Advocaten Algemeen Nieuws

Wie is bang van de adviserend geneesheer?

Wie is bang van de adviserend geneesheer? 1
Geschreven door Willy van Eeckhoutte

Wie is bang van de adviserend geneesheer? In ieder geval niet de huisartsen, want volgens “CMA/IVDE” in De Morgen is de adviserend geneesheer ook een huisarts.
Hij is dat natuurlijk niet, maar daarover wil ik het niet hebben. Wel over de vraag of het werkelijk zo is dat, zoals kamerlid Valerie Van Peel blijkbaar zegt, artsen die manifest welwillendheidsattesten uitschrijven, “niets te vrezen hebben”. Van de adviserend geneesheer dan, zo wordt klaarblijkelijk bedoeld. Want het gaat om valsheid in geschrifte en dat is tot nader order een misdrijf.

Sociaal verzekerden en organen van de ziekteverzekering

Het valt op dat de taken die de wet de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen toevertrouwt m.b.t. de arbeidsongeschiktheidsverzekering (ik heb het dus niet over de ziektekostenverzekering), uitsluitend gericht zijn tot de sociaal verzekerde werknemers en zelfstandigen en de organen van de ziekteverzekering.
In essentie “controleert”, zo zegt de wet, de adviserend geneesheer de arbeidsongeschiktheid van de sociaal verzekerde en informeert hij daarover de bevoegde instantie van het RIZIV (art. 153, § 1, eerste lid, 3) en § 2, eerste en derde lid, Ziekteverzekeringswet). Hij ziet ook toe op de socio-professionele re-integratie van de arbeidsongeschikte gerechtigden (art. 153, § 2, tweede lid, Ziekteverzekeringswet). De adviserend geneesheer moet bovendien de sociaal verzekerden advies, informatie en sociale begeleiding verlenen, om ervoor te zorgen dat hun de meest geschikte verzorging en behandeling wordt verleend, tegen de beste en voor de ziekteverzekering meest verantwoorde prijs (art. 153, § 1, eerste lid, 1), Ziekteverzekeringswet).

Zorgverleners

Wat zijn opdracht ten aanzien van de zorgverleners, waaronder de artsen, betreft, zegt de wet dat de adviserend geneesheer hen moet informeren – dus niet controleren – om de correcte toepassing van ”de reglementering betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging” voor hen te verduidelijken, “door toe te zien op het optimale gebruik van de middelen” van die verzekering (art. 153, § 1, eerste lid, 2) Ziekteverzekeringswet). Maar dat geldt enkel voor de ziektekostenverzekering, waarover het hier niet gaat.
Wat de arbeidsongeschiktheids- of uitkeringsverzekering betreft, wordt die informatieplicht blijkbaar overbodig geacht: iedere arts kent ongetwijfeld, als het over werknemers gaat, de 66 % -regel van artikel 100, § 1, van de Ziekteverzekeringswet (hij bestaat trouwens al van in de tijd van Otto von Bismarck), en weet dat, als het over zelfstandigen gaat, geen percentage wordt in acht genomen, maar de gedwongen stopzetting van elke activiteit vooropstaat (art. 19 -20 Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen).

Conclusie

Voor een controle op het waarheidsgehalte van de uitgeschreven attesten van arbeidsongeschiktheid zie ik geen wettelijke basis, zelfs niet in beperkte mate. Tenzij men het niet-erkennen van de geattesteerde arbeidsongeschiktheid als zodanig zou beschouwen. Maar dat is natuurlijk nog iets anders.

2 Comments

  • Raadsdokter van Baloise insturens
    Ik heb 2 jaar geleden bacteriële infectie gehad door implantaat tand . 8 maand mee rondgelopen tot ze vonden dat ik nieuwe mechanische hartklep en aorta moest krijgen . 9 uur operatie , 2 maand ziekenhuis en 4 maand revalidatie UZA . Ben zelfstandige ruitenwasser en ben al 2 jaar invalide 66+ verklaard door zoekenfonds . Ik had al 17 jaar vervangingsinkomen voor privé en beroep betaald . Nu heeft Baloise mijn inkomsten 5 maand geleden stop gezet wegens twijlel of er mogelijke hartritmestoringen zijn en 85 watt inspanningstest (laag) . Bij nieuw onderzoek steeds slechte resultaten en krijg ik advies van mijn cardioloog : geen arbeid te berichten . Na bijna 2 maand brengt raadsdokter van Baloise mij op de hoogte om door hun een pneudoloog te worden onderzocht omdat ik in augustus zelf onderzoek had laten doen en er longproblemen waten ( waarschijnlijk door operatie en beginnende Asma ) on behandeling daarvoor . Nu willen ze mij laten onderzoeken zodat ze kunnen bevestigen dat ik zware Asma heb … Zodat ze niet meer verder mij moeten betalen . Kan verzekering mij verplichten om bij hen medische onderzoeken te doen . Terwijl ik reeds documenten over mijn longen en behandeling door heb gegeven op 4 augustus . Ze willen alles gewoon blijven zoeken om geen maandelijks bedrag te storten . Vindt ik erg als zo’n verzekering zich laat kennen … Heb er zware slapeloze nachten van dat zeker slecht is voor mijn gezondheid . Kan u mij mss enige goede raad geven . Bedankt

Opmerking plaatsen

X