Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

EEN KWESTIE VAN WACHTEN OF (OPNIEUW) WERKEN…


De Tijd, woensdag 20 september 2017, p. 5

Wie zelf ontslag neemt, is vrijwillig werkloos. Hij is, om het jargon te gebruiken van de werkloosheidsverzekering, “werkloos wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil” omdat hij een – bij hypothese – passende dienstbetrekking heeft verlaten (art. 51, § 1, 1ste en 2de lid, 1°, Werkloosheidsbesluit).

Wachten

Terwijl dat vroeger volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie tot gevolg had dat de betrokkene geen aanspraak kon maken op een werkloosheidsuitkering zonder na in een nieuwe dienstbetrekking onvrijwillig werkloos te zijn geworden en opnieuw aan de wachttijdvoorwaarden te hebben voldaan, staat thans in de regelgeving dat de betrokkene kan uitgesloten worden van het genot van de uitkeringen gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 52 weken wegens werkverlating (art. 52bis, § 1, 1°, Werkloosheidsbesluit).

M.a.w. na minstens een maand, hoogstens een jaar wachten, krijgt een werknemer die ontslag heeft genomen, toch een werkloosheidsuitkering.

Alleen wanneer men werkloos wordt als gevolg van een werkverlating met het opzet uitkeringen aan te vragen, verliest men het recht op werkloosheidsuitkering (art. 52bis § 2, 1ste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit). Totdat men in een nieuwe betrekking onvrijwillig werkloos wordt en opnieuw voldoet aan de wachttijdvoorwaarden (art. 52bis, 4de lid, Werkloosheidsbesluit).

Werken

Maar in afwijking op wat voorafgaat, kan een werknemer die zelf ontslag heeft genomen, toch een werkloosheidsuitkering krijgen als hij na die ontslagneming een nieuwe dienstbetrekking heeft uitgeoefend gedurende ten minste vier weken (art. 51, § 1, 3de lid, 1°, Werkloosheidsbesluit). Ten onrechte wordt in De Tijd gezegd: “Om een uitkering aan te vragen, moet wie zelf ontslag heeft genomen minstens drie weken met een ander contract hebben gewerkt”. Het is vier weken. De regering zou die termijn nu optrekken tot vier maanden.

Conclusie

Als je zelf ontslag neemt, moet je om recht op werkloosheidsuitkering te genieten ofwel minstens vier weken werken ofwel minstens vier weken geduld oefenen en wachten tot je periode van uitsluiting voorbij is.

Willy van Eeckhoutte

Wilt u meer lezen van deze auteur? Klik hier.

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.