Tiberghien

Tiberghien is een toonaangevend fiscaal advocatenkantoor, gespecialiseerd in cliëntgerichte oplossingen voor complexe juridische zaken. Met kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Luxemburg en Zürich is Tiberghien bekend om zijn ondernemers- en bedrijfsgerichte aanpak.

Dankzij zijn krachtige netwerk met een aantal internationale (fiscale) advocatenkantoren kan Tiberghien zijn cliënten consistent grensoverschrijdend belastingadvies aanbieden.

Het Waals Gewest heeft met ingang van 1 januari 2016 drie grote veranderingen ingevoerd inzake registratie- en successierechten.

  • Een eerste wijziging betreft een verlaging van de schenkingsrechten op onroerende goederen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar onze publicatie van 9 maart 2016, te consulteren via deze link: http://www.tiberghien.com/nl/456/de-verlaging-van-de-schenkingsrechten-voor-de-schenking-van-onroerende-goederen-in-de-drie-gewesten-een-stand-van-zaken
  • Een tweede wijziging heeft tot gevolg dat een tarief van 15% in plaats van 12,5% aan registratierechten zal worden toegepast bij de verwerving van een derde onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning.
   Het tarief van 15 % wordt toegepast bij een verkrijging onder bezwarende titel van een onroerend goed gelegen in het Waals Gewest dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning behoudens indien de koper verklaart niet in het bezit te zijn van het geheel of van minstens 33 % in volle eigendom of in vruchtgebruik van minstens twee anderen onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd zijn, gelegen in België of in het buitenland.De toepassing van het gangbare tarief van 12,50% is dus afhankelijk van het voorleggen van hogervermelde verklaring.
  • De laatste wijziging betreft tot slot de toepassing van het stelsel van de overdracht van familiale ondernemingen op landbouwgronden.Ter herinnering, het Waals Gewest heeft een verlaagd tarief van 0% ingevoerd, zowel voor schenkings- als successierechten, voor de overdracht ten kosteloze titel van een familiale onderneming of vennootschap, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Deze regeling werd door een decreet van 10 december 2009 uitgebreid tot de overdracht van landbouwgronden. Sindsdien kon de overdracht van landbouwgronden aan de (mede)-exploitant van de landbouwactiviteit die uitgeoefend wordt, alsook de overdracht ervan in rechtstreekse lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden (onafhankelijk van de overdracht van elke quotiteit van de landbouwactiviteit die er uitgeoefend wordt) genieten van het verlaagd tarief van 0% in de schenkings- en successierechten, op voorwaarde dat deze gronden het voorwerp van een pacht uitmaken en dat er nog steeds wordt voldaan aan de exploitatievoorwaarde gedurende 5 jaar na de overdracht.

Het decreet van 17 december 2015 heeft deze bijzondere regeling voor landbouwgronden op de volgende drie punten gewijzigd:

 1. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de mogelijkheid om te genieten van het verlaagde tarief van 0% in het geval van overdracht van landbouwgronden niet langer toegekend dan wanneer de overdracht is voorafgegaan door de overdracht van elke quotiteit van de landbouwactiviteit die er uitgeoefend wordt;
 2. Een verhoogd tarief van 3% zal worden toegepast voor de overdracht van landbouwgronden van een oppervlakte groter dan 150 hectaren. Voor de bepaling van deze 150 hectaren wordt er rekening gehouden met de gronden die zijn overgedragen binnen de 5 voorgaande jaren onder het stelsel inzake de overdracht van een familiale onderneming.
 3. De exploitatievoorwaarde voor de overdracht van landbouwgronden van een oppervlakte groter dan 150 hectaren, is verlengd tot 15 jaar.

Teneinde de toepassing van het verlaagde tarief bij de overdracht van een familiale onderneming (met inbegrip van landbouwgronden) te bekomen, dient een aanvraag voor het hogervermelde tarief van 0% of 3% (in het geval van overdracht van landbouwgronden van een oppervlakte groter dan 150 hectaren) te worden gericht aan de bevoegde instantie van het Waals Gewest.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met:

emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com
renaud.thonet@tiberghien.com

 

Tiberghien

Tiberghien is een toonaangevend fiscaal advocatenkantoor, gespecialiseerd in cliëntgerichte oplossingen voor complexe juridische zaken. Met kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Luxemburg en Zürich is Tiberghien bekend om zijn ondernemers- en bedrijfsgerichte aanpak.

Dankzij zijn krachtige netwerk met een aantal internationale (fiscale) advocatenkantoren kan Tiberghien zijn cliënten consistent grensoverschrijdend belastingadvies aanbieden.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.