Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Meer vakantie in plaats van loonsverhoging. Tot daaraan toe. Maar wat met loonsvermindering voor meer vakantie of minder vakantie voor meer loon?

Wat met loonsvermindering voor meer vakantie of minder vakantie voor meer loon?

Loonsverlaging (voor meer vakantie)

Geen loonsverhoging in de plaats van meer vakantie. Het is in. Maar laten we de vraag even omkeren: kan een werknemer rechtsgeldig instemmen met een loonsvermindering in ruil voor meer vakantiedagen?

Het antwoord is in beginsel positief. Niets belet dat een werkgever en een werknemer overeenkomen dat het loon van die laatste wordt verlaagd (en dat hij in de plaats daarvan een of meer “extralegale” vakantiedagen krijgt). Er zijn maar twee restricties:

  • de toestemming van de werknemer mag niet aangetast zijn door een wilsgebrek zoals dwang (“geweld” zegt het Burgerlijk Wetboek; maar de loutere aanwezigheid van een gezagsverhouding is niet als dwang te beschouwen);
  • de loonsvermindering mag niet leiden tot een loon dat beneden het minimumloon ligt dat vastgelegd is in de sectorale loonschalen van algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten (of leiden tot een gemiddeld maandinkomen beneden het interprofessionele of sectorale minimum). Het opgeven van (een deel van) een bonus is in dit opzicht in de regel dus geen probleem.

Het akkoord van de werkgever is natuurlijk ook vereist.

Zie ook: Loonsvermindering kan niet alleen, het gebeurt ook.

Minder vakantiedagen (voor meer loon)

Van “extralegale“ vakantiedagen kan een werknemer natuurlijk probleemloos afstand doen. Ook hier mag zijn akkoord natuurlijk niet onder dwang tot stand zijn gekomen.

Rechtsgeldig afzien van wettelijke-vakantiedagen kan niet. De wet verbiedt het uitdrukkelijk en verklaart een overeenkomst in die zin nietig (artikel 2, derde lid, Jaarlijkse-Vakantiewet).

Dat belet echter niet dat een werknemer de facto kan nalaten wettelijke-vakantiedagen op te nemen. Als hij ze niet vόόr 31 december van het vakantie jaar heeft opgenomen, is hij ze kwijt (art. 64, 1°, Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse-Vakantiewet). De werkgever kan hem daarvoor dan “belonen” met een loonvoordeel. Maar ook hier hangt het van hem af of dit gebeurt.

Conclusie

Loonsverlaging voor meer vakantie kan. Minder vakantie voor meer loon ook. Maar telkens moeten de minima worden gerespecteerd.

Categorieën: Loon Vakantie

Meer lezen?

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.