Evenementen

Conference: Tax Reform in Belgium – How to develop a fair tax system?

TreeTop Asset Management Rue des Francs 79, Brussel, België

Progamme How do we define fairness in taxation? What are the features of an optimal tax structure? How is this reflected in the tax mix ad how does this affect the taxation of labour, capital and consumption? Our speaker: - Mark Delanote, Professor Ghent University and Lawyer at DELANOTE LAW Timing - 18u15: Onthaal - […]

Gratis – €50

Permanente vorming: Mr. Marc Peeters en Mr. Filip Willems over juridische fietsvalkuilen

Volvo/Scancar Wilrijk Boomsesteenweg 505, Antwerpen

Voor deze permanente vorming worden wij uitzonderlijk ontvangen in een hiervoor geknipt kader: De VOLVO/SCANCAR showroom te Wilrijk. In een eerste luik zal de theorie en de praktijk inzake onaangepaste snelheid van fietsers/bestuurders wordt toegelicht. Als plaatsvervangend politierechter  (mr. Filip Willems) en specialist verkeersrecht (mr. Marc Peeters), vormen deze sprekers het perfecte duo. In het […]

€55 – €70

Lokale en regionale belastingen: Leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid (webinar)

Leegstand en verwaarlozing van woningen, gebouwen n bedrijfsruimten en ongeschiktheid van woningen is voor veel gemeenten een terugkerende problematiek. Heel wat Vlaamse gemeenten heffen een belasting op één of meerdere van deze concrete gevallen. De heffing wordt voorafgegaan door een inventarisatieprocedure waarbij de leegstand, verwaarlozing of ongeschiktheid moet worden vastgesteld (en ook aangetoond door de […]

€249

Nexus Lab “De uitvoering van gevangenisstraffen in België”

UAntwerpen Stadscampus Prinsstraat 13, Antwerpen

Nexus organiseert over dit thema een expert lab. De focus ligt daarbij op kennisdeling en ervaringsuitwisseling op basis van interactie tussen de sprekers en de deelnemers. Het eerste deel van deze middag start met een korte inleiding en een praktische toelichting bij de werking van de probatiecommissie en de strafuitvoeringsrechtbank. Na de koffiebreak volgt een […]

€150

31e VRG-Alumnidag

De Valk Tiensestraat, Leuven

11:15 | Senaatsvergadering Senaats- en bestuursvergadering (hybride) Alle lezingen vinden zowel fysiek als online plaats. 12:30 | Plenaire lezing Annelies Verlinden “Modern leiderschap anno 2024, met een blik op nieuwe wetgevende initiatieven” door Annelies VERLINDEN, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. 13:30 | Academische zitting Academische zitting met uitreiking van de VRG-Alumniprijs. Verwelkoming door prof. Robbie […]

Specialisatiemodule familiezaken

Modulecoördinatoren: Wannes Vandenbussche en Christine Jacobs 12 lesdagen of 54 contacturen van 08.03.2024 t.e.m. 21.06.2024 PROGRAMMA Lesdag 1 INLEIDING SOCIOLOGIE EN FAMILIERECHT Antwerpen - vrijdag 08.03.2024 (13.00 - 18.00 uur) Docenten: Elke Claessens (sociologie, 2 uur) en Steven Brouwers (familierecht, 3 uur) Lesdag 2 en 3 - Relaties en relatievermogens PSYCHOLOGISCHE CONTEXT Gent (of livestream […]

Jaaropleiding | Sterk in strafrecht

IICK Etienne Sabbelaan 51, Kortrijk

Deze  jaaropleiding strafrecht biedt een unieke kans om diepgaande kennis op te doen en essentiële vaardigheden te ontwikkelen binnen het strafrechtssysteem. Door deze opleiding te volgen, krijg je een grondig begrip van procedure, algemeen, bijzonder, strafuitvoering en Europees recht. Dit stelt je in staat om complexe strafrechtelijke vraagstukken aan te pakken, het vergroot je professionele […]

1400euro

Lokale en regionale belastingen: Leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid

Provinciehuis Leuven Provincieplein 1, Leuven

Opleiding enkel toegankelijk voor financieel directeur en algemene directie  én medewerkers van de financiële en boekhoudkundige diensten, beheerders belastingreglementen, verantwoordelijken ruimtelijke ordening (leegstand, verkrotting, …), milieudiensten. Leegstand en verwaarlozing van woningen, gebouwen n bedrijfsruimten en ongeschiktheid van woningen is voor veel gemeenten een terugkerende problematiek. Heel wat Vlaamse gemeenten heffen een belasting op één of meerdere van […]

€249

Start specialisatiemodule bemiddelen major in burgerlijke zaken

Modulecoördinatoren: Nicolas Carette en Wannes Vandenbussche 8 lesdagen of 40 contacturen van 13.03.2024 t.e.m. 22.05.2024 ​ PROGRAMMA ​Lesdag 1 INLEIDING TOT HET VERBINTENISSEN- EN CONTRACTENRECHT Antwerpen (of livestream) - woensdag 13.03.2024 (13.00 - 19.00 uur) Docent: Britt Weyts  Lesdag 2 INLEIDING EN CASUS APPARTEMENTSRECHT Antwerpen - woensdag 20.03.2024 (13.00 - 19.00 uur) Docenten: Nicolas Carette […]

Vijfde dag van de Rechtsstaat: Kan Europa de Rechtsstaat redden?

Lamotsite, Mechelen

Op vrijdag 15 maart 2024 ’s namiddags vindt de Vijfde Dag van de Rechtsstaat plaats. Het congres is toegankelijk voor iedereen, maar richt zich in het bijzonder tot de juristen. 13.00 u.  Ontvangst 13.30 u.  Verwelkoming door Mr Nadia Van Baelen, bestuurder rechtsstaat Orde van Vlaamse Balies. 13.45 u.  Mr. Magdalena Witkowska (Polen), Lid van The […]

€90

Opleidingsreeks strafrecht: DNA-onderzoek bij zedenfeiten

Hof van Liere - Stadscampus UAntwerpen Prinsstraat 13, Antwerpen, Antwerpen

Professor dokter Els Jehaes neemt u mee in de wereld van DNA-analyse en overloopt de technische aspecten van DNA-onderzoek. Tijdens deze studienamiddag ligt de focus op de toepassing van forensisch DNA-onderzoek bij zedenfeiten en leert u welke sporen in zedendossiers van bijzonder belang zijn. Dankzij praktische voorbeelden en concrete tips en tricks kunt u deze […]

€165

Permanente vorming: Strafuitvoering in al zijn facetten – Frederic Thiebaut

Syntra Campus Mechelen Oude Baan 2, Mechelen

Mr. Thiebaut is gebeten door het strafrecht: Als partner binnen zijn kantoor, legt hij zich dan ook voornamelijk toe op het strafrecht. Hij beschikt over het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken en was tot voor kort lid van de commissie strafrecht van de OVB. In 2019 sprak hij met verve als openingsredenaar over “strafpleiters […]

€55 – €70