Meer nieuws over het uitstel van de sociale verkiezingen door de coronacrisis

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 31/03/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Op 17 maart 2020 beslisten de sociale partners die in de zgn. ‘Groep van 10’ verenigd zijn dat de sociale verkiezingen, die behoorden plaats te vinden in mei 2020, moesten worden uitgesteld ingevolge de Coronacrisis.

Op 24 maart 2020 trad de Nationale Arbeidsraad (NAR) die beslissing bij in een advies.

Het is nu aan de Minister van Werk en het Parlement om het wetgevend kader aan te passen, maar indien zij de NAR volgen, kan het volgende alvast genoteerd worden:

Wanneer zouden de sociale verkiezingen plaatsvinden?

De NAR stelt voor om de verkiezingen in de plannen in de periode van 16 tot 29 november 2020 (i.p.v. van 11 tot 24 mei 2020).

Indien bijvoorbeeld de verkiezingsdatum in uw onderneming gepland was op dinsdag 12 mei 2020, dan wordt deze verplaatst naar dinsdag 17 november 2020.

Dit wordt dan de nieuwe dag Y, waarbij Y gelijk is aan X+90.

En wat dan met de rest van de kalender?

De bedoeling is dat de vakorganisaties volgens de oorspronkelijke kalender op X+35 hun kandidatenlijsten nog kenbaar maken aan de werkgever, maar vanaf dan (vanaf X+36 dus) wordt alles bevroren tot het najaar.

De nieuwe dag Y en de aangepaste kieskalender zullen moeten worden gecommuniceerd door het overlegorgaan of door de werkgever.

Als we het bovenstaande voorbeeld nemen, waarbij de verkiezingen verplaatst worden naar dinsdag 17 november 2020, dan zou dit bijvoorbeeld o.a. betekenen dat:

  • De procedure wordt hervat op 24 september 2020 (X+36). Op die datum moet er niets gebeuren;
  • De werkgever de kandidatenlijsten die nu in maart 2020 zijn ingediend, moet aanplakken op 28 september 2020 (X+40);
  • Er tegen 5 oktober 2020 klachten kunnen worden ingediend tegen de kandidatenlijsten (X+47);
  • De werkgever tegen 10 oktober 2020 een beroep zou kunnen indienen tegen de kandidatenlijsten indien er op X+47 geen klacht is geformuleerd (bvb. wegens misbruik van kandidatuurstelling) of tegen 19 oktober 2020 (X+61) indien er wel een eerdere klacht was;
  • Er tegen 3 november 2020 (X+76) nog kandidaten kunnen worden vervangen door de vakbonden, waardoor de kandidaten- en de kiezerslijsten pas op 4 november 2020 (X+77) definitief zijn;
  • Waarna de verkiezingen dus op 17 november 2020 (Y=X+90) zullen plaatsvinden.

Impact op de ontslagbescherming

De Groep van 10 en de NAR hebben uitdrukkelijk beslist dat de kandidatenlijsten nog door de vakorganisaties moe(s)ten worden ingediend op de oorspronkelijke dag X+35 omdat op die manier de nieuwe kandidaten gekend zijn en de rechtszekerheid gegarandeerd is.

In het advies voegt de NAR daar nog aan toe over het lot van de ontslagbescherming:

Situatie

Impact ontslagbescherming

Kandidaat voorgedragen bij SV 2016, maar geen kandidaat bij SV 2020 Ontslag voor 17 maart 2020 Variabele beschermingsvergoeding te berekenen op basis van dag Y in de huidige procedure SV mei 2020 (geldig voordat tot schorsing is beslist) en de daarop gebaseerde fictieve datum van de eerste vergadering van de OR/het CPBW (ten laatste op Y+45)
Ontslag na 17 maart 2020 Variabele beschermingsvergoeding te berekenen op basis van dag Y in de nieuwe procedure SV november 2020 (geldig voordat tot schorsing is beslist) en de daarop gebaseerde datum van de eerste vergadering van de OR/het CPBW
Verkozen bij SV 2016, maar geen kandidaat bij SV 2020 Bescherming blijft behouden totdat de nieuwe organen geïnstalleerd zijn
Kandidaat bij de SV 2020 Variabele vergoeding vanaf het ontslag tot de eerste vergadering van de OR/het CPBW na de SV 2024
Kandidaten die worden voorgedragen ter vervanging tegen X+76 Occulte beschermingsperiode loopt pas vanaf 36 dagen voor de herneming van de verkiezingsprocedure op X+36. In het bovenstaande voorbeeld zou dat vanaf 19 augustus 2020 zijn.

Tussen huidige X+35 (indien niet op de lijst) en nieuwe X (in augustus 2020): niet beschermd tegen ontslag

Impact op de kies- en verkiesbaarheidsvoorwaarden

De anciënniteitsvoorwaarden waaraan werknemers en uitzendkrachten moeten voldoen om te mogen kiezen of om verkiesbaar te kunnen zijn, worden beoordeeld aan de hand van de oorspronkelijke kalender. Deze worden dus geneutraliseerd tijdens de tijdelijke schorsing.

En indien er geen kandidatenlijst werd ingediend?

Indien de werkgever de procedure sociale verkiezingen heeft opgestart, maar er tegen de oorspronkelijke X+35 in maart 2020 geen enkele kandidatenlijst werd ingediend door geen enkele werknemerscategorie, kan de werkgever beslissen om de kiesprocedure stop te zetten. Dit kan door het aanplakken en uploaden van een modelformulier.

Conclusie voor de volgende maanden

Hoewel verwacht kan worden dat het advies van de NAR ook in de wet vertaald zal worden, blijft voorzichtigheid geboden indien de werkgever de komende weken tot het ontslag van een (potentieel) beschermde werknemer zou overgaan.

De bestaande organen, die in principe opnieuw samengesteld zouden worden in juni 2020, blijven verder functioneren tot de nieuwe organen worden geïnstalleerd tegen het einde van het jaar of zelfs begin 2021.

Stephanie Raets Stappers Advocaten

***

Lees hier meer van deze auteur!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.