10 nov 2020 | Tax & Private equity

Het CAP zal in de toekomst ook het saldo van uw Belgische bankrekeningen kennen.

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 10/11/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De nieuwe federale regering beoogt net zoals in de vorige legislaturen een aanzienlijk deel van haar inkomsten te halen uit de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. In dat raam kondigt de regering-De Croo aan dat tevens maatregelen genomen zullen worden op vlak van transparantie en preventie. Meer specifiek vermeldt het regeerakkoord: “Daarom zullen de banksaldi van Belgische rekeningnummers overgemaakt worden aan het CAP”.

Deze korte zinsnede zorgde reeds voor heel wat ophef. Is dit de facto geen opstap naar een vermogenskadaster?

Even een terugblik. Wat doet het CAP en wat weten zij op dit moment over uw bankrekeningen?

Enkele jaren geleden heeft de wetgever het Centraal Aanspreekpunt (CAP) in het leven geroepen (in de schoot van de Nationale Bank). Iedere Belgische financiële instelling wordt sedert 2014 verplicht om bij het CAP opgave te doen van de identiteit van de cliënten en de nummers van hun rekeningen en contracten. Daarnaast moet u zelf aan het CAP de nummers van uw buitenlandse rekeningen melden (naast de verplichte vermelding in uw aangifte personenbelasting). Bij aanwijzingen van belastingontduiking kan de fiscus deze informatie over een welbepaalde belastingplichtige opvragen bij het CAP (art. 322, § 3 WIB’92). De bedoeling is dat op deze manier de fiscus het fiscaal onderzoek kan beperken tot die financiële instellingen die tijdens de betrokken aanslagjaren bankrelaties of contractuele relaties met de door het onderzoek beoogde belastingplichtigen hebben gehad. Op dit moment heeft het CAP, en bij uitbreiding de fiscus, evenwel geen zicht op de saldi van de Belgische bankrekeningen.

In navolging van het regeerakkoord, zal de informatie waarover het CAP beschikt in de toekomst gevoelig worden uitgebreid, aangezien de financiële instellingen nu ook de saldi van de Belgische bankrekeningnummers zullen moeten melden. Het CAP krijgt op die manier een vrij volledig overzicht van het roerend vermogen van een welbepaalde persoon, althans wat betreft de rekeningen bij Belgische financiële instellingen(1). De geplande uitbreiding leidt officieel dan wel niet tot de opmaak van een vermogenskadaster, toch blijkt het onderscheid eerder semantisch van aard.

De overheid heeft immers reeds sedert jaar en dag een overzicht van al uw Belgische onroerende bezittingen. Ook uw buitenlandse onroerende bezittingen moeten worden aangegeven in de inkomstenbelastingen. Via het UBO-register heeft zij ook reeds een goed zicht op wie er belangrijke deelnemingen aanhoudt in Belgische vennootschappen. Via internationale gegevensuitwisseling kent de fiscus reeds de saldi en bedragen op uw buitenlandse rekeningen en contracten. Voeg daar nog de saldi van binnenlandse rekeningen bij en een zo goed als sluitend vermogenskadaster is nu een feit. Tenzij u nu nog zou teruggrijpen naar de spaarpot onder het matras, zal u uw vermogen in de praktijk nog maar moeilijk verborgen kunnen houden voor de Belgische Overheid.

(1) Let op, bovenstaande geldt enkel voor uw Belgische bankrekeningen. Op internationaal vlak is er reeds enige tijd een systeem van uitwisseling van meer gedetailleerde informatie met betrekking tot uw financiële rekeningen (CRS en FATCA). Als gevolg van deze informatie-uitwisseling, kent de fiscus reeds langer de saldi van uw buitenlandse bankrekeningen.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.