30 jul 2019 | Actualia, Expertise

Biedt het Hof van Cassatie een oplossing voor de aftrek van facturen van managementvennootschappen die zelf geen prestaties leveren?

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 30/07/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Het Hof van Cassatie velde op 22 maart 2019 een kort arrest dat evenwel belangrijke consequenties kan hebben.

Het Hof van Cassatie oordeelde als volgt:

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

  1. Overeenkomstig artikel 49 WIB92 zijn aftrekbaar als beroepskosten de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.

Opdat een kost aftrekbaar is als beroepskost, is vereist dat hij werd gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De belastingplichtige dient te bewijzen dat de kost beantwoordt aan werkelijk geleverde prestaties.

Wanneer de rechter vaststelt dat een uitgave beantwoordt aan werkelijk geleverde prestaties, kan de aftrekbaarheid van deze uitgave als beroepskost niet worden geweigerd op de enkele grond dat de prestaties niet werden verricht door of namens degene aan wie werd betaald.

  1. De appelrechters die vaststellen dat de echtheid van de door ‘X’ bvba gefactureerde kosten voor managementprestaties, het bedrag ervan en het feit dat de kosten werden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden vaststaan, maar die niettemin de aftrek van deze kosten weigeren op de loutere grond dat uit de stukken niet blijkt dat “‘X’ bvba zelf, zij het via haar organen, daadwerkelijk de gefactureerde managementprestaties heeft uitgevoerd binnen [de eiseres]”, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

We weten allen dat, opdat een kost aftrekbaar zou zijn als beroepsuitgave, vereist is dat de kost gedaan is om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en dat de belastingplichtige moet bewijzen dat de kost beantwoordt aan werkelijk geleverde prestaties.

Wanneer een rechter vaststelt dat een uitgave beantwoordt aan werkelijk geleverde prestaties, maar wanneer deze prestaties niet geleverd zijn door diegene die de factuur uitreikt, dan blijft de uitgave toch een aftrekbare uitgave. De aftrekbaarheid van dergelijke uitgave als beroepskost, kan niet worden geweigerd op de enkele grond dat de prestaties niet werden verricht door of namens diegene die de factuur heeft uitgereikt.

Dit heeft belangrijke gevolgen voor managementvennootschappen. We kennen allen de problematiek waarmee managementvennootschappen geconfronteerd worden. Ze leveren zelf soms geen prestaties, maar de prestaties worden geleverd door de zaakvoerder persoonlijk, of iemand anders, maar niet door de managementvennootschap zelf.

De Administratie weigerde daarom nogal eens de aftrek van de kost die door de managementvennootschap werd gefactureerd aan een andere vennootschap voor prestaties geleverd door haar zaakvoerder. Deze managementvennootschap leverde immers geen prestaties en dus werd volgens de Administratie ten onrechte door haar een factuur uitgereikt.

Wanneer evenwel zou komen vast te staan dat er effectief prestaties geleverd zijn, dan zou het dus volgens het Hof van Cassatie geen rol meer spelen wie de prestaties effectief geleverd heeft. Dat moet dan niet diegene zijn aan wie de prestaties gefactureerd worden. Een factuur aan een managementvennootschap blijft aldus aftrekbaar als kost, wanneer zou vast komen te staan dat de werkelijke prestaties geleverd zijn, ook al zijn die prestaties dan niet geleverd door de managementvennootschap zelf, maar bijvoorbeeld door haar zaakvoerder of één van haar bestuurders in eigen naam.

Een niet te vergeten nuance wat betreft de aftrek van de kosten in kwestie.

Henri Vandebergh & Annemiek Lewandowski

Vandebergh & Lewandowski Advocaten

Meer lezen van het BIBF? Dat kan hier.

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.