Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).


De Tijd, dinsdag 22 mei 2018, p. 1 en 3

Taal evolueert snel, dat weten wij. Maar of zij nu zo snel verandert dat lekenrechter synoniem is geworden van plaatsvervangend rechter, zoals De Tijd laat uitschijnen, betwijfel ik.

Ik weet wel dat De Valks Juridisch Woordenboek bij zijn omschrijving van lekenrechters aan de rechters in handelszaken die deel uitmaken van de rechtbank van koophandel, de rechters en raadsheren in sociale zaken in respectievelijk de arbeidsrechtbank en het arbeidshof en de juryleden, de plaatsvervangende rechters toevoegt (E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN, De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2010, tw. lekenrechters).

Maar ik houd het bij de invulling die in Nederland wordt gegeven aan lekenrechtspraak: rechtspraak door of met medewerking van niet-beroepsdeskundigen, te onderscheiden van rechtsgeleerde leden van een rechtscollege (zie N.E. ALGRA en H.R.W. GOKKEL, Fockema Andreae’s verwijzend en verklarend woordenboek, Groningen, Noordhoff, 2004, tw. lekenrechtspraak).

Dat stemt overigens het best overeen met het algemeen taalgebruik: Van Dale omschrijft een leek dunnetjes als “iemand die van een bepaald vak weinig of geen verstand heeft”. De Dikke Van Dale is radicaler: een leek is “iemand die van een bepaald vak geen verstand heeft”.

De advocaten, notarissen of professoren die als rechter “inspringen” en waarover het gaat in het artikel in De Tijd, lijken mij niet onmiddellijk leken in het recht te zijn. Zij dragen overigens ook een toga.

Uw lekenjournalist,

Willy van Eeckhoutte

Benieuwd naar meer recente artikels van deze auteur?

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

1 reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.