10 feb 2020 | Employment & Benefits

Is loopbaanonderbreking voorbehouden aan ambtenaren?

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 10/02/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De Standaard, dinsdag 28 januari 2020, p. 22

Onderbreking van de beroepsloopbaan

Het recht op opschorting van beroepsactiviteiten voor personen die in dienstverband werken, gaat terug tot een afdeling van een hoofdstuk van een potpourriwet avant la lettre uit het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen draagt als opschrift “Onderbreking van de beroepsloopbaan”. Oorspronkelijk telde de afdeling acht artikelen. In de loop der jaren zijn daar acht bis-, vier ter-, een quater- en een quinquiesartikel bijgekomen. Van de artikelen 99 en 107 is er bovendien zowel een federale als een Vlaamse versie. En artikel 106ter bestaat alleen voor het Vlaams Gewest. Zo zien de regels van het arbeidsrecht er vandaag meer en meer uit.

Hoewel de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen over nog heel wat andere zaken handelt, zoals de matiging van de huurprijzen in de jaren 1985-1987 (hoofdstuk I) en de vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de ondernemingsraad (hoofdstuk V) en hoewel de “Onderbreking van de beroepsloopbaan” maar het voorwerp is van één afdeling van één hoofdstuk ervan, pleeg ik die afdeling de Loopbaanonderbrekingswet te noemen. Dat doet die wet geen onrecht aan, want de meeste van de bepalingen van zijn andere afdelingen en hoofdstukken zijn slechts wijzigingen of verlengingen van andere wetten. Overigens is ook wat men de Arbeidsrelatieswet pleegt te noemen, maar een titel van een wet die heel wat andere zaken behandelt (Titel XIII van de Programmawet (I) van 27 december 2017). Ook het gebruik van de term loopbaanonderbreking is verantwoord, want hij is het kernwoord van afdeling 4 van hoofdstuk V van de wet, zo blijkt al uit het opschrift van die afdeling.

Werknemers en ambtenaren

Is er aanleiding om alleen van loopbaanonderbreking te spreken als het gaat om ambtenaren?

Eigenlijk niet. Inderdaad, het primaire toepassingsgebied van hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, is dat van werknemers en werkgevers en dus in eerste instantie de particuliere sector (art. 99, eerste lid). Ambtenaren worden maar als gevolg van een uitbreiding tot de regeling toegelaten (het tweede en de volgende leden van artikel 99).

Soorten loopbaanonderbreking

Afdeling 5 van hoofdstuk IV van de Loopbaanonderbrekingswet onderscheidt, in verschillende onderafdelingen, de volgende soorten loopbaanonderbreking:

  • (volledige) “Onderbreking van de beroepsloopbaan” (onderafdeling 2),
  • “ Het verminderen van de arbeidsprestaties”, met een vijfde of met de helft (onderafdeling 3),
  • “Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en halvering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking” (onderafdeling 3bis).

Volledige onderbreking van de beroepsloopbaan kan op grond van de Loopbaanonderbrekingswet omwille van palliatieve verzorging van een persoon (art. 100bis) of mantelzorg (art. 100ter). Vermindering van de arbeidsprestaties met de helft, een vijfde of een tiende kan omwille van ouderschapsverlof (art. 105, $ 1, tweede lid), met een vijfde of de helft voor de palliatieve verzorging van een persoon (art. 102bis) of mantelzorg (art. 102ter).

De CAO nr. 103 voorziet in een recht op

  • voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering om voor een kind te zorgen tot de leeftijd van acht jaar, voor het verlenen van palliatieve verzorging, het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid, om zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar, voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is (afdeling 1; zie art. 4, § 1)
  • landingsbanen (afdeling 2).

Dat zijn dus allemaal vormen van wat afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen in zijn opschrift “Onderbreking van de beroepsloopbaan” noemt.

Scrabblewoord

Beroepsloopbaanonderbreking is dus eigenlijk de overkoepelende term, zowel voor de private als voor de publieke sector.

Maar het woord is wel wat lang. Als wij het om werkenden gaat, over welke andere loopbaan zou het dan wel gaan dan de beroepsloopbaan? De uitkering die beroepsloopbaanonderbrekers krijgen, wordt ook niet aangeduid met het scrabblewoord beroepsloopbaanonderbrekingsuitkering, maar sterk afgekort tot onderbrekingsuitkering (koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen).

Laten wij dus van loopbaanonderbreking spreken. Het is een deugdelijk compromis. Stel je voor dat wij het zouden moeten hebben over een beroepsloopbaanonderbrekingsuitkeringstrekker (45 letters, amper drie minder dan het langste Nederlandse woord).

Conclusie

Tijdskrediet is één van de vele vormen van loopbaanonderbreking.

Willy van Eeckhoutte

Lees meer van deze auteur!

***

SoConsult beantwoordt uw vragen over alle vormen van loopbaanonderbreking!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.