9 jul 2021 | Civil Law & Litigation

Een geschil: kiest u een gerechtelijke procedure of bemiddeling?
  • Andersen in Belgium

    Andersen in België is een full-service advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht. Het aanbieden van strategische en duurzame oplossingen gaat hand in hand met onze cliëntgerichte en pragmatische aanpak. Wij denken graag creatief en out-of-the-box mee met onze klanten om hen op een gerichte, proactieve en doeltreffende manier te helpen hun projecten te realiseren en alle obstakels die zich voordoen in het proces op te lossen. Wij vinden het belangrijk om ons volledig vertrouwd te maken met het bedrijf en de sector van onze klant, wat ons in staat stelt samen strategisch te denken. Onze klantenportefeuille en expertise variëren van kleine en middelgrote ondernemingen tot beursgenoteerde ondernemingen en ondernemers, actief over de hele wereld en in de meest uiteenlopende sectoren, evenals overheidsdiensten en andere administraties. De diversiteit van ons team, stelt ons in staat onze klanten en hun zorgen beter te begrijpen, hen bij te staan in een breed scala aan zaken en diensten aan te bieden in 8 verschillende talen. Andersen is een evoluerend advocatenkantoor, altijd op zoek naar optimalisatie van dienstverlening en efficiëntie door gebruik te maken van de nieuwste technologieën.

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 09/07/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

6 vragen die u helpen een goede keuze te maken. De term ‘bemiddeling’ valt niet meer uit onze leefwereld te bannen. Het wordt alsmaar populairder als efficiënte manier om geschillen te beslechten die tussen twee of meer partijen kunnen ontstaan. Waar een voorstel tot bemiddeling enkele jaren geleden nog beschouwd werd als een zwaktebod van iemand die bang was voor een beslissing van de rechter, is er thans een aanzienlijke mentaliteitswijziging aan de gang.

Op dit ogenblik wordt bemiddeling door heel wat professionals uit de juridische wereld aangemoedigd. Het kan zelfs opgelegd worden door de rechter of voorgeschreven zijn in bepaalde ondernemingen of sectoren.

Eén ding is zeker. Het is van essentieel belang om telkens goed te overwegen welke de beste manier is om een zaak te regelen. Bemiddeling is niet steeds de oplossing bij uitstek. Een procedure voor de rechtbank kan soms nog de meest geschikte methode zijn om een probleem op te lossen. 

Wij hebben verschillende ‘tools’ ontwikkeld om u te helpen bij deze beslissing. We geven u daar enkele voorbeelden van. Enkele vragen die u helpen de juiste keuze te maken.

Hoeveel financiële middelen ben ik bereid te besteden aan dit geschil?

Dit is een belangrijke vraag die u zich in de eerste plaats moet stellen. Alvorens een procedure te beginnen, wijzen wij er steeds op dat de gerechtelijke fase soms lang duurt en zware kosten met zich mee kan brengen.

U moet rekening houden met ten minste een jaar om een eerste vonnis te krijgen en in gedachten houden dat beroep altijd mogelijk is. Voor de beroepsprocedure moet u er ten minste één tot twee jaar extra bij voegen.

Terwijl bemiddeling in één of meer bijeenkomsten tot een compromisakkoord kan leiden.

In beide procedures blijft de uitkomst een onzeker element, maar zeker is dat de tijd en de financiële middelen die aan bemiddeling worden besteed, veel geringer zijn.

Dit is een belangrijk aspect bij deze keuze; wij geven u dan ook altijd alle relevante informatie die u helpen een goede beslissing te nemen.

Heb ik in de toekomst nog te maken met mijn tegenpartij?

Er zijn situaties waarin u, ook al hebt u een conflict met iemand, op voorhand weet dat u in de toekomst met hem/haar te maken zult krijgen. Dit is met name het geval:

  • Voor mensen in dezelfde familie.
  • Buren.
  • Zakenpartners in een gesloten markt.
  • Actoren in dezelfde economische sector.

Als u er zeker van bent dat u in geen geval nog met de persoon in kwestie hoeft samen te werken, blijft een gerechtelijke procedure een te overwegen optie.

Indien u zich daarentegen in een situatie bevindt waarin u op één of andere manier met uw tegenpartij zult moeten blijven samenleven of -werken, dan is bemiddeling misschien de beste keuze. Bemiddeling stelt u niet alleen in staat uw conflicten uit te klaren. Het is ook een geschikte manier om te anticiperen op potentiële toekomstige problemen en deze uit de weg te ruimen.

Wij nemen deze fase zorgvuldig met u door om u te helpen bij een projectie naar de toekomst toe.

Welke kans heb ik dat ik 100% krijg van wat ik vorder?

Wij maken altijd een risicoanalyse van uw situatie en uw posities alvorens een procedure te starten. Zo leert u de sterke en zwakke punten van uw situatie kennen.

U moet er echter ook rekening mee houden dat, zelfs indien u er zeker van bent dat uw vordering volkomen rechtmatig is, de uitkomst van een gerechtelijke procedure altijd een onzeker element blijft. U kunt er dus nooit zeker van zijn dat u 100% zult krijgen van wat u vordert.

Indien u er na deze analyse van overtuigd bent dat uw standpunt in zijn geheel zal worden bevestigd, kan een gerechtelijke procedure de aangewezen weg zijn.

Indien u daarentegen rekening houdt met een gevaar of risico dat u de zaak zal verliezen, dan is een bemiddeling zeker een optie die het overwegen waard is.

Welke is voor de komende maanden/jaren uw beschikbaarheid in het kader van dit geschil?

Zoals wij reeds hebben aangegeven, vergt een gerechtelijke procedure maanden, zelfs meerdere jaren werk. Het is belangrijk om er zich van meet af aan bewust van te zijn dat een gerechtelijke procedure heel wat energie en beschikbaarheid zal vergen om de zaak naar behoren te behandelen en deze ook te winnen.

Dit is een essentiële vraag waar niet steeds bij stil gestaan wordt in het heetst van een discussie.

Indien u van meet af aan beslist om tijdens de gehele gerechtelijke procedure de nodige tijd vrij te maken, zal dit een optimaal beheer van de aldus genomen rechterlijke beslissing mogelijk maken.

Indien u daarentegen vreest dat u het geschil niet zult kunnen opvolgen en dat uw team bijvoorbeeld ingezet zal moeten worden voor andere activiteiten, kan een poging tot een snellere oplossing van het geschil, via bemiddeling, een interessante optie zijn.

Wij bekijken altijd samen met u waar u zich voor de komende maanden aan mag verwachten, zodat u kunt anticiperen op het verloop van de procedure.

Hoe complex is mijn geschil en wie zijn de betrokken partijen?

Deze vraag is niet onbelangrijk: de rechtbanken van ons land behandelen een breed scala van problemen.

Wanneer rechtbanken onderverdeeld zijn in specialiteiten, zijn de rechters (zelfs de gespecialiseerde rechters) niet in staat om alle zaken naar behoren te behandelen.

In het kader van een geschil komen vaak uiterst gespecialiseerde en technische vraagstukken aan bod. De vrees dat de rechter die over een geschil moet oordelen, geen deskundige is in het betrokken vakgebied, is dan ook vaak terecht.

Indien duidelijk is dat het voordeliger kan zijn om de vragen in kwestie te onderzoeken met de steun van een echte specialist, zal bemiddeling een waardevol proces zijn. Elke partij is immers vrij om de persoon te kiezen die als bemiddelaar zal optreden. En arbitrage kan eveneens als alternatief overwogen worden.

Als het geschil daarentegen eerder ‘klassiek’ is, komt de gerechtelijke weg weer in het vizier. 

Welk risico loop ik als mijn geschil openbaar wordt?

Tenslotte zijn er heel wat geschillen die eerder gevoelig liggen met als gevolg dat de betrokkenen liever hebben dat het niet in de openbaarheid komt.

Aangezien hoorzittingen openbaar zijn, is het gebruikelijk dat journalisten deze bijwonen.

Bemiddeling is daarentegen een volledig vertrouwelijke procedure en het geheim van de gevoerde besprekingen is derhalve gewaarborgd. Dit is ook het geval bij arbitrage.

Besluit

Geen enkel criterium op zich kan dienen om de meest geschikte methode te kiezen voor de behandeling van een welbepaald geschil. Wij maken altijd een globale analyse van de situatie en stellen ons daarbij een aantal pertinente vragen. Dit zal nooit een analyse om niets zijn, maar een waardevolle reflectie om voor iedereen tijd en geld te besparen.

Ons team is gespecialiseerd in procedures (gerechtelijke procedure en arbitrage) en heeft tegelijkertijd ervaring in bemiddeling. Sommige van onze advocaten zijn bemiddelaar en zelfs erkend bemiddelaar.

Wij beschikken dus over alle vaardigheden en ervaring om u bij te staan bij de analyse van de beste manier om uw geschil op te lossen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de specificiteit van uw geschil en de realiteit van uw dagelijkse activiteiten.

STEVE GRIESS

  • Andersen in Belgium

    Andersen in België is een full-service advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht. Het aanbieden van strategische en duurzame oplossingen gaat hand in hand met onze cliëntgerichte en pragmatische aanpak. Wij denken graag creatief en out-of-the-box mee met onze klanten om hen op een gerichte, proactieve en doeltreffende manier te helpen hun projecten te realiseren en alle obstakels die zich voordoen in het proces op te lossen. Wij vinden het belangrijk om ons volledig vertrouwd te maken met het bedrijf en de sector van onze klant, wat ons in staat stelt samen strategisch te denken. Onze klantenportefeuille en expertise variëren van kleine en middelgrote ondernemingen tot beursgenoteerde ondernemingen en ondernemers, actief over de hele wereld en in de meest uiteenlopende sectoren, evenals overheidsdiensten en andere administraties. De diversiteit van ons team, stelt ons in staat onze klanten en hun zorgen beter te begrijpen, hen bij te staan in een breed scala aan zaken en diensten aan te bieden in 8 verschillende talen. Andersen is een evoluerend advocatenkantoor, altijd op zoek naar optimalisatie van dienstverlening en efficiëntie door gebruik te maken van de nieuwste technologieën.

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.