De hypothecaire publiciteit: een bijkomende bescherming van uw cliënt

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerppen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De hypothecaire publiciteit is meer dan een noodzakelijk kwaad, meer dan alleen een verplichting: de hypothecaire publiciteit is een beschermingsmechanisme, in eerste instantie voor derden te goeder trouw. Maar de hypothecaire publiciteit kan ook conventioneel worden gebruikt om bijkomende bescherming te bieden aan uw cliënt. De […]

432euro (excl. BTW)

Deontologie & Tucht – Wat brengt het nieuwe tuchtrecht voor notarissen?

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De notaris is een openbare ambtenaar. Niet alleen dit bijzondere statuut maar ook zijn essentiële vertrouwensopdracht verklaart waarom de notaris onderworpen is aan een specifieke deontologie. Waar de deontologie de spontane naleving beoogt van professionele gedragsregels, is de tucht het sanctionerende luik van deze plichtenleer. De […]

432euro (excl. BTW)

Derden: ongenode gasten aan tafel – Over de derde in de vereffening-verdeling

Vlerick Business School Reep 1, Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers In deze opleiding wordt de focus gelegd op de “derde” in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling. Partij en derde zijn exclusieve of elkaar uitsluitende begrippen, zodat eerst een onderzoek dient te gebeuren naar wie deze derden zijn. Een uniforme benadering is niet mogelijk, aangezien elke afzonderlijke categorie “derden” […]

432euro (excl. BTW)

De nieuwe Ventôsewet ‘revisited’!

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerppen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen, is een feit. Vanaf 1 januari 2023 dienen we aldus met enkele nieuwigheden rekening te houden. […]

482euro (excl. BTW)

De hypothecaire publiciteit: een bijkomende bescherming van uw cliënt (webinar)

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De hypothecaire publiciteit is meer dan een noodzakelijk kwaad, meer dan alleen een verplichting: de hypothecaire publiciteit is een beschermingsmechanisme, in eerste instantie voor derden te goeder trouw. Maar de hypothecaire publiciteit kan ook conventioneel worden gebruikt om bijkomende bescherming te bieden aan uw cliënt. De […]

432euro (excl. BTW)

Het verdeelrecht (webinar)

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers Tijdens dit webinar ligt de focus volledig op het verdeelrecht. Alle aspecten van het verdeelrecht worden in detail besproken, om te beginnen het toepassingsgebied van het verdeelrecht en de grenzen ervan. Meer bepaald bijzondere rechtshandelingen waarvan men verwacht dat ze aan het verdeelrecht zijn onderworpen maar […]

432euro (excl. BTW)

Het nieuwe verbintenissenrecht – de belangrijkste nieuwigheden van boeken 1 en 5 NBW doorgelicht

VUB, D.2.01, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek zijn in werking getreden sinds 1 januari 2023. De Universiteit Antwerpen besteedde aan deze boeken een studienamiddag op 18 november 2022. Wegens het grote succes en het belang van beide boeken voor de juridische praktizijn, herhalen we deze studiedag aan de Vrije […]

175euro (excl. BTW)

De aangifte van nalatenschap: tips & tricks

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers Het belang van een correcte aangifte van nalatenschap is zeer groot voor een correcte heffing van erfbelasting na een overlijden. In de praktijk blijkt dat overbelasting en discussies daarover met de fiscale administratie hadden kunnen worden vermeden indien de aangifte anders werd ingediend. Tijdens deze opleiding […]

453euro (excl. BTW)