Actualia

‘Follow the money’ in strijd tegen mensenhandel en -smokkel

Avatar
Geschreven door Koen Geens

Criminelen raak je hard in hun portemonnee en spoor je op door hun geldstromen bloot te leggen. Daarom lanceert Minister van Justitie Koen Geens samen met Febelfin en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een informatiebrochure die de bankensector in ons land informeert over hoe misdaadgeld van mensensmokkelaars en mensenhandelaars snel kan worden opgespoord. Zo kunnen politie en parket efficiënt optreden.

Mensenhandel is de derde bron van inkomsten voor criminelen, na wapen- en drugshandel. Het kan bijvoorbeeld gaan om seksuele uitbuiting, arbeid in mensonwaardige omstandigheden en uitbuiting van bedelarij. Mensensmokkel is voor criminele organisaties dan weer een manier om geld te verdienen aan het illegaal vervoeren en onderbrengen van migranten op het grondgebied van de EU.

In beide gevallen kunnen banktransacties leiden tot het ontmaskeren van die criminele organisaties, het identificeren van de daders en het sneller helpen van de slachtoffers. In de informatiebrochure worden verschillende indicatoren opgesomd die kunnen helpen bij het opsporen van verdachte transacties.

De witgewassen sommen kunnen hoog oplopen en worden vaak herbelegd in effecten of onroerend goed. De wet bepaalt dat transacties die mogelijk witwasverrichtingen zijn, door de banken aan de CFI worden gemeld. De brochure is bedoeld om een nauwkeuriger beeld te geven van de soorten frauduleuze transacties die kunnen voortvloeien uit mensenhandel of mensensmokkel. Hun meldingen kunnen bepalend zijn voor het voortbestaan van vele criminele organisaties.

De brochure is opgesteld in reactie op de actieplannen tegen mensenhandel en mensensmokkel in overleg met de CFI, Febelfin, de Federale Politie, het College van Procureurs-Generaal en de FOD Financiën.

In 2017 werden 3.285 verdachte transacties gemeld aan CFI voor uiteenlopende criminele doeleinden. Goed voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro. Voor mensenhandel en mensensmokkel ging het om 103 meldingen voor samen 12,84 miljoen euro. De georganiseerde misdaad leverde 384 meldingen op, goed voor 137,44 miljoen euro.

 

Koen Geens, Minister van Justitie: “Mensenmokkel en -handel zijn ernstige misdrijven met een bijzonder zware impact op de slachtoffers. Een samenwerking met de bankensector moet ervoor zorgen dat banken sneller verdachte geldstromen melden aan Justitie. Het ‘follow the money’-principe, het opsporen en het traceren van geldstromen, is essentieel om de criminele organisaties te vervolgen. We kunnen niet toelaten dat criminelen geld verdienen met deze drieste praktijken.”

Persbericht van 30 augustus 2018

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.