Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

De belangrijkste nieuwigheden sinds 1 september 2017

Het voorbije jaar heeft het vennootschaps- en financieel recht opnieuw allerminst stilgestaan. De Belgische wetgeving werd meermaals gewijzigd, hoofdzakelijk in omzetting of uitvoering van recente Europese richtlijnen en verordeningen. De belangrijkste nieuwigheden sinds 1 september 2017 zijn de volgende:

  • Omzetting van de Europese MiFID II richtlijn (richtlijn 2014/65/EU) via de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten (BS 7 december 2017) en het KB van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (BS 27 december 2017).
  • Omzetting van de Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) via de wet van 18 september 2017 (BS 6 oktober 2017).
  • Omzetting van de Europese richtlijn 2015/2366 betreffende betalingsdiensten (PSD2) en richtlijn 2009/110 betreffende instellingen voor elektronisch geld door de wet van 11 maart 2018 (BS 26 maart 2018).
  • Tenuitvoerlegging van de prospectusverordening door de wet van 11 juli 2018 (BS 20 juli 2018) en het KB van 23 september 2018.
  • Vervollediging van de tenuitvoerlegging van de verordening marktmisbruik (wet van 31 augustus 2017, BS 11 augustus 2017).

Daarnaast werd de wetgeving betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 (BS 9 november 2017) en het KB van 23 april 2018 (BS 17 mei 2018).

Ook werd het Wetboek van vennootschappen gewijzigd door de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht (BS 27 april 2018).

Zoals elk jaar, werden ten slotte ook opnieuw talrijke punctuele wijzigingen doorgevoerd middels zogenoemde programmawetten, onder meer via de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen (BS 18 december 2017), de wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 28 december 2017) en de programmawet van 25 december 2017 (BS 29 december 2017).

Nieuwe wetgeving om naar uit te kijken in 2019

Er is een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in voorbereiding dat het huidige Wetboek van vennootschappen (dat dateert van 1999) en de VZW-wet van 27 juni 1921 en de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen zal vervangen. Het wetsontwerp werd door de ministerraad goedgekeurd in juni 2018 en is consulteerbaar op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers[1]. Verwacht wordt dat het nieuwe wetboek eind 2018 of begin 2019 zal worden goedgekeurd door het parlement, om in het voorjaar van 2019 in werking te treden (waarbij de nodige overgangstermijnen zullen gelden).

In uitvoering van het WVV zal ook een nieuw KB worden goedgekeurd ter vervanging van o.m. het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Er is in parallel ook een herziene versie van de Belgische Corporate Governance Code van 2009 in voorbereiding. Die zal naar verwachting kort na de goedkeuring van het WVV worden gepubliceerd.

De Europese richtlijn 2017/828 tot wijziging van de richtlijn betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen moet tegen uiterlijk 10 juni 2019 in het Belgisch recht worden omgezet. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op het recht voor genoteerde vennootschappen om hun aandeelhouders te identificeren, transacties met verbonden partijen, en het remuneratiebeleid en -verslag, en informatieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemrechtadviseurs. Deze omzetting staat los van de voorbereiding van het WVV.

Voor meer toelichting bij het vernieuwde vennootschaps- en financieel recht: klik hier.

Prof. dr. Carl Clottens

*

De nieuwe editie 2018-2019 van het wetboek Vennootschaps- en financieel recht, een uitgave door KnopsPublishing, bevat de wetgeving per 5 september 2018.

Meer informatie kunt u terugvinden op Mijnwetboek.be.

In geval van vragen kan u eveneens contact opnemen met de editor: carl.clottens@eubelius.com.

[1] http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=54&dossierID=3119.

Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.