29 feb 2016 | Advocaten, Algemeen, Notarissen

Wilsonbekwamen beter beschermd

Door Koen Geens

  • Koen Geens

    BIOGRAFIE: - Buitengewoon hoogleraar KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid (sinds 1993; docent sinds 1986) - Directeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (sinds 1986) - Voorzitter Afdeling Economisch Recht KU Leuven (sinds 2009) - Lid Raad van Bestuur Thomas More Hogescholen Antwerpen, Mechelen en Kempen (sinds 2010) - Lid Inrichtende Overheid KU Leuven en Associatie KU Leuven (sinds 2010) - Lid Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (sinds 2010) - Lid Koninklijk Vlaamse Academie België voor Wetenschap en Kunst, klasse Humane Wetenschappen (sinds 2012) - Lid Academia Europaea (sinds 2013) - Minister van Financiën (2013-2014, regering Di Rupo) - Minister van Justitie (2014 - 2020, regering Michel I) - Vice-Premier (2019-2020, regering van lopende zaken) - Federaal Volksvertegenwoordiger (2020 - ) Bron: http://www.koengeens.be/over/biografie

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 29/02/2016 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De Minister van Justitie, Koen Geens, plant een aantal aanvullingen op de wet op wilsonbekwamen. Dat zijn mensen die meerderjarig zijn maar niet meer in staat zijn over hun persoon of hun goederen te beslissen of hun belangen te verdedigen. Heel wat mensen krijgen ooit de maken met een bewindvoering. De uitvoering van de wet van 17 maart 2013 die de regelingen inzake onbekwaamheid regelt moet goed uitgevoerd worden. Deze wet bepaalt immers het welzijn van pakweg 100.000 burgers in België.

In december 2015 heeft de Minister een reeks klachten over de uitvoering van de wet overgemaakt aan de Hoge Raad van Justitie. Deze behandelt de klachten in een advies- en onderzoekscommissie.

Er wordt in overleg met alle betrokken actoren gewerkt aan een aantal wetgevende initiatieven die de uitvoering van de wet kunnen verbeteren en voor een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging zal zorgen.

1. Minister Geens werkt aan een wetsontwerp om de wet te vereenvoudigen en beter af te stemmen op de praktijk. Zo wordt voorgesteld om de verslaggevingsverplichtingen te vereenvoudigen. Dat betekent dat de vrederechter geen proces verbaal moet maken bij het goedkeuren van de jaarrekening. Dit zou nu kunnen goedgekeurd worden door de vrederechter op het verslag zelf. De werklast van de vrederechter wordt hierdoor verkleind.

2. In samenwerking met Minister De Block werkt de Minister van Justitie aan een Koninklijk Besluit dat een lijst van gezondheidstoestanden bevat die bepalen wanneer een persoon voor lange duur wilsonbekwaam is. Als de te beschermen persoon in deze lijst met gezondheidstoestanden past, moet de vrederechter niet verplicht meer aan maatwerk doen en moet de bewindvoerder niet meer systematisch zijn verslagen doorzenden naar de beschermde persoon.

Een comapatiënt of vergevorderde demente bejaarde bijvoorbeeld kan de verslagen van elke handeling die gesteld wordt rond zijn of haar goederen niet meer lezen of goedkeuren.

3. Een Koninklijk Besluit voor de begroting van de kosten en erelonen van de bewindvoerder is in volle voorbereiding. Dit moet de transparantie en uniformiteit vergroten over de bezoldiging van de bewindvoerder zodat de verschillen tussen de kantons verdwijnen. Momenteel hanteert men per kanton een andere bepaling op welke basis de bezoldiging wordt berekend. Dit moet het vertrouwen vergroten, want iedereen wordt dan op dezelfde basis vergoed.

Naast een heldere wettelijke regeling is er nog meer nood aan heldere communicatie.

Daarom onderging de weblink op de website van de FOD justitie een transformatie en werd deze gebruiksvriendelijk gemaakt. De modelformulieren (verslagen, boekhouding, verzoekschriften, medisch getuigschrift) en een informatiebrochure kunnen er gratis gedownload worden. Er werd ook een Q&A opgesteld met meer uitleg over welke beschermingsmaatregelen er bestaan en hoe deze in de realiteit werken.

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/bescherming_van_meerderjarigen

Meer informatie kan terugvinden in de Nieuwsbrief van minister Geens


 

  • Koen Geens

    BIOGRAFIE: - Buitengewoon hoogleraar KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid (sinds 1993; docent sinds 1986) - Directeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (sinds 1986) - Voorzitter Afdeling Economisch Recht KU Leuven (sinds 2009) - Lid Raad van Bestuur Thomas More Hogescholen Antwerpen, Mechelen en Kempen (sinds 2010) - Lid Inrichtende Overheid KU Leuven en Associatie KU Leuven (sinds 2010) - Lid Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (sinds 2010) - Lid Koninklijk Vlaamse Academie België voor Wetenschap en Kunst, klasse Humane Wetenschappen (sinds 2012) - Lid Academia Europaea (sinds 2013) - Minister van Financiën (2013-2014, regering Di Rupo) - Minister van Justitie (2014 - 2020, regering Michel I) - Vice-Premier (2019-2020, regering van lopende zaken) - Federaal Volksvertegenwoordiger (2020 - ) Bron: http://www.koengeens.be/over/biografie

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.