Nieuwe tarieven voor de aankoop van een woning!

28 sep 2021 | Tax & Private equity

Nieuwe tarieven voor de aankoop van een woning!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 28/09/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

In de septemberverklaring van de Vlaamse Minister-President werden nieuwe tarieven aangekondigd voor de Registratiebelasting op verkopingen:

  • 3% voor de enige eigen woning
  • 12% anders.

De meeneembaarheid zal geleidelijk afgeschaft worden.

Het zou de bedoeling zijn om de nieuwe regeling tegen 1 januari 2022 in werking te laten treden, en de meeneembaarheid te behouden tot eind 2023.

Effect op de markt?

Het verkooprecht voor de enige eigen woning daalt hiermee opnieuw. Vroeger bedroeg het 12,5%, dan 10%, 7%, 6% en nu dus 3%. Het verkooprecht voor tweede, derde en volgende woningen stijgt van 10% tot 12%. De daling bedraagt dus 3 procentpunten, de stijging maar twee procentpunten.

Wat het globale effect op de markt zal zijn hangt af van de verhouding tussen beide: als er 1,5 maal zoveel aankopen van tweede woningen gebeuren als van eerste, zal het effect ongeveer neutraal zijn.

Wie een tweede woning wil aankopen heeft er dus belang bij dit nog vlug voor het einde van het jaar te doen, wie een eerste woning wil aankopen kan dit beter uitstellen tot begin volgend jaar.

Competitief voordeel voor jonge gezinnen

Wie een eerste woning aankoopt zal een competitief voordeel hebben op een investeerder die een tweede of derde woning aankoopt. Op een totaal budget van 100 kan de aankoper van zijn eerste woning 97,09 % besteden aan de prijs, afgezien van de notariskosten. Immers, 97,09 + 3% = 100.

Op een zelfde totaalbudget van de 100 kan de aankoper van een tweede of volgende woning slechts 89,28% besteden aan de prijs opnieuw afgezien van de notariskosten. Immers, 89,28 + 12% is ook 100.

Jonge gezinnen die hun eerste woning aankopen kunnen dus een stuk meer bieden dan investeerders: 97,09 in plaats van 89,28, of 8,7 % meer!

Wellicht zullen de voorwaarden dezelfde zijn, of minstens gelijkluidend als de huidige voorwaarden voor de toepassing van het 6% tarief. In artikel 2.9.4.2.11 VCF wordt hiervoor als voorwaarde gesteld dat het moet gaan om een zuivere aankoop, waarbij door één of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig de geheelheid in volle eigendom van een woning wordt verkregen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen. De verkrijger mag op de datum van de authentieke akte niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Als er verschillende verkrijgers zijn, mogen ze op de vermelde datum niet samen voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. De verkrijger moet er zich ook toe verbinden zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning binnen de drie jaar na de datum van de authentieke aankoopakte. De vervulling van de voorwaarden moet vermeld worden in de aankoopakte.

Er zijn ook uitzonderingen voor wie wel al een woning of bouwgrond bezit, maar zich ertoe verbindt om deze binnen het jaar te verkopen (zie art. 2 9 4 2 11 § 2 Vlaamse codex fiscaliteit).

Al met al dus goed nieuws voor jonge gezinnen, en ook voor wie een nieuwe gezinswoning aankoopt (en de vorige verkoopt), minder voor investeerders in woningen.

Rik Deblauwe

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.