Studio Legale

STUDIO | LEGALE Advocaten werd in 2009 opgericht door Mrs. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor met slechts één doel voor ogen: u snel en pragmatisch bij juridische aangelegenheden helpen.

STUDIO | LEGALE is een juridische “ONE-STOP-SHOP” : u vindt er verschillende specialisten onder één dak. In tegenstelling tot de huidige trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE net een FULL SERVICE kantoor te zijn. U wil immers één vertrouwenspersoon voor al uw juridische problemen. STUDIO | LEGALE biedt u die, en inhouse vindt die zo nodig bijstand bij zijn collega-specialisten. Zo moet u met uw juridische problemen niet steeds bij nieuwe advocaten aankloppen.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, gaande van particulieren en KMO’s tot multinationals en overheden, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen.

Bij STUDIO | LEGALE staan momenteel 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking. U vindt ons in Antwerpen en Brussel.

Verschillende ondernemingen moesten verplicht sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus. Hierdoor vielen hun inkomsten geheel of gedeeltelijk weg en ondervonden heel wat ondernemingen moeilijkheden bij de betaling van hun handelshuur.

De Vlaamse Overheid heeft beslist om de getroffen ondernemingen te ondersteunen en onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening toe te staan.

Wat houdt deze handelshuurlening in?

De Vlaamse overheid zal via een lening twee maanden huur voorschieten aan de handelshuurder.

In ruil daarvoor moet de verhuurder een of twee maanden huur kwijtschelden.

PMV/z-Leningen (Participatiemaatschappij Vlaanderen) betaalt in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest het geleende bedrag rechtstreeks aan de verhuurder.

Welke ondernemingen komen hiervoor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor deze handelshuurlening, moet uw onderneming aan de volgende voorwaarde voldoen:

  1. Er bestaat een geregistreerde huurovereenkomst voor een handelspand gelegen in het Vlaamse Gewest (of er bestaat een gelijkaardige juridische structuur waarbij een handelspand tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld, zoals erfpacht, vruchtgebruik,…).
  2. De onderneming had voor het pand in kwestie geen huurachterstallen op 15 maart 2020.
  3. De onderneming werd verplicht haar fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten ten gevolge van de federale coronamaatregelen.
  4. De huurder en de verhuurder gaan een vrijwillige overeenkomst aan die voorziet in de opschorting van de betalingsverplichting van de handelshuur voor 3 of 4 maanden. De verhuurder staat een kwijtschelding toe van 1 of 2 maanden huur, inclusief lasten. De huurder vraagt een lening aan voor de betaling van 2 maanden huur.

Waar kan de handelshuurlening worden aangevraagd?

De huurder moet de handelshuurlening digitaal aanvragen via de roze knop op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) vóór 1 oktober 2020:

Voor de online aanvraag heeft de huurder onderstaande gegevens nodig:

  • Het originele huurcontract (registratienummer, data, …).
  • De gegevens van de huurder, verhuurder en betrokken pand(en).
  • Afspraken over de maand(en) waarop de overeenkomst zal slaan.

Wat zijn de financiële voorwaarden van de handelshuurlening?

De handelshuurlening is per onderneming en per pand beperkt tot twee maanden huur, inclusief lasten. De lening voor alle panden van één onderneming samen bedraagt maximaal 35.000 euro.

De onderneming heeft tot uiterlijk 24 maanden na de toekenning van de lening tijd om deze volledig terug te betalen aan een rente van 2%. De terugbetalingen moeten pas aanvangen zes maanden na de toekenning van de lening en worden vanaf dat ogenblik gelijkmatig gespreid over de overige achttien maanden.

Waarom is dit een interessante regeling voor de huurder en de verhuurder?

Het betreft een vrijwillige regeling, dus geen partij kan worden verplicht om hieraan mee te werken. Echter, zowel voor de huurder als voor de verhuurder zijn er verschillende voordelen aan verbonden.

  • Hoewel de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt, verkrijgt hij op deze manier zekerheid dat de huur van de twee daaropvolgende maanden effectief betaald zal worden. De uitbetaling van de handelshuur zal namelijk rechtstreeks aan de verhuurder gebeuren. Tevens is de kans groot dat de verhuurder na de coronacrisis zijn pand kan blijven verhuren aan dezelfde huurder.

De huurder ontvangt hulp bij zijn betalingsmoeilijkheden om de coronacrisis te overbruggen. Daarnaast verbetert zijn liquiditeitspositie waardoor zijn overlevingskansen stijgen.

Studio Legale

Studio Legale

STUDIO | LEGALE Advocaten werd in 2009 opgericht door Mrs. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor met slechts één doel voor ogen: u snel en pragmatisch bij juridische aangelegenheden helpen.

STUDIO | LEGALE is een juridische “ONE-STOP-SHOP” : u vindt er verschillende specialisten onder één dak. In tegenstelling tot de huidige trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE net een FULL SERVICE kantoor te zijn. U wil immers één vertrouwenspersoon voor al uw juridische problemen. STUDIO | LEGALE biedt u die, en inhouse vindt die zo nodig bijstand bij zijn collega-specialisten. Zo moet u met uw juridische problemen niet steeds bij nieuwe advocaten aankloppen.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, gaande van particulieren en KMO’s tot multinationals en overheden, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen.

Bij STUDIO | LEGALE staan momenteel 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking. U vindt ons in Antwerpen en Brussel.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.