EOT – gecombineerd aanbod: ENKEL deel 2 – Vermogensrechtelijke topics voor het notariaat

Vlerick Business School Reep 1, Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers Vermogensrechtelijke topics voor het notariaat – deel 2  Behoud van onverdeeldheid of toebedeling van vastgoed? Dan moeten partijen bij de notaris langsgaan, ook als zij de rest van de EOT-overeenkomst bij een advocaat of bemiddelaar hebben opgesteld. Tips, modelclausules en voorbeeldakten worden u tijdens deze praktische […]

511 €

Vestiging, geschillen en invordering: lokale en regionale belastingen in de praktijk van de gemeente en provincie (webinar)

Tijdens deze 2-daagse interactieve opleiding (1 & 6 dec 2022) krijgt u basiskennis ter zake. Aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse praktijk lichten de sprekers de regels inzake vestiging, geschillen en invordering, helder en interactief voor u toe. Er is ruim tijd voor vraagstelling en overleg. O.a. volgende onderwerpen komen daarbij aan […]

euro (excl. BTW)397

Studienamiddag ‘Actuele ontwikkelingen in het personen- en familierecht en de familiale geschillenoplossing

Gerechtsgebouw Hasselt Parklaan 25, Hasselt

Het personen- en familierecht en de familiale geschillenoplossing evolueren razendsnel. Tijdens deze studienamiddag besteden we aandacht aan de recentste ontwikkelingen. Het eerste deel van de studienamiddag is gewijd aan de “Trajectkeuzebegeleiding” (aanvankelijk “Trajectbemiddeling” genoemd). Deze is erop gericht de partijen informatie te verschaffen over de verschillende oplossingstrajecten voor hun conflict. Zij wordt al geruime tijd […]

120 €

Het passief van de aangifte van nalatenschap (webinar)

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers Tijdens deze opleiding wordt het passief in de Vlaamse aangifte van nalatenschap onder de loep genomen. Zowel de civielrechtelijke als de fiscale aspecten komen daarbij aan bod. Er wordt niet enkel aandacht besteed aan het vermelden van de passiefposten in de aangifte als dusdanig, maar er […]

Liber amicorum Redelijk eigenzinnig …

VUB Gebouw I.2.03 Pleinlaan 2, Brussel

De vakgroep Privaat- en Economisch Recht van de VUB is verheugd om u uit te nodigen voor de academische zitting en aansluitende receptie ter ere van het emeritaat van de professoren Eric Brewaeys, Philippe Colle, Erna Guldix en Bruno Maes. De academische zitting vindt plaats op woensdag 7 december 2022 om 16u30 op de VUB-campus […]

Zorgplanning voor meerderjarige zorgenkinderen – Aandachtspunten en knipperlichten

Hotel van der Valk Oostkamp Kapellestraat 146, Oostkamp

Wie zal er voor ons zorgenkind zorgen als wij er niet meer zijn? Deze bezorgdheid leeft vaak bij ouders van een zorgenkind en wordt soms ook ten overstaan van de notaris geuit. In deze opleiding wordt aandacht geschonken aan enkele vaak voorkomende en concrete vragen van ouders van zorgenkinderen zoals: Hoe kunnnen we ervoor zorgen […]

411euro (excl. BTW)

Het passief van de aangifte van nalatenschap (webinar)

Tijdens deze opleiding wordt het passief in de Vlaamse aangifte van nalatenschap onder de loep genomen. Zowel de civielrechtelijke als de fiscale aspecten komen daarbij aan bod. Er wordt niet enkel aandacht besteed aan het vermelden van de passiefposten in de aangifte als dusdanig, maar er wordt ook uitgelegd hoe het aanvaarde passief wordt verwerkt […]

432euro (excl. BTW)