KVABB

KVABB is niet zomaar een beroepsvereniging! KVABB verbindt mensen en zorgt ervoor dat de toekomst verzekerd is. KVABB is een beroepsvereniging met een familiaal karakter gebaseerd op de pijlers Verbondenheid, Professionalisme en Tevredenheid.

De vereniging is de schakel tussen elk individueel lid, het instituut ITAA en de overheid.

De vereniging bemiddelt tussen de problematieken op de werkvloer en het hart van het beleid. De vereniging verdedigt alle belangen van de cijferberoeper.

Tijdens de professionele opleidingen, wordt er actief in dialoog gegaan, zodat men zich nog meer betrokken en verbonden voelt.

De sfeer onder de leden en het bestuur straalt tevredenheid uit.

Ieder lid kan een eigen inbreng hebben in de beroepsvereniging.

Zoals jullie waarschijnlijk weten zit KVABB niet stil. Daarbij onderhoudt KVABB nauwe contacten met minister van Financiën, Vincent Van Peteghem over het reilen en zeilen van de administratie. Bij KVABB komen er wekelijks vragen binnen van leden. Dit kan gaan van een verzuchting, tot heel pertinente vragen over de manier van werken of vragen bij bepaalde overheidsbeslissingen, met ingrijpende impact op de taken van een cijferberoeper.

Veel cijferberoepers stellen zich de vraag waarom een belastingplichtige, die zelf zijn aangifte personenbelasting indient via Tax-on-web, WEL zijn aangifte kan wijzigen, en waarom een gevolmachtigde mandataris dit NIET kan. Dit leek ons stof genoeg om een woordje uitleg te vragen aan minister Van Peteghem.

We ontvingen volgend antwoord:

“De administratie voorziet inderdaad een onderscheid wat betreft de mogelijkheid om een aangifte, ingediend via Tax-on-web, te corrigeren en dit naargelang het gebruikte kanaal (TOW burger of TOW mandataris). Dit is geen kwestie van discriminatie tussen de gebruikers van deze twee kanalen, maar veeleer een verschil in behandeling als gevolg van het gebruik van verschillende termijnen voor de invoer van de aangiftes (midden juli voor TOW burger en eind oktober voor TOW mandataris).

Het zijn deze verschillende termijnen die rechtvaardigen dat enkel via TOW burger de mogelijkheid bestaat om wijzigingen aan te brengen. Burgers kunnen via Tax-on-web hun aangifte een keer wijzigen tot het einde van de toepasselijke indieningstermijn.

De reden waarom de administratie deze mogelijkheid aanbiedt, is dat geen enkele aangifte zal worden ingekohierd vóór midden juli. Een burger kan zijn aangifte dus wijzigen, zolang hij dat binnen de indieningstermijn van TOW burger doet. Voor mandatarissen ligt dit anders. Als zij een aangifte indienen via TOW mandataris, in augustus of in elk geval in oktober, kan deze aangifte onmiddellijk opgenomen worden in het proces van verificatie en inkohiering.

Als de administratie deze werkwijze zou aanpassen, door mandatarissen toe te staan aangiften aan te passen tot het einde van de periode voorzien voor TOW mandataris, dan moet een keuze gemaakt worden:

  • De volledige inkohiering van aangiften, ingediend door mandatarissen, tot het einde van de periode voorzien voor TOW mandataris schorsen. Dit zou nadelig zijn voor belastingplichtigen die een terugbetaling krijgen, omdat zij er langer op zullen moeten wachten. Dat lijkt, gezien de huidige omstandigheden, niet optimaal.
  • Ofwel behoudt men het huidige ritme van de inkohiering, in de wetenschap dat dan ook foutieve aangiften zullen worden ingekohierd. Ook dit is niet wenselijk.

Gelet op bovenstaande redenen acht de administratie het niet wenselijk om de thans geldende regelen te wijzigen.

Met vriendelijke groet,

Het Kabinet van minister Vincent Van Peteghem”

KVABB

KVABB is niet zomaar een beroepsvereniging! KVABB verbindt mensen en zorgt ervoor dat de toekomst verzekerd is. KVABB is een beroepsvereniging met een familiaal karakter gebaseerd op de pijlers Verbondenheid, Professionalisme en Tevredenheid.

De vereniging is de schakel tussen elk individueel lid, het instituut ITAA en de overheid.

De vereniging bemiddelt tussen de problematieken op de werkvloer en het hart van het beleid. De vereniging verdedigt alle belangen van de cijferberoeper.

Tijdens de professionele opleidingen, wordt er actief in dialoog gegaan, zodat men zich nog meer betrokken en verbonden voelt.

De sfeer onder de leden en het bestuur straalt tevredenheid uit.

Ieder lid kan een eigen inbreng hebben in de beroepsvereniging.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.