Mypension.be: opletten geblazen! cover

30 aug 2022 | Employment & Benefits

Mypension.be: opletten geblazen!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 30/08/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Steeds meer Belgen surfen naar mypension.be om informatie te krijgen omtrent hun pensioen. Volgens cijfers van de Federale Pensioendienst over het gebruik van hun website in 2021 bezocht dat jaar één volwassene op vier de applicatie.

Mypension.be

Mypension.be wordt het vaakst gebruikt om na te gaan op welke leeftijd men met pensioen kan gaan en wat het bedrag van de pensioenuitkering zal zijn.  Onze praktijkervaring leert echter dat de informatie op mypension.be niet altijd correct is of overeenstemt met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vermits het erg verleidelijk is de gegevens van de pensioendiensten als betrouwbaar te beschouwen (en al zeker als ze met de eigen inschatting overeenkomen), wordt in de verstrekte informatie op de website een duidelijke ‘disclaimer’ opgenomen en wordt aangeraden om ‘gepersonaliseerd advies’ op te vragen. Maar al te licht voortgaan op de beschikbare gegevens kan ook op andere vlakken voor verrassingen zorgen.

Voorbeeld uit de praktijk

Zo werd ons kantoor recent geraadpleegd door een werkneemster die reeds enkele jaren tijdskrediet opnam en 4/5 werkte bij haar werkgever. Naar het einde van haar loopbaan toe wenste zij vervroegd te vertrekken in kader van de SWT-regeling (het voormalige ‘brugpensioen’). Er werd een vergadering ingepland door de werkgever om dit te bespreken en de werkneemster werd gevraagd om een overzicht van haar beroepsloopbaan mee te brengen. Volledig te goeder trouw raadpleegde de werkneemster de website mypension.be en drukte ze een overzicht van haar loopbaangegevens af.

Op basis van dit uittreksel van de loopbaangegevens werd de werkneemster ontslagen met het oog op de SWT-regeling met een te presteren opzeggingstermijn van zestien maanden, waarna zij als werkloze met bedrijfstoeslag een aanvullende vergoeding zou ontvangen. Volgens het uittreksel van mypension.be bewees ze namelijk voldoende aantal jaren beroepsverleden om recht te hebben op het ‘brugpensioen’.

Na afloop van de opzeggingstermijn wendde de werkneemster zich tot de RVA om haar werkloosheidsuitkeringen aan te vragen in toepassing van de SWT-regeling. Tot haar grote verbazing kreeg de werkneemster te horen dat ze niet voldeed aan de voorwaarden. Het aantal jaren beroepsverleden van de werkneemster bleek volgens de berekeningen van de RVA onvoldoende, waardoor ze geen recht had op de bijpassing door de werkgever (en hier uiteraard wel op gerekend had).

Hoe kan dit verklaard worden? Het verschil in de berekening van het aantal jaren beroepsverleden door de RVA en door mypension.be lijkt veroorzaakt te zijn door de wijze waarop de beroepsjaren met een 4/5 tewerkstelling worden opgenomen in het berekeningssysteem. In de berekeningen van mypension.be werd de 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties niet mee opgenomen, terwijl de RVA hier wel rekening mee hield bij het controleren van het aantal gewerkte arbeidsdagen.

Conclusie?

Mypension.be is een handige tool, maar het blijft opletten geblazen indien men gegevens van deze applicatie wenst te gebruiken voor officiële doeleinden. Het is raadzaam om niet blindelings te vertrouwen op de gegevens van de applicatie en steeds een specialist te raadplegen als het er echt op aankomt.

Stappers Advocaten kan u hieromtrent steeds adviseren.

Sofie Cleiren

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

3 Reacties

3 Reacties

 1. Herman Buyssens

  Dat de informatie op mypension.be niet altijd correct is of overeenstemt met de toepasselijke wettelijke bepalingen zoals in deze bijdrage wordt gesteld, lijkt mij niet juist of in elk geval niet af te leiden van de aangehaalde casus.
  De berekening van de beroepsloopbaan voor de pensioenrechten geschiedt volgens een volledig eigen, specifiek aan deze materie verbonden berekeningswijze. Zo wordt voor bepaalde jaren een tewerkstelling van minstens 185 dagen van tenminste vier uur per dag als voldoende beschouwd om een loopbaanjaar uit te maken.
  In de werkloosheid geschiedt de berekening van de arbeidsdagen volgens de aan deze sector eigen regelgeving, die uitgaat van voltijdse tewerkstelling en deeltijdse arbeid slechts voor de effectieve arbeidsduur in aanmerking neemt en herrekent naar voltijdse arbeidsdagen, wat uiteraard een ander resultaat geeft.
  De conclusie is dat men geen appelen met citroenen mag vergelijken.

  Antwoord
 2. véronique pertry

  Dient de tool Mypension.be eigenlijk wel om het recht op brugpensioen (SWT) te kunnen bepalen? Recht op werkloosheidsuitkeringen in het kader van SWT bepalen lijkt mij totaal niet de bedoeling van die tool die enkel gaat over wettelijke en aanvullende pensioenen.

  Antwoord
 3. Mathieu Rutten

  In mijn ogen gaat de auteur in dit artikel toch wel flink uit de bocht.

  Mag ik er u op wijzen dat om recht te openen op een SWT de aanvrager moet (laten) nagaan of hij aan de voorwaarden van leeftijd en/of beroepsverleden voldoet.

  Wat lezen wij op de website van de RVA:

  Gezien de complexiteit van de regels van gelijkstelling, heeft de werknemer de mogelijkheid om de berekening van zijn beroepsverleden ‘vooraf’ te vragen.
  ‘Vooraf’ betekent ten vroegste 6 maanden vóór de kennisgeving van het ontslag (= de betekening van de opzeggingstermijn of de onmiddellijke beëindiging met betaling van een verbrekingsvergoeding).
  De werknemer wendt zich tot een uitbetalingsinstelling naar keuze en vult het gepaste formulier ‘Aanvraag berekening van het beroepsverleden’ in.
  Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen: de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, de kas voor de betaling van uitkeringen opgericht door de ACLVB, het ACV of het ABVV.

  Hiertoe zijn geëigende documenten voorzien. Gezien het om een dossier werkloosheid gaat met een eventuele aanvulling door de werkgever, dient de werknemer zich te wenden tot de vakbond, indien aangesloten bij een vakbond of tot de Hulpkas, indien niet aangesloten om zijn dossier te laten samenstellen.

  Ook de personeelsdienst van het bedrijf waar betrokkene is tewerkgesteld kan hier een belangrijke rol spelen.

  De RVA is bevoegd voor de dossiers werkloosheid/SWT en de Federale Pensioendienst is bevoegd voor de pensioenen.
  Hetgeen te raadplegen is op my pension is de vermoedelijke vroegste ingangsdatum van een pensioen als men ongewijzigd tot deze datum tijdvakken van verzekering kan voorleggen.

  Hou er rekening mee dat voor de bepaling van de vroegste ingangsdatum van een pensioen alle jaren worden in aanmerking genomen van minstens 104 voltijdse dagen of gelijkgesteld als werknemer of twee kwartalen als zelfstandige.

  Mag ik er u op wijzen dat in de loopbaangegevens raadpleegbaar op my pension alle dagen zijn opgenomen die recht geven op een pensioen.

  My pension bepaalt het “mogelijk” recht op pensioen, bedrag en ingangsdatum op basis van de tijdvakken die recht geven op pensioen.

  De RVA bepaalt het recht op een swt op basis van de tijdvakken die recht geven op loopbaanverleden SWT. Het gaat om dagen die recht geven op een SWT.

  De auteur spreekt zich toch wel tegen als zij stelt:

  Het verschil in de berekening van het aantal jaren beroepsverleden door de RVA en door my pension.be lijkt veroorzaakt te zijn door de wijze waarop de beroepsjaren met een 4/5de tewerkstelling worden opgenomen in het berekeningssysteem. In de berekening van mypension.be werd de 1/5de vermindering van de arbeidsprestaties niet mee opgenomen, terwijl de RVA hier wel rekening mee hield bij het controleren van het aantal gewerkte arbeidsdagen.
  Dit betekent toch dat de RVA tot een hoger aantal arbeidsdagen komt dat de Federale Pensioendienst.

  Gezien het hier om werkloosheid gaat, kan betrokkene best te rade gaan bij diensten die hiervoor zijn opgericht, nl. de vakbonden en/of HVW.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.