Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

De advocatuur is een hoeksteen van de rechtstaat – daarvoor staat de stafhouder garant

Dagelijks zet de balie zich in voor de rechtsbescherming van het individu, de vereniging, de onderneming. Tegen willekeur en onrecht. Zonder een vrije, waakzame en krachtige balie zegeviert het arbitraire. De advocatuur laat het recht evolueren van binnenuit. Met inventiviteit, doorzettingsvermogen en zin voor tactiek, louter met de kracht van het woord. De balie staat op haar privilegies: het pleitmonopolie, het recht om vrij te spreken voor de rechterlijke instellingen, het recht (en tevens de plicht) om via het beroepsgeheim de cliënt te beschermen tegen inmenging door autoriteiten of derden. De advocaat is een ‘helper van het gerecht’ maar geen lakei van de macht. Als rechterlijke of andere instellingen niet functioneren op een wijze die het voor ons mogelijk maakt om ons beroep behoorlijk uit te oefenen, dan moet de balie opstaan en spreken. Voor dat alles staat de stafhouder garant.

Gerespecteerd worden vereist zelfrespect

Respect afdwingen kan alleen als de balie zichzelf respecteert. De balie verdraagt niet dat haar leden de deontologie naast zich neerleggen. De stafhouder moet, met de hulp van de raad van de Orde, een actief, nalevingsgericht vervolgingsbeleid voeren. Niet nodeloos repressief, maar fair, in het algemeen belang. Met oog voor de menselijke context, maar wel vastberaden. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de balie voor de toekomst zelfregulerend kan blijven, liever dan de tucht over te laten aan een externe overheidsinstelling – zoals in sommige andere landen gebeurd is.

Een open, professionele en democratische balie

In de Europese hoofdstad die Brussel is, is onze balie een open balie. Zij gebruikt haar meertaligheid om de groeiende groep advocaten van binnen en buiten de EU, die in Brussel werkzaam zijn, aan te trekken. Deze internationale inslag is een bijzondere troef die wij nog beter kunnen uitspelen. Er is plaats aan de balie voor een grote verscheidenheid in de wijze waarop de advocaat het beroep uitoefent: alleen of in combinatie met anderen, in kostenassociaties of in geïntegreerde kantoren, autonoom of als medewerker, als generalist of als gespecialiseerde advocaat. Wij leven in tijden die vragen naar geprofessionaliseerde dienstverlening, met een steeds sterkere wettelijke omkadering. Denken wij bijvoorbeeld aan de witwaswetgeving of de privacyregeling. De balie moet haar leden helpen om, door modellen uit te werken, best practices te ontwikkelen voor de correcte naleving van deze wetgeving. De balie moet haar beleid richten op toegang voor allen met de vereiste kwalificaties, zonder protectionisme. Wij hebben een vrij beroep en dat moet ook zo blijven. Nieuwe verbods- of gebodsregels mogen er enkel komen als zij in verhouding staan tot het te bereiken doel, verantwoord zijn vanuit het oogpunt van de kernkenmerken van de balie en er geen andere, minder belastende weg bestaat om het beoogde doel te bereiken. De balie moet zich aanpassen aan de moderne communicatietechnieken; zij moet aandacht hebben voor cyberveiligheid teneinde de confidentialiteit en het beroepsgeheim te bewaken. Tevens moet de balie oog hebben voor diversiteit en een platform organiseren voor de carrièreontwikkeling, niet alleen van de vrouwen aan onze balie, maar ook van advocaten van allochtone afkomst.

Samenwerking en uitstraling

Onze Brusselse balie heeft door de internationale aantrekkingskracht van Brussel een voortrekkersrol te spelen. Daardoor heeft zij ook een representatiefunctie, die de stafhouder invult, met overtuiging en met zin voor diplomatie. Daarvoor wil ik mij inzetten. Onze balie moet werken in een geest van samenwerking met andere balies. In de eerste plaats met de Orde van Vlaamse Balies, maar ook met de Franstalige Orde in Brussel. Met zin voor overleg zorgen wij ervoor dat de deontologie zo uniform mogelijk blijft. Onze balie moet tevens uitstraling hebben in de wereld. Zij houdt contact met de Ordes onder wie de in Brussel gevestigde buitenlandse advocaten ressorteren. De balie moet goed vertegenwoordigd worden in internationale organisaties. Zij moet haar bijdrage leveren in het kader van een actief ontwikkelingsbeleid en uitwisselingen bevorderen voor advocaten uit ontwikkelingslanden.

Stage

De stage is fundamenteel voor de beroepsopleiding. Zelfs voor wie de balie na de stage verlaat moet het een uitstekende ervaring blijven. Daarom moet de totaliteit van de stageverplichtingen aan een kritische evaluatie onderworpen worden. Dat geldt voor de inhoud en vorm van de stagelessen, zeker in het licht van de nakende hervorming van de stage, maar ook voor de prodeo- en andere verplichtingen. Indien het Gerechtelijk Wetboek de stageschool vervangt door een bijkomende studie aan de universiteit, zoals de Minister van Justitie voorstelt, moet de balie toezien op de inhoud van de vorming. Bijzondere regelingen moeten er o.m. zijn voor doctoraatsstudenten en voor stagiairs die een bijkomende studie in binnen- of buitenland willen afmaken. De wenselijkheid van de sectievergaderingen moet opnieuw bekeken worden, niet alleen vanuit het van de stagiairs en het sectiehoofd, maar ook van de rechtszoekende. Rechtsstudenten van allochtone afkomst worden aangemoedigd om een carrière aan de balie aan te vangen.

Peter Callens

De video-interviews met alle kandidaten Vice-Stafhouder kan u bekijken op Advocatennet.be. Stemmen kan tot en met 20 juni.

Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

Bekijk alle artikelen

1 reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Ben akkoord met bijna alles. Alleen is de ene mens de andere niet!
  Bv: men kan in het ene gerecht anders berecht worden dan in andere, dit vind ik toch heel vreemd…
  Wetende dat er een enorme strijd heerst tussen Brussel,Wallonië en Vlaanderen kan men zich hier toch vragen bij stellen!
  Dus misschien eerst is huishouden in orde brengen bij gerecht en dan kan men gaan uitpakken met alle goede dingen die het gerecht wel zijn, want voor het ogenblik is dit niet het geval, heel spijtig voor de Belgen die een eerlijk proces verdienen en niet alleen afhankelijk zijn van een dure advocaat of dergelijke.
  Persoonlijk kan ik ervan meespreken, mijn advocaat heeft alles op minimum geregeld want wat ik niet wist is dat hij vervangende rechter was en hij wist verdomd goed dat hij in de toekomst met vele partijen moest overeenkomen, zie verzekeringen!!
  Wij als zelfstandige moeten onze boekhouding en andere minstens 10 jaar bijhouden, toen ik bij mijn advocaat laastst geleden documenten wou opvragen ging dit niet want na 5 jaar mag alles vernietigd worden en hangt men af van de goodwill van de verzekeringen, dus je kan het al raden, idd njet, niks om terug te vinden en dit na 6 jaar..eerst goed onder de morfine en andere pijnstillers om te kunnen blijven werken als zelfstandige en dan duwen ze na jaren een document onder uw neus en ja ik ben zo zot geweest om dat te tekenen alhoewel dit niet wettelijk was vermits ik een toestand van drugs leefde!!
  Maar nu is hij rechter (politierechter ) en alles is weg!
  Dus bij deze, er is nog veel werk aan de winkel!
  Bruno.