Podcast: staatssecretaris Mahdi over nieuwe migratiepolitiek
Podcast: staatssecretaris Mahdi over nieuwe migratiepolitiek

Door Jubel

Recente vacatures

Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel
Advocaat
Ondernemingsrecht
3 - 7 jaar
Limburg
Paralegal
Vastgoed
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen

Aankomende events

Als het van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi afhangt is het nieuwe Wetboek over het migratierecht tegen het einde van deze regeerperiode een feit. Zijn medewerkers zijn nu al naarstig aan het schrijven aan de teksten. Dat geeft hij in de podcast Ten Gronde alvast mee aan Sofie Demeyer, woordvoeder van de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

De Vreemdelingenwet van ons land dateert al van 1980 en werd sindsdien al meer dan 100 keer gewijzigd. Op het OVB Congres op 29 april debatteren een aantal experten en de staatssecretaris over de nieuwe Belgische migratiepolitiek. In deze podcast heeft Sofie Demeyer het al over een aantal topics met de staatssecretaris.

Oekraïense vluchtelingen

Uiteraard kunnen we niet om de actualiteit heen en dus begint Sofie Demeyer de podcast over de toestroom aan Oekraïense vluchtelingen. De OVB is alvast verheugd dat de advocaten zo snel duidelijkheid kregen over de manier waarop ze dossiers van Oekraïense vluchtelingen moesten aanpakken.

De staatssecretaris verzekerde Sofie Demeyer dat zijn diensten echt het nodige doen om advocaten blijvend goed te informeren, onder meer via de helpdesk van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij beloofde dat ook de website nog verder wordt uitgebouwd zodat advocaten in deze materies hun werk nog beter kunnen doen.

Afghanistan

Toen Sofie Demeyer aanhaalde dat de OVB het wel betreurt dat soortgelijke snelle en duidelijke informatie er niet kwam toen we er, in de tweede helft van augustus, samen met onze collega’s van Avocats.be om vroegen voor Afghaanse cliënten legde hij uit waarom dat toen niet echt lukte: in het geval van Oekraïne gaat het over de grootste vluchtelingencrisis sinds de tweede wereldoorlog. Voor die vluchtelingen konden we zonder problemen, voor het eerst, de richtlijn van 2001 activeren waardoor de Oekraïense vluchtelingen automatisch bescherming krijgen. Dat schept duidelijkheid aan de vluchtelingen en aan de advocaten. Voor Afghanistan lag dat een pak moeilijker omdat de Europese Unie lang wachtte om in te schatten hoe tijdelijk of hoe definitief het Afghaanse conflict dan wel was en hoe we moesten reageren op de nieuwe politieke leiders. Dat maakte de situatie bijzonder complex.

Ook nu wachten veel advocaten nog altijd op duidelijke informatie om mee te geven aan hun Afghaanse cliënten. Sammy Mahdi is zich ervan bewust dat dat veel rechtsonzekerheid met zich meebrengt. Maar hij maakt zich sterk dat die duidelijke informatie er binnen afzienbare tijd zal zijn. Zo heeft het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen onlangs al voor duidelijkheid gezorgd en volgt er allicht heel binnenkort nog een finale uitspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over die beslissingen van het CGVS.

“Het zou helpen als we daar snel wat meer duidelijkheid over krijgen zodat we ervoor kunnen zorgen dat de (Afghaanse) mensen die in onze asielcentra zitten snel kunnen doorstromen. Ofwel krijgen ze een verblijf en internationale bescherming in België ofwel niet, maar die duidelijkheid moeten de mensen zo snel mogelijk krijgen.”

Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Hervorming Wetboek Migratierecht

Positief is wel dat Sammy Mahdi, in vergelijking met zijn voorgangers, al veel meer stappen heeft ondernomen om het wetboek rond migratierecht te hervormen. Er wordt al jaren gepraat over een nieuw migratiewetboek waardoor Sammy Mahdi bij zijn aantreden als staatssecretaris dacht dat de eerste stappen voor die hervorming al waren gezet en dat hij het werk alleen nog moest afmaken. Groot was zijn verbazing dan ook toen hij hoorde dat het hele proces nog moest worden opgestart. Hij verloor geen tijd meer en riep een commissie in het leven die er werk moest van maken. Op dit moment wordt er volop aan de teksten gewerkt en die moeten vooral zorgen voor:

  • een duidelijke structuur en een duidelijke opbouw;
  • heldere regels zodat het voor iedereen (de migrant, de advocaat, de rechter en de diensten die onder de staatssecretaris ressorteren) duidelijk is hoe de zaken in elkaar zitten;
  • snelle en efficiënte procedures.

Staatssecretaris Mahdi wil efficiënte en kwaliteitsvolle procedures:

“Wanneer je in België mensen hebt die een jaar moeten wachten om antwoord te krijgen op hun asielprocedure en wanneer de beroepsprocedures dan ook nog nodeloos ingewikkeld worden gemaakt, dan moeten we dat zien te vermijden…dat zal ook de kostprijs voor de overheid verminderen. Er wordt vaak gesproken van de kostprijs van migratie maar de kostprijs van het niet hebben van een helder recht loopt ook wel op.”

Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Hij hoopt dat het nieuwe wetboek rond migratierecht er is tegen het einde van de regeerperiode (nvdr: 2024). Het afwerken van de teksten heeft hij zelf in handen. Die zouden er tegen het einde van dit jaar moeten zijn. Het hangt dan van het verdere verloop van het politieke proces af of dat nieuwe wetboek afgeraakt tegen het einde van deze regeerperiode.

Wilt u nog meer over dat nieuwe migratiewetboek weten? Kom dan naar het OVB Congres op 29 april, staatssecretaris Mahdi debatteert er daar nog verder over met

  • Geert De Boeck, de voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;
  • Dirk Van den Bulck, de commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen;
  • mr. Dirk Vanheule, de voorzitter van de commissie rond de hervorming van het migratierecht;
  • mr. Kati Verstrepen, thuis in het vreemdelingenrecht en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

Mr. Luc Denys modereert het debat.

Orde van Vlaamse Balies

Beluister de podcast

Meer weten over het OVB Congres? Ontdek het programma.


Recente vacatures

Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel
Advocaat
Ondernemingsrecht
3 - 7 jaar
Limburg
Paralegal
Vastgoed
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.