Fiscaalvriendelijk investeren in coronatijden: nieuwe mogelijkheden

Door DELBOO

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 24/09/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Ten gevolge van de coronapandemie hebben heel wat kmo’s hun omzet zien dalen. Teneinde deze ondernemingen te helpen, stimuleert zowel de federale als de Vlaamse wetgever particulieren om hun geld te investeren in Belgische kmo’s.

Tax Shelter COVID-19

Particuliere belastingplichtigen kunnen een belastingvermindering van 20% bekomen in de personenbelasting indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap (art. 1:24 §1-6 Wetboek van vennootschappen en verenigingen) waarvan de omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De nieuwe regeling is duidelijk gebaseerd op de reeds bestaande Tax Shelter voor starters en groeibedrijven. Een daling van de omzet met een minimumdrempel van 30% gedurende de relevante periode is voldoende. Voor vennootschappen opgericht na 14 maart 2019 wordt de omzet die gerealiseerd werd in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 vergeleken met de in het financieel plan vooropgestelde omzet voor diezelfde periode.

  • Welke vennootschappen komen in aanmerking?

Net zoals bij de bestaande Tax Shelters komt het verwerven van aandelen van beleggings-, financierings- of thesaurievennootschappen niet in aanmerking. Ook aandelen van een vastgoedvennootschap, een managementvennootschap of een beursgenoteerde vennootschap komen niet in aanmerking. De wetgever gaat ervan uit dat dergelijke vennootschappen over genoeg liquiditeiten beschikken. Daarnaast zijn ook ondernemingen in moeilijkheden (in de zin van art. 2 §1 4°/2 WIB 92) uitgesloten. Een vennootschap die opgericht werd in het kader van een fusie of splitsing komt daarentegen wel in aanmerking.

Nieuw is dat vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een belastingparadijs of in bepaalde gevallen betalingen doen aan dergelijke vennootschappen ook uitgesloten zijn.

  • Geen dividenduitkering of kapitaalvermindering

De vennootschap mag met de ontvangen kapitaalinjecties geen inkoop van eigen aandelen en geen kapitaalvermindering verrichten, geen dividenden uitkeren en geen leningen verstrekken.

  •  Inbreng van maximaal € 250.000

Een kleine vennootschap kan via de Tax Shelter Covid-19 maximaal € 250.000 fiscaal voordelige inbrengen ontvangen. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd en staat los van de reeds bestaande Tax Shelters. Cumul van de verschillende regelingen is dus mogelijk.

De aandelen moeten uiterlijk op 31 december 2020 volstort zijn, aangezien het gaat om een tijdelijke maatregel, en de inbreng mag enkel gebeuren in geld. Een inbreng in natura komt dus niet in aanmerking.

De betalingen van eenzelfde investeerder voor deze aandelen tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 komen voor een totaalbedrag van maximum € 100.000 in aanmerking voor de belastingvermindering. De investeerder mag in ruil voor zijn inbreng een participatie van maximaal 30% verwerven. Het gedeelte boven de 30% zal geen fiscaal voordeel opleveren. Nieuw is dat deze investeerder ook een bedrijfsleider van de vennootschap mag zijn. De Tax Shelter Covid-19 wordt zo verheven tot een handig instrument voor de bedrijfsleider die de kapitaalpositie van zijn vennootschap wenst te versterken en tegelijkertijd een belastingvoordeel wenst te genieten.

De investeerder (of bedrijfsleider) moet de aandelen vijf jaar behouden. Gebeurt dit niet, dan moet een terugname gebeuren onder de vorm van een federale belastingvermeerdering.

Aangezien het de bedoeling is dat de vennootschap een verse kapitaalinjectie ontvangt, komt een inbreng die is gefinancierd met middelen die, al dan niet rechtstreeks, uit de vennootschap zelf zijn gehaald, niet in aanmerking.

  • Belastingvermindering van 20%

De investeerder geniet een belastingvermindering van 20% (op een maximale inbreng van € 100.000). De belastingvermindering die bij een gebrek aan voldoende belastbaar inkomen niet of niet volledig kan worden genoten, is beperkt overdraagbaar tot de drie volgende belastbare tijdperken.

Vlaamse Winwinlening en het Vriendenaandeel

Ook de Vlaamse regering heeft een pakket steunmaatregelen gelanceerd, waaronder een versoepeling van de ‘Winwinlening’.

Zo krijgen ook kleine aandeelhouders voortaan toegang tot het stelsel van de Winwinlening. De kredietgever, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner mag nu rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van 5% of minder van de aandelen of van de stemrechten van de kmo-kredietnemer. Voorheen mocht men geen aandeelhouder zijn om van het stelsel van de Winwinlening te kunnen genieten.

Momenteel moet de Winwinlening een looptijd hebben van acht jaar. In de aangepaste regeling zal de lening een looptijd mogen hebben van vijf tot tien jaar. Het maximaal uitgeleende of ter beschikking gestelde bedrag wordt opgetrokken van € 50.000 naar € 75.000.

Eenzelfde kmo-kredietnemer kan via het stelsel van de Winwinlening momenteel maximaal € 200.000 ontlenen of ter beschikking gesteld krijgen. Dit bedrag wordt opgetrokken naar € 300.000.

Ten slotte krijgt de Vlaamse regering de mogelijkheid om erin te voorzien dat reeds geregistreerde Winwinleningen waarvan de contractuele looptijd in 2020 verstrijkt met maximaal twee jaar kunnen worden verlengd door partijen en dat het percentage van het eenmalige belastingkrediet van 30% tot maximaal 40% wordt opgetrokken.

Naast een versoepeling van de Winwinlening lanceert de Vlaamse regering ook het Vriendenaandeel. Particulieren die kapitaal inbrengen in een ‘bevriende’ vennootschap worden beloond met een belastingvermindering. Familie en vrienden krijgen dankzij dit initiatief een fiscaal duwtje in de rug om hun spaargeld te investeren in kmo’s en zo de kapitaalpositie van deze vennootschappen te verbeteren. De voorwaarden zijn gelijkaardig aan deze van de federale Tax Shelter Covid 19 en dezelfde plafonds gelden als bij de (versoepelde) Vlaamse Winwinlening. Anders dan de federale Tax Shelter Covid-19 gaat het niet om een tijdelijke maatregel. De instap hoeft niet te gebeuren vóór een bepaalde deadline, maar wie beide voordelen wil combineren, moet vóór 31 december 2020 de inbreng realiseren, met volstorting.

Beide Vlaamse maatregelen zijn nog niet in werking getreden.

DELBOO

Meer lezen van deze auteur? Dat kan hier!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.