nationaal duurzaamheidsdebat

KnopsPublishing

KnopsPublishing wil u als juridische professional zo goed mogelijk ondersteunen in uw dagelijkse beroepspraktijk. Met de juiste informatie, op papier én digitaal. Met interactieve opleidingen gericht op úw praktijk. Met eigentijdse antwoorden op uw communicatie- en marketingvragen. Zodat u zich volop kunt concentreren op uw corebusiness: uw cliënten een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening bieden.

Ontdek het aanbod hier!

Bij het opmaken van een EOT-overeenkomst komt geregeld ook de verdeling van vennootschappen ter sprake. Wanneer het gaat om een vennootschap waarin een of beide echtgenoten professioneel actief zijn (of waren), gelden een aantal belangrijke regels. De verdeling vereist een afzonderlijke overeenkomst over de toebedeling van de vennootschap. Een aspect dat vaak vergeten wordt is de aansprakelijkheid voor de volstorting van aandelen.

We lichten graag een aantal bijzonderheden hier voor u uit.

Overdrager aansprakelijk voor volstorting van aandelen

Een aspect dat vaak vergeten wordt is de aansprakelijkheid voor de volstorting van de aandelen.

De overdrager van niet-volgestorte aandelen van een NV, een BV en CV blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de volstortingsplicht die is gekoppeld aan de overgedragen aandelen. Zowel de vennootschap als derden (met inbegrip van bv. de curator, de vereffenaar of een derde schuldeiser via de zgn. zijdelingse vordering) kunnen zich op de hoofdelijkheid beroepen.

De hoofdelijke gehoudenheid tot de (volledige) volstorting geldt ongeacht of er sprake is van schulden die dateren van vóór dan wel van na het tijdstip van tegenwerpelijkheid van de overdracht. De hoofdelijke gehoudenheid speelt voor elke opvolgende overdrager en overnemer. Na verloop van vijf jaar treedt de verjaringstermijn in, dat wil zeggen dat een overdrager van niet-volgestorte aandelen tot vijf jaar na de overdracht kan worden aangesproken in volstorting.

Afspraken maken in de EOT-overeenkomst

In de EOT-overeenkomst kunnen partijen afspreken wie van hen gehouden zal zijn tot de volstorting. Let wel, deze bepaling geldt dan enkel tussen partijen en is niet aan derden tegenwerpelijk.

Bevraag de partijen dus over de al dan niet volstorting van de over te dragen aandelen en neem er een clausule over op, zoals deze bijvoorbeeld:

Indien niet-volgestorte aandelen

Partij X (de echtgenoot die de aandelen overneemt) bevestigt te weten dat de aandelen niet volgestort zijn. Hij/Zij verklaart alleen te zullen instaan voor de volstorting van de aandelen en de gevolgen van niet-volstorting integraal te dragen en dit ter vrijwaring van partij Y (de echtgenoot die de aandelen overdraagt). Partij Y bevestigt te weten dat deze afspraak evenwel niet tegenwerpelijk is aan derden (waaronder de vennootschap zelf).

Zo weten de partijen waar ze aan toe zijn en komen er geen lijken uit de kast gevallen na de echtscheiding.

Vera Steyvers en Nele Meersman

Vera Steyvers en Nele Meersman zijn de auteurs van het boek “Echtscheiding door onderlinge toestemming – Handboek voor de scheidingsprofessional” uitgegeven bij KnopsPublishing. Daarin staan meer dan 100 modelclausules, ook rond overdracht van aandelen van een professionele vennootschap. U vindt er vast wat u zoekt.

Vera Steyvers en Nele Meersman zijn daarnaast de oprichters van scheidingsprofessionals.be. Om op de hoogte te blijven van alles wat er reilt en zeilt in de EOT-wereld, volg hen op LinkedIn.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.