Actualia

Het recht van gerechtstolken op effectieve beroepsmogelijkheid voor onpartijdig orgaan

Avatar
Geschreven door Jubel

Persbericht van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) (2 februari 2018)


Eergisteren (31 januari 2018, red.) interpelleerde volksvertegenwoordiger Özlem Özen (PS) minister van Justitie Koen Geens over de “spookcommissie” voor de gerechtskosten. De Commissie voor de gerechtskosten is een administratief rechtscollege dat de bevoegdheid heeft kennis te nemen van de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de begrotende magistraat en de minister van Justitie inzake het bedrag van de gerechtskosten. Maar de Commissie voor de gerechtskosten is niet meer operationeel sinds september 2016.

Volksvertegenwoordiger Özlem Özen benadrukte dat het de verantwoordelijkheid van minister Geens is om een magistraat te vinden die deze commissie, die echt heel belangrijk is, kan voorzitten. Ondertussen wachten heel wat tolken die bijdragen aan de goede werking van de rechterlijke orde, nog steeds op hun vergoeding, in sommige gevallen al een jaar tot anderhalf jaar!

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) wil ook dat een Commissie voor de gerechtskosten wordt aangesteld. En dit om het recht van gerechtstolken en deskundigen op een effectief beroep voor een onafhankelijk en onpartijdig orgaan te waarborgen, met respect voor de rechten van de verdediging

De BBVT heeft aandachtig de beslissing van de Commissie voor de gerechtskosten van 2011 onderzocht waarop volksvertegenwoordiger Özlem Özen zich heeft geïnspireerd tijdens de interpellatie van woensdag. De toenmalige voorzitter van de Commissie (Thierry Freyne, nu procureur des Konings van Halle-Vilvoorde) kwam tot het besluit dat:

  • de prestatieverlener recht heeft op een doeltreffende en toegankelijke beroepsmogelijkheid ;
  • de Programmawet van 27 december 2006 (Il) de mogelijkheid voorziet om een beroep in te stellen voor de Commissie voor de gerechtskosten. Dat betekent dat in casu dat de Wetgever uitdrukkelijk heeft gewild dat een effectieve beroepsmogelijkheid zou bestaan (voor een administratief rechtscollege) ;
  • indien de Commissie voor de gerechtskosten geen uitspraak doet over het beroep van een dienstverlener die een beroep instelt, diens recht op een doeltreffend en toegankelijk beroep de facto wordt miskend.

Uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 november 2009 blijkt bovendien dat “het bestaan van de Commissie voor de Gerechtskosten noodzakelijk wordt geacht om de naleving van de reglementering inzake de gerechtskosten en meer bepaald de coherente toepassing van de schalen van de erelonen in strafzaken te verzekeren”.

Persbericht van 2 februari 2018

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) – erkende beroepsorganisatie 

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.