Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

De overheid mag niet zomaar in de loonvorming tussenkomen

Automatische concepten 1

 Koppeling van loon aan anciënniteit

Wie voor een probleem een oplossing zoekt en die zelf niet vindt of niet zelf kan realiseren, wijst al vlug naar “de politiek”. Voor juristen betekent dit dat men rechtsregels verlangt. Dat is dus klaarblijkelijk wat Frederik Anseel bepleit: een wet die de koppeling van lonen aan anciënniteit inperkt.

Wat zegt het bestaande arbeidsrecht daarover? Als wij met arbeidsrecht bedoelen “de van de overheid uitgaande normen” is het antwoord simpel: niets. De loonvorming is het prerogatief van de sociale partners en, op het individuele vlak, van werkgever en werknemers. Vrije en autonome onderhandelingen over lonen en arbeidsvoorwaarden behoren tot de garanties geboden door het IAO-Verdrag nr. 98 van 1 juli 1949 betreffende de toepassing van de grondbeginselen van het recht van organisatie en collectief overleg, door België bekrachtigd.

Volgens het Comité voor vakbondsvrijheid van de Internationale Arbeidsorganisatie kan de inmenging van de overheid in domeinen die traditioneel tot het vrij overleg van de sociale partners behoren, strijdig zijn met het beginsel van vrije onderhandelingen, indien geen waarborgen worden geboden over minimale lonen, de duur van de overheidsinmenging niet in de tijd beperkt is en niet alle middelen van collectief overleg uitgeput zijn vooraleer dwingende overheidsmaatregelen worden opgelegd.

Vooral dit laatste mag niet uit het oog worden verloren. Zomaar “inbreken” in de collectieve arbeidsovereenkomsten en individuele afspraken terzijde schuiven, strookt niet met het geldende recht.

 Verlaging van de jongerenlonen

Het is overigens niet alleen van vakbondszijde dat bezwaren in die zin te verwachten zijn. Met betrekking tot een andere aangelegenheid, met name die van de voorgenomen verlaging van de jongerelonen, stelde Paul Soete, voormalig ceo van Agoria, zich in De Tijd van vrijdag 21 oktober 2016 terecht de vraag: Hoe ga je dat doen, de minimumlonen onder 21 jaar degressief maken? “Ga je ingrijpen in de bijna 200 cao’s die daarover gesloten zijn in de paritaire comités en subcomités?”:

Conclusie

Als overheid in de loonvorming binnenbreken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als men dat volgens de regels van het spel wil doen, tenminste.

Meer lezen?

 

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.