25 apr 2019 | Expertise, Kantoor & beleid

Verhoging bezoldiging bedrijfsleider: ook voor u zijn er voordelen

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 25/04/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De hervormingen doorgevoerd in het Zomerakkoord zorgden ervoor dat het verlaagd tarief voor vennootschappen in België met een redelijk hoge belastbare winst, voor het eerst écht aantrekkelijk werd. Het verlaagd opklimmend tarief dat voorheen gehanteerd werd, werd immers vervangen door een vlak tarief van 20,4% op de eerste 100.000 euro belastbare basis.

Om vroeger te kunnen genieten van het verlaagd tarief moesten er al enkele voorwaarden voldaan zijn. Deze voorwaarden blijven deels behouden. Zo moeten de aandelen van de vennootschap nog steeds voor minstens 50% in de handen zijn van een of meerdere natuurlijke personen en mag de vennootschap geen financieringsvennootschap zijn.

Het “vernieuwde” verlaagd tarief stelt echter nog wat bijkomende voorwaarden. Zo moet de vennootschap in de zin van artikel 15, §§ 1-6 W.Venn klein zijn en moet er een minimumbezoldiging worden toegekend aan de bedrijfsleider. De vereiste van de minimumbezoldiging roept echt wat bijkomende vragen op. Wij gaan er hieronder kort op in. U leest er meer over in de maart-editie (2019) van het Tijdschrift Notarieel Management.

45.000 euro

De wetgeving geeft aan dat de minimale bezoldiging 45.000 euro moet bedragen of minstens moet gelijk zijn aan de belastbare basis van de vennootschap. Vanaf het moment dat de belastbare winst vóór aftrek van de bezoldiging gelijk is aan 90.000 euro, moet de bezoldiging gelijk zijn aan 45.000 euro. Voor iedere hogere belastbare winst vóór aftrek van de bezoldiging blijft de minimale bezoldiging op 45.000 euro.

Om te kunnen genieten van het verlaagd tarief is het noodzakelijk dat deze bezoldiging wordt uitgekeerd aan een natuurlijk persoon. Indien u dus in uw notarisvennootschap enkel een rechtspersoon als bedrijfsleider heeft en deze een zaakvoerdersbezoldiging toekent, dan kunt u de facto in de notarisvennootschap niet genieten van het verlaagd tarief. Ook wordt slechts de bezoldiging van één natuurlijk persoon in rekening genomen om te bepalen of voldaan is aan de minimumbezoldigingsvereiste.

Afzonderlijke aanslag bij te lage bezoldiging

Eén van de bijkomende maatregelen opgenomen in het Zomerakkoord is de bijkomende afzonderlijke heffing. Deze heffing is verschuldigd wanneer de vennootschap te weinig loon heeft uitgekeerd. De berekeningsbasis van deze heffing is het verschil tussen het loon dat men had moeten uitkeren om te kunnen genieten van het verlaagd tarief en wat men effectief heeft uitgekeerd. Deze heffing is gelijk aan 5,1% en is een aftrekbare kost in hoofde van de vennootschap.

Vrijstelling voor startersvennootschappen

Vennootschappen die op basis van artikel 15, §§ 1 W.Venn als een kleine vennootschap worden beschouwd en die minder dan vier jaar bestaan, zijn echter vrijgesteld van de minimale bezoldigingsvereiste. Deze vennootschappen zullen dus niet onderworpen worden aan de afzonderlijke heffing en kunnen genieten van het verlaagd tarief zonder dat deze een minimale bezoldiging toekennen. De andere voorwaarden inzake het verlaagd tarief blijven wel nog steeds van kracht.

Te lage bezoldiging toegekend?

Indien blijkt dat in de loop van het boekjaar een te lage bezoldiging aan één bedrijfsleider werd toegekend, dan wil dit echter niet automatisch zeggen dat de vennootschap niet kan genieten van het verlaagd tarief en onderworpen is aan de afzonderlijke heffing. Op de algemene vergadering kan er immers beslist worden om aan de bedrijfsleider een tantième toe te kennen. Een tantième kan toegekend worden aan de bedrijfsleider als bonus voor de geleverde prestaties van het boekjaar.

Conclusie

Het toekennen van een bijkomende bezoldiging aan de zaakvoerder komt ten goede aan zowel de vennootschap als aan de bedrijfsleider. De bijkomende verschuldigde sociale bijdragen personenbelasting wegen immers niet op tegen de daling in de vennootschapsbelasting. De verhoging van de bezoldiging kan bij de afsluiting van dit boekjaar verlopen via het toekennen van een tantième, maar dit moet natuurlijk met een goede onderbouw gebeuren.

 

Bert Vandorpe (consultant) en Els Van Eenhooge (fiscaal jurist), kantoor Vandelanotte

 


Wilt u hier meer over weten, inclusief rekenvoorbeeld?

Het volledige artikel van Bert Vandorpe en Els Van Eenhooge verscheen in de maart-editie (2019) van het Tijdschrift Notarieel Management. Klik hier voor meer informatie en abonnementsvoorwaarden.

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

1 Reacties

1 Reactie

  1. Roets

    Toch eens nakijken of uw gegeven 5.1% nog steeds van toepassing.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.