Ventôsewet

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).


De Tijd, 11 juni 2019, p. 3

Link: https://www.tijd.be/ondernemen/transport/lagere-bonus-voor-topman-de-lijn/10135094

Mag het ietsje minder zijn?

(Ik heb het hier niet specifiek over de bonus van Roger Kesteloot en de voor hem geldende drempel, maar over bonussen in het algemeen.)

Rechtsbron

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst nagaan op basis waarvan een werknemer recht heeft op een bonus: is die toegekend bij cao, bedongen in de arbeidsovereenkomst of een bijlage daarvan, gaat hij terug op een bonusreglement of een gebruik of heeft hij nog een andere rechtsgrond?

Voorwaarden

Vervolgens moeten wij controleren wat die rechtsbron zegt over de voorwaarden van toekenning van de bonus. Een bonus die wordt toegekend met toepassing van de CAO nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, is maar verworven wanneer aan welbepaalde voorwaarden is voldaan, waaronder het bereiken van een of meer niet-individuele doelstellingen (art. 8, 2°, CAO nr. 90). Het in dat kader uitgewerkte bonusplan kan een beperkte geldingsduur hebben, zonder dat de begunstigden zich na afloop daarvan nog op het plan kunnen beroepen (art. 8, 9°, en 9, § 4, CAO nr. 90).

Maar dat laatste kan ook worden bereikt door bepalingen met die strekking in te lassen in cao’s, overeenkomsten of plannen die buiten dat kader in de toekenning van een bonus voorzien.

Bedrag

Wat het bedrag van de bonus betreft, moet een soortgelijke redenering worden gevolgd. Is het bedrag of de wijze van berekening vastgelegd, dan kan de werkgever daaraan niet eenzijdig tornen. Tenminste als in die mogelijkheid niet is voorzien (voor de niet-recurrente bonussen toegekend op basis van de CAO nr. 90 is geregeld hoe dat moet gebeuren: art. 9 en art. 11 CAO nr. 90).

Hangt het bedrag af van een economische beoordeling of een evaluatie van de prestaties van de werknemer door de werkgever, dan kan die bepalend zijn voor de som die de werknemer al dan niet ontvangt. Hier is het van belang goed na te gaan wat in dat verband is vastgelegd.

Wie hierover iets meer wil vernemen, kan misschien de video’s bekijken die over dat onderwerp werden gepubliceerd op Advocatennet en  Jubel.

Hebt u dan nog vragen, dan beantwoordt SoConsult die graag.

Willy van Eeckhoutte

In de vijfdelige reeks ‘Onder Professoren’ op Advocatennet beschouwen professoren van Eeckhoutte, Rauws en Hendrickx deze thematiek in de vorm van een onderhoudend videodebat.

Bekijk hieronder de trailer. Alle afleveringen zijn hier terug te bekijken op de website van Advocatennet.be!
In het najaar van 2019 verschijnt een tweede reeks van ‘Onder Professoren’. U blijft op de hoogte op Advocatennet.be.

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.