio Legale

STUDIO | LEGALE Advocaten werd in 2009 opgericht door Mrs. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor met slechts één doel voor ogen: u snel en pragmatisch bij juridische aangelegenheden helpen.

STUDIO | LEGALE is een juridische “ONE-STOP-SHOP” : u vindt er verschillende specialisten onder één dak. In tegenstelling tot de huidige trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE net een FULL SERVICE kantoor te zijn. U wil immers één vertrouwenspersoon voor al uw juridische problemen. STUDIO | LEGALE biedt u die, en inhouse vindt die zo nodig bijstand bij zijn collega-specialisten. Zo moet u met uw juridische problemen niet steeds bij nieuwe advocaten aankloppen.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, gaande van particulieren en KMO’s tot multinationals en overheden, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen.

Bij STUDIO | LEGALE staan momenteel 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking. U vindt ons in Antwerpen en Brussel.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.