Seeds of Law

Seeds of Law is een full service advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht.

Onze cliënten - ondernemingen, overheden en particulieren - zijn actief over heel de wereld en in een brede waaier van diverse sectoren. Wij zijn een meerwaarde voor hen omdat wij, van bij de start van ieder project, strategisch meedenken en duurzame oplossingen bieden vanuit een klantgerichte en pragmatische aanpak. Indien nodig staan we hen natuurlijk ook bij in procedurekwesties.

Onze cliënten vinden in ons een waardevolle partner voor de uitbouw van hun toekomst en de realisatie van hun plannen. Het is enkel zo dat zij zich op een serene manier volledig kunnen focussen op wat echt voor hen telt.

Seeds of Law heeft een jong en dynamisch, multicultureel en divers team en is daar trots op. Onze diensten zijn dan ook mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Arabisch.

Het motto van Seeds of Law is “All the flowers of tomorrow are in the seeds of today”.

Onlangs verscheen een decreet dat de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Eén van die colleges is de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Vlaamse Regering tracht met dit decreet de gangbare procedures te optimaliseren om tot een meer eenvoudige en snelle bestuursrechtspraak te komen. Daarnaast wordt procederen zonder rechtstreeks belang of benadeling of zonder geldig argument ontmoedigd. 

We sommen hieronder de belangrijkste aanpassingen even op:

De betaling van de rolrechten wanneer een beroep wordt ingediend

Nu wordt een beroep pas behandeld na ontvangst van de betaling van de rolrechten. Dit neemt gemiddeld veertien dagen nadat een beroep wordt ingediend omdat de griffie pas dan een schrijven stuurt met de vraag tot betaling van de rolrechten.

Het nieuwe decreet voorziet dat de rolrechten betaald worden bij indienen van een beroep. 

De vergunninghouder en andere tussenkomende partijen

De vergunninghouder wordt automatisch een procespartij

Tot nu toe moeten de vergunninghouders steeds officieel vragen om tussen te komen in een procedure waarin hun vergunning wordt aangevochten. Het decreet maakt dit eenvoudiger, doordat de vergunninghouder automatisch een partij wordt in de procedure en dus ook steeds zijn verweer kan voeren. 

Andere tussenkomende partijen kunnen rechtstreeks tussenkomen

Ook andere tussenkomende partijen kunnen van een vereenvoudiging genieten, omdat zij voortaan rechtstreeks kunnen tussenkomen, zonder dit eerst formeel te moeten vragen. De tussenkomende partijen zullen ook niet gehouden zijn tot het betalen van een rolrecht, waardoor een extra drempel wordt weggenomen. 

Het belang van de persoon die in beroep gaat wordt strikter geïnterpreteerd

Vanaf deze wijziging zal een middel slechts kunnen leiden tot de vernietiging van een vergunning indien: 

  • De ingeroepen schending strekt tot de bescherming van de belangen van de beroeper. De beroeper zal dus niet zomaar eender welk argument naar voor kunnen schuiven.
  • De onwettigheid werd opgeworpen tijdens het openbaar onderzoek of administratief beroep. Er wordt dus gevraagd dat partijen zich veel vroeger in het vergunningverlenend proces manifesteren en hun echte argumenten kenbaar maken. Een tussenkomst van een specialist is dus veel vroeger vereist.
  • De partij wordt benadeeld door de ingeroepen schending. 

De mogelijkheid tot bemiddeling wordt vereenvoudigd 

Met het nieuwe decreet zal niet langer een tussenarrest nodig zijn vooraleer een bemiddelingsprocedure kan worden opgestart. 

Een rechtsplegingsvergoeding wanneer een schorsing wordt afgewezen

Nu is géén rechtsplegingsvergoeding verschuldigd wanneer een schorsingsverzoek wordt afgewezen. Dit zal in de toekomst wel het geval zijn. De Vlaamse regering wenst hiermee het opstarten van een schorsingsprocedure verder te ontmoedigen.

De substitutiebevoegdheid van de Raad wordt uitgebreid

De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan zich voortaan ook in de plaats stellen van de overheid wanneer de vergunningverlenende overheid reeds een aantal keer de kans heeft gekregen de beslissing goed gemotiveerd te onderbouwen, maar daar niet in slaagt.

Tot deze wijziging was dit maar mogelijk voor zover het ging over de gebonden bevoegdheid van de overheid. Dit is dus wel een zeer belangrijke aanpassing. 

Inwerkingtreding  

Het is nog even wachten op een uitvoeringsbesluit alvorens deze wijzigingen in voege treden. Wij houden u alvast op de hoogte. 

Koen De Puydt, Seeds of Law


Samen met dhr. Marc Loyens is mr. Koen De Puydt tevens auteur van de “Vastgoedcodex 2021”.

Bestel nu uw exemplaar via de webshop van KnopsPublishing!

Op zoek naar ruimere inzichten over vastgoed? Bekijk de interviews met Koen De Puydt op Advocatennet.be!

Seeds of Law

Seeds of Law is een full service advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht.

Onze cliënten - ondernemingen, overheden en particulieren - zijn actief over heel de wereld en in een brede waaier van diverse sectoren. Wij zijn een meerwaarde voor hen omdat wij, van bij de start van ieder project, strategisch meedenken en duurzame oplossingen bieden vanuit een klantgerichte en pragmatische aanpak. Indien nodig staan we hen natuurlijk ook bij in procedurekwesties.

Onze cliënten vinden in ons een waardevolle partner voor de uitbouw van hun toekomst en de realisatie van hun plannen. Het is enkel zo dat zij zich op een serene manier volledig kunnen focussen op wat echt voor hen telt.

Seeds of Law heeft een jong en dynamisch, multicultureel en divers team en is daar trots op. Onze diensten zijn dan ook mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Arabisch.

Het motto van Seeds of Law is “All the flowers of tomorrow are in the seeds of today”.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.