Web3 voor advocaten cover

28 sep 2022 | Legal Tech (IT & IP)

Web3 voor advocaten

Recente vacatures

Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 28/09/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

In dit artikel besteedt Cicero Lawpack aandacht aan Web3 voor advocaten. Vragen als “wat is Web3?” en “wat zijn de beloofde voordelen van Web3?” krijgen een antwoord. We kijken naar de knelpunten met betrekking tot Web3 en hoe Web3 en de Metaverse zich tot elkaar verhouden. We besteden ook aandacht aan de relevantie van Web3 voor advocaten.

Wat is Web3?

Web3 (web 3, web 3.0) is de naam voor wat de volgende versie van het internet zou kunnen zijn. Voorstanders beweren dat het gebaseerd zal zijn op concepten als decentralisatie en blockchain-technologieën. Wikipedia vermeldt ook het concept van token-based economics als een derde pijler van Web3. Non-fungible tokens (NFT’s) zijn een voorbeeld van token-based economics. Een toekomstig artikel zal gewijd zijn aan token-based economics. In het verleden hebben we al artikelen gepubliceerd over blockchain en over hoe dit relevant is voor juristen.

Voordat het internet in de vorm van het World Wide Web toegankelijk was voor het publiek, was er ARPANET

Maar waarom noemen we het Web3? Om de naam te begrijpen, moeten we kijken naar de geschiedenis van het internet. Voordat het internet in de vorm van het World Wide Web toegankelijk was voor het publiek, was er ARPANET (soms ook DARPANET genoemd). Militaire strategen waren tot de conclusie gekomen dat het centraliseren van strategische informatie op slechts één of enkele computerservers hen kwetsbaar zou laten. Dus bouwden ze in plaats daarvan een netwerk van computers die met elkaar verbonden waren en cruciale informatie repliceerden. De informatie werd gedecentraliseerd. Zolang één server in werking bleef, bleef essentiële informatie toegankelijk.

”Privé-internet”

Hieruit ontstond de eerste incarnatie van het publieke internet, het world wide web, dat later ook Web 1.0 werd genoemd. Het was het internet van voornamelijk statische pagina’s, waar de gebruikers de baas waren over de informatie die ze online zetten. In dit opzet bleef de informatie gedecentraliseerd, waarbij websites op specifieke webservers stonden. Toen zagen we langzaam de opkomst van ‘Big Tech’. Toen de sociale media opkwamen, veranderden zij het internet ingrijpend. Facebook, bijvoorbeeld, werd een soort privé-internet. In dit nieuwe internet, dat men Web 2.0 begon te noemen, werd de informatie gecentraliseerd in de handen van de Big Tech-bedrijven. Microsoft, Google (inclusief YouTube), Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) en Amazon, bijvoorbeeld, zijn verantwoordelijk voor het meeste verkeer op het internet.

De Big Tech-bedrijven hebben de controle en kunnen die informatie naar eigen goeddunken gebruiken

Deze bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden informatie over hun gebruikers, en die informatie is gecentraliseerd op hun servers. Nog belangrijker is dat gebruikers niet langer exclusief eigenaar zijn van wat ze op deze sociale media zetten. De Big Tech-bedrijven hebben de controle en kunnen die informatie naar eigen goeddunken gebruiken. Een van de dingen die ze doen, is deze informatie over hun gebruikers te gelde maken voor marketingdoeleinden, waarbij deze gebruikers meestal niet delen in de winst.

Met de komst van cryptovaluta (cryptocurrencies) werd het idee van Web 3.0 geboren. Het doel van cryptovaluta was vooral om los te breken van de macht van gecentraliseerde financiële instellingen. Evenzo was het idee voor Web 3 om informatie te decentraliseren en gebruikers weer de baas te maken over hun eigen informatie, met behoud van hun privacy. Dit zou gebeuren door de Big Tech tussenpersonen buiten spel te zetten en door gebruik te maken van dezelfde blockchaintechnologie die cryptovaluta mogelijk had gemaakt. Het idee sprak aan en leidde tot de oprichting van de Web3 Foundation.

Wat zijn de beloofde voordelen van Web3?

Inmiddels zijn er al miljarden geïnvesteerd in Web3 en de onderliggende technologieën. Mensen zijn enthousiast vanwege de beloften en voordelen die het biedt. Laten we die eens bekijken.

Web3 geeft de controle terug aan de gebruikers.

Web3 geeft de controle terug aan de gebruikers en laat de gebruikers hun informatie te gelde maken in plaats van Big Tech. In het artikel in Livewire schrijft Jeremy Laukkonen: “Het zal een overgang betekenen van grote bedrijven die inhoud op het internet controleren en te gelde maken naar individuele makers en consumenten die inhoud delen en met elkaar interageren via gedecentraliseerde netwerken.” NFT’s zijn hiervan een voorbeeld, waarbij de maker van een digitaal kunstwerk een aantal rechten op zijn digitale kunstwerk kan verkopen. Dit gebeurt door een uniek digitaal token toe te kennen aan het kunstwerk, en alle transacties met betrekking tot dit token worden geregistreerd in een Blockchain-grootboek.

Web3 zal meer privacybescherming bieden.

Als de informatie niet langer wordt gedeeld met Big Tech-bedrijven, hebben gebruikers weer controle over hun persoonlijke gegevens. Als je digitale kunstwerken maakt en die bijvoorbeeld als NFT verkoopt, hoeft de koper niets over jou persoonlijk te weten. Ze hoeven alleen maar te weten dat het token dat ernaar verwijst authentiek is.

Decentralisatie

Met decentralisatie wordt de informatie weer verspreid over het internet, in plaats van in handen te zijn van een handvol Big Tech-bedrijven. Dion Hinchcliffe beschrijft decentralisatie in ZD Net als: “het idee dat grote delen van het internet niet meer in handen zijn van en gecontroleerd worden door gecentraliseerde entiteiten, maar dat het eigendom wordt verdeeld onder de bouwers en gebruikers.”

Technologische innovatie

De technologieën die de basis vormen voor Web3 hebben het landschap van de internettechnologieën al veranderd. Blockchain is daar een uitstekend voorbeeld van. Web3 brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee (zie hieronder), en voor sommige daarvan worden innovatieve technologische oplossingen voorgesteld. Daartoe behoren oplossingen om het internet milieuvriendelijker en duurzamer te maken op energiegebied. De link tussen Web3 en de Metaverse is ook verantwoordelijk voor de innovaties op het gebied van visuele communicatie, netwerksnelheid, enz.

Kansen voor ondernemingen

Commentatoren hebben zeven belangrijke gebieden geïdentificeerd waar Web3 nieuwe mogelijkheden voor ondernemingen creëert:

 1. De Metaverse wordt vaak genoemd als een implementatie van Web3-technologieën, waar al zijn virtuele marktplaatsen op steunen.
 2. Gedistribueerde (of gedecentraliseerde) autonome organisaties (DAO‘s). “Het concept van een DAO is vervat in een slim contract, waarvan de regels voor iedereen zichtbaar zijn. Tokens worden uitgegeven en belanghebbenden hebben een welomschreven besluitvormingsproces. DAO’s, in wezen een nieuw soort digitale onderneming, kunnen in een bedrijfscontext worden gebruikt voor alles van open innovatie en investeringen tot IP-gebaseerde professionele diensten of consortia op industriële schaal.” (Dion Hinchcliffe).
 3. Web3 Apps
 4. Creator Economie voor Web3
 5. Crypto en digitale activa
 6. Blockchain en Distributed Ledger (DLT) / Gedistribueerd grootboek
 7. Decentralisatie

(Voor meer informatie hierover, zie het artikel op ZD Net in de onderstaande bronnen, over hoe decentralisatie en Web3 de onderneming zullen beïnvloeden).

Andere voordelen

Sommige voorstanders van Web3 beweren ook dat het meer gegevensbeveiliging (door standaardversleuteling) en een grotere schaalbaarheid zal brengen.

Knelpunten met betrekking tot Web3

Hoewel veel mensen enthousiast zijn over het idee van Web3, zijn er ook enkele knelpunten die nog moeten worden aangepakt. Een kort overzicht:

Reglementering

Nu de meeste landen internetwetgeving hebben, is het huidige internet grotendeels gereguleerd. Dat is niet het geval met Web3, wat het uiterst aantrekkelijk maakt voor cybercriminelen. In een omgeving die niet gereguleerd is, zijn de risico’s op blootstelling aan hacking, fraude, diefstal, pesterijen en intimidatie, de verspreiding van schadelijke inhoud zoals kindermisbruik, oneerlijke handelspraktijken, enz. aanzienlijk. Een ongereguleerd Web3 is een paradijs voor criminelen.

Milieu-impact

Een van de grootste zorgen over blockchaintechnologie is de impact ervan op het milieu. Blockchain-technologie vereist voortdurend complexe berekeningen die een exorbitante hoeveelheid rekenkracht vergen, wat op zijn beurt veel energie vergt. Een heel internet dat draait op Blockchain-technologie zou een nadelige invloed hebben op het milieu. Gelukkig worden er al nieuwe technologieën ontwikkeld die nog steeds gebruik maken van het idee van gedistribueerde, gecodeerde grootboeken, maar die veel minder computerkracht vergen. Etherium, bijvoorbeeld, is net overgestapt op zo’n nieuwe technologie.

Security

Een van de voordelen van een gecentraliseerd netwerk is dat er doorgaans meer aandacht wordt besteed aan beveiliging. (Daarom zijn cloud-gebaseerde oplossingen doorgaans veiliger dan technologieën die in situ worden gebruikt). Bij een gedecentraliseerd internet worden de gebruikers weer verantwoordelijk voor de beveiliging. En dat kan problematisch zijn. De ervaring leert dat gebruikers nog steeds de meest feilbare factor zijn in elke beveiligingsoplossing. (Op het moment van schrijven van dit artikel haalde een hacker de krantenkoppen na het succesvol hacken van het Uber-netwerk. Hij hoefde slechts één geautoriseerde gebruiker te laten geloven dat hij een collega was die toegang nodig had).

In een gedecentraliseerde opzet is alle informatie weer in handen van de gebruikers. Identiteitsdiefstal en identiteitsfraude zullen even welig tieren als vandaag, en waarschijnlijk met ergere gevolgen voor de gebruikers wier identiteit werd gecompromitteerd. Een recent rapport bevestigde dat social-engineering-aanvallen de Metaverse en Web3 nu al domineren.

En er is meer. Het Pentagon onderzocht ook blockchaintechnologie om te zien of het nuttig zou kunnen zijn voor hen. In plaats daarvan vond hun onderzoek enkele zorgwekkende kwetsbaarheden m.b.t. blockchain. Hun rapport onthulde dat blockchain noch gedecentraliseerd noch bijgewerkt is. De markt die gebruik maakt van in blockchain geregistreerde transacties heeft slechts een handvol spelers en het is via hen dat de meeste transacties plaatsvinden. Bovendien bleek uit het rapport dat het lang kan duren voordat bepaalde transacties worden geregistreerd. Dat laat de mogelijkheid open voor een cybercrimineel om bijvoorbeeld een blockchainaankoop te doen en vervolgens hetzelfde artikel verschillende keren aan verschillende mensen te blijven verkopen zolang de transacties niet zijn geregistreerd.

Negatief effect op innovatie

Technologische innovatie wordt aangeprezen als een van de voordelen van Web3. Maar er is een andere kant van de medaille. Uit onderzoek is gebleken dat decentralisatie innovatie en vooruitgang afremt omdat het de technologische standaardisatie belemmert. Het is het traditionele ‘te veel koks in de keuken’ probleem. E-mail is een klassiek voorbeeld van decentralisatie. Na drie decennia zijn er nog steeds geen standaarden voor e-mail encryptie. Vergelijk dat bijv. met iets als WhatsApp of Teams, wat gecentraliseerde technologieën zijn: die hadden standaard beveiligde encryptie, kort nadat ze werden gelanceerd.

Deze vertraging van de innovatie is een van de belangrijkste redenen waarom veel grote technologiebedrijven hun standpunt over thuiswerken herzien.

Andere controverses

Verschillende vooraanstaande personen binnen Big Tech waarschuwen dat Web3 meer een hype of marketing buzz is dan werkelijkheid. Belangrijker is dat zij erop wijzen dat er niet geen echte decentralisatie zal plaatsvinden, aangezien de investeringen in Web3 start-ups momenteel allemaal worden gedaan door een kleine groep investeringsbankiers. In plaats van de controle over het Internet te centraliseren in de handen van slechts een paar Big Tech-bedrijven, zou de controle over Web3 in handen zijn van een kleine groep investeerders en risicokapitalisten.

Web3 en de Metaverse

Web3 en de Metaverse worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn ze niet hetzelfde. De Metaverse heeft te maken met immersieve digitale werelden die doorgaans worden ervaren als een virtuele of verbeterde realiteit. Web3 heeft te maken met nieuwe technologieën en concepten als decentralisatie en token-based economics. Er is natuurlijk een aanzienlijke overlapping: virtuele marktplaatsen die deel uitmaken van de Metaverse leunen sterk op Web3-technologieën. Maar een van de belangrijkste verschillen is wie de voorstanders van beide zijn. Het Metaverse wordt gepromoot door Big Tech-bedrijven die het zien als een manier om hun controle te behouden, terwijl Web3 wordt gepromoot door investeerders en risicokapitalisten die geld willen beginnen verdienen op kost van ons steeds meer digitale leven.

De Relevantie van Web3 voor Advocaten

Een recente conferentie in Austin, Texas, concludeerde dat er negen gebieden zijn waar web3 en web3-technologieën al relevant zijn voor advocaten.

 1. Auteursrechten betreffende niet-fungibele tokens, of NFT’s
 2. Virtueel onroerend goed – huren of kopen
 3. Virtuele evenementenplanning
 4. Diefstal van cryptocurrency
 5. NFT due diligence
 6. Het vervolgen van misdaden in de metaverse
 7. Het starten of beëindigen van een bedrijf in de metaverse
 8. Metaverse huwelijk en echtscheiding
 9. Web3-opsporing / due diligence

Op dit moment is er reeds een behoefte aan blockchain- en cryptovaluta-advocaten, waar de vraag groter is dan het aanbod. En het is ook duidelijk dat kennis over Web3 en de Metaverse advocaten een concurrentievoordeel geeft.

Cicero Lawpack


Bronnen:


Op de hoogte blijven van alle nieuwigheden binnen de juridische en fiscale wereld?
Volg Jubel.be op LinkedIn

Recente vacatures

Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.