Evenementen

Energie & Fiscaliteit

Provinciehuis Leuven Provincieplein 1, Leuven

Studiedag Energie & Fiscaliteit - Woensdag 18 oktober 2023, Leuven Programma 09u30-10u00: Ontvangst van de deelnemers met koffie/thee Voorzitter : Prof Dr Kurt Deketelaere, Voorzitter Sustainability College Bruges, Gewoon Hoogleraar […]

€344,85

Kennisevent | Het belang van het kind in de jeugdhulp

Huisvandemens Sainctelettesquare 17, Brussel, België

Het belang van het kind heeft een prominente plaats in het Kinderrechtenverdrag. Het is ook een centraal begrip om alle andere kinderrechten te realiseren. In alle beslissingen die worden genomen voor […]

€35

Inzicht in de (eigen) boekhouding en jaarrekening

ING Lange Gasthuisstraat 20, Antwerpen

Seminarie enkel toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, stagiairs en hun medewerkers Door het toelichten van een aantal boekhoudkundige basisprincipes stellen we de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder en stagiair-gerechtsdeurwaarder in staat om meer inzicht te krijgen […]

96euro

Minnelijke invordering van consumentenschulden

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, België

Seminarie enkel toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, stagiairs en hun medewerkers Recent werd de wet tot invoeging van Boek XIX in het Wetboek van economisch recht door de Kamer aangenomen. Deze wet zal voor een aantal belangrijke wijzigingen zorgen bij de invordering van consumentenschulden, onder meer voor gerechtsdeurwaarders. Springen daarbij in het oog: de kosteloze betalingsherinnering, de […]

339euro

Dag van de Bedrijfsjuristen

De rollen van (bedrijfs)juristen in de ondersteuning van ondernemingen in evolutie. DINSDAG 14 november 2023 Noteer alvast de volgende editie in uw agenda! Meer informatie volgt.

Driejaarlijks congres FABA

Museum kunst en geschiedenis Brussel Jubelpark 10, Brussel

Duurzaamheid doorheen de tijd. Reeds 140 jaar het kloppend hart van onze infrastructuur en ons erfgoed: weerstaat de algemene aannemer de stand des tijds? De 33e editie van ons congres belooft een inspirerende dag vol kennis te worden, afgesloten met een galadiner. 🥂 🗓️ 16 november 2023 🏛️ Museum Kunst & Geschiedenis, Brussel

Het ereloon van de advocaat

UAntwerpen Stadscampus

Programma De berekening van het advocatenereloon blijft voor discussie zorgen. Nadat het Hof van Cassatie zich op 9 september 2022 in drie arresten uitsprak over de bepaling van het ereloon, de marginale toetsing, het openbare karakter, de rol van de raad van de orde bij de beoordeling van dit ereloon en in welke mate de […]

Het Vlaamse Pachtdecreet in de praktijk

Hotel van der Valk Oostkamp Kapellestraat 146, Oostkamp, België

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële medewerkers Op 1 november 2023 treedt normalerwijze het Vlaamse Pachtdecreet in werking. Na meer dan 30 jaar wordt de pachtregelgeving in Vlaanderen grondig hervormd en aangepast. In deze opleiding staan de sprekers stil bij wat deze hervorming voor de notariële praktijk betekent. Hiervoor bespreken ze het […]

453euro

Actualia consumentenrecht en marktpraktijken

UAntwerpen Stadscampus

Nexus en Gandaius bundelen opnieuw hun krachten en expertise voor deze studienamiddag. N.a.v. het verschijnen van het Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken zullen Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen) en Reinhard Steennot (UGent) belangrijke transversale topics uit deze rechtstakken analyseren en toelichten. Programma 13.30 uur Onthaal 14.00 uur Inleiding Britt Weyts (UAntwerpen), Ignace Claeys (UGent) 14.30 uur Deel 1 – Consumentenrecht Gert Straetmans  15.45 uur Pauze […]

€150

International Interdisciplinary and Transdisciplinary Conference

UGent

‘The Universal Declaration of Human Rights at 75: Rethinking and Constructing its Future Together’ – 6-8 December 2023 – Ghent University, Belgium Call for Contributions The 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights will be celebrated on 10 December 2023. Since its adoption, the Declaration has been read in multiple ways. Some have been inspired […]

€250 – €350

Familiaal strafrecht

UAntwerpen Stadscampus

Programma Op het snijvlak tussen het familierecht en het strafrecht ontstaat meermaals onduidelijkheid over de interpretatie en toepassing van sommige rechtsregels. Denk daarbij aan onderwerpen als familieverlating, het niet vertonen van een kind, aspecten van het seksueel strafrecht, diefstal/misbruik/oplichting tussen (al dan niet gehuwde) partners, de wet op het tijdelijk huisverbod, kinderontvoering, de diverse rollen […]

€165

Conference “Towards Sustainable Tax Relations” – A multidimensional approach

UAntwerpen Stadscampus

Program Opening - 13.30-13.45 Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerp) Introductory lecture: “Human connections in a digital tax world – the philosophical perspective” – 13.45-14.15 Prof. dr. Anne Van de Vijver (UAntwerp) ​ Panels moderation: dr. Alessia Tomo (UAntwerp) Panel 1: The relation between the taxpayers and tax administration 14.15-15.10 Introduction and moderator: prof. dr. Sylvie […]

Gratis