5 jan 2018 | Actualia

Aanpassing voordeel van alle aard ‘mobile devices’

Door Tiberghien

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 05/01/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Vanaf 1 januari 2018 zullen een aantal forfaitaire waarderingsregels worden aangepast en/of ingevoerd betreffende de voordelen van alle aard die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van zogenaamde “mobile devices” – zoals een laptop, tablet, smartphone, telefoonabonnement en internet.

Zoals u weet worden voordelen van alle aard die toegekend worden door resp. werkgevers/vennootschappen aan resp. werknemers/bedrijfsleiders in hoofde van de genieters op hun werkelijke waarde belast, tenzij er in een forfaitaire waardering wordt voorzien.

De wijzigingen die in werking treden op 1 januari 2018 zijn zeker positief te noemen:

  1. Er wordt in één waarde voorzien die zowel voor sociale zekerheidsdoeleinden als fiscaal zal worden gebruikt. De momenteel bestaande verschillen tussen de sociale en fiscale forfaitaire waarderingen worden dus opgeheven;
  2. Het bedrag van de forfaitaire waardering van bepaalde voordelen van alle aard wordt verlaagd;
  3. Voor bepaalde voordelen van alle aard waarvoor op dit ogenblik geen forfaitaire waardering bestaat, wordt een dergelijke waardering nu wel voorzien, hetgeen discussies en onzekerheid voortaan uitsluit.

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van het huidige fiscale en socialezekerheids- regime en van de (aangekondigde) wijzigingen.

Tot 31/12/2017 Vanaf 01/01/2018
Fiscaal Sociaal Fiscaal en sociaal
PC / laptop (incl. randapparatuur) 180 EUR 180 EUR 72 EUR (per toestel)

 

Tablet Werkelijke waarde Werkelijke waarde 36 EUR (per toestel)
Smartphone (gsm)

en

telefoonabonnement

Werkelijke waarde (maar in de praktijk 150 EUR) 150 EUR (toestel, telefoonabonnement, internet) Smartphone (gsm) 36 EUR (per toestel)

Telefoonabonnement 48 EUR

Internet 60 EUR 60 EUR 60 EUR (indien meerdere internetconnecties: slechts éénmaal VAA)

Elke werkgever is gehouden deze nieuwe forfaitaire waarderingen voor de laptop, tablet, smartphone, telefoonabonnement en internet vanaf 1 januari 2018 toe te passen (mits tijdige inwerkingtreding wet).

Dit zou in principe moeten leiden tot:

  1. Een verlaging van de sociale lasten in hoofde van de werkgever. Indien een groot aantal werknemers de desbetreffende voordelen van alle aard genieten, leidt dit tot een financieel voordeel;
  2. Een verlaging van de sociale en fiscale lasten in hoofde van de werknemer. De werknemers die van de desbetreffende voordelen van alle aard genieten zullen m.a.w. een hoger cash loon overhouden (vermits de sociale inhoudingen en bedrijfsvoorheffing over de voordelen van alle aard – die worden ingehouden op het cash loon – zullen dalen);
  3. Een vereenvoudiging van de payroll administratie.

Noteer dat er uiteraard enkel een voordeel van alle aard dient te worden weerhouden, indien het mobile device minstens deels voor privégebruik wordt ter beschikking gesteld. Ingeval van zuiver beroepsgebruik, is er géén sprake van een voordeel van alle aard. Desgevallend dient de werkgever wel de nodige richtlijnen vast te leggen in een policy alsook de nodige technische maatregelen te treffen, en dient de werknemer een verklaring inzake het (beroeps)gebruik af te leggen.

Indien u hierover vragen hebt, dan helpen wij u graag verder.

Katrien Bollen

Laurine Vanherck 

HR Tax Team

Tiberghien

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.