Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Waarom Axa vraagt erkend te worden als onderneming in herstructurering

Wat kan je afleiden uit een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering?

In het sociaal recht hebben de begrippen “onderneming in moeilijkheden” en “onderneming in herstructurering” een eigen, technische, van elkaar onderscheiden betekenis.

In drie onderdelen van het sociaal recht bestaan afzonderlijke regels voor ondernemingen die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden:

  • de regeling van het collectief ontslag,
  • de sluitingswetgeving,
  • en de regelgeving i.v.m. SWT (stelsel van werkloosheid met [bedrijfs]toeslag), voorheen brugpensioen.

Collectief ontslag

De regeling bij collectief ontslag houdt in dat werknemers die worden ontslagen in kader van een herstructurering in beginsel verplicht zijn zich in te schrijven bij de tewerkstellingscel die door of in samenwerking met de werkgever moet worden opgericht en die de ontslagen werknemers moet begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe job.

Sluiting van onderneming

De Sluitingswet bepaalt dat een herstructurering kan worden gelijkgesteld met een sluiting.

SWT

Op het vlak van het SWT ten slotte zijn de gevolgen van een erkenning als onderneming in moeilijkheden kort samengevat de volgende:

  • de opzeggingstermijnen kunnen worden verkort,
  • werknemers die met brugpensioen gaan, moeten niet worden vervangen,
  • de loopbaan die vereist is om met brugpensioen te kunnen gaan, is korter,
  • en, vooral, de vereiste minimumleeftijd om met brugpensioen te kunnen gaan, ligt lager (op dit ogenblik 56 i.p.v. de principiële 62 jaar die thans  (art. 18, § 7, derde lid, 1°, en 8ste lid, SWT-besluit).

Conclusie

De “vakbondskringen” hebben gelijk. Je hebt geen glazen bol, enkel een goed wetboek nodig om te zien dat de aanvraag van Axa om erkend te worden als onderneming in herstructurering gebeurt met het oog op brugpensioen op de lagere leeftijd van 55 jaar.

Meer lezen?

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.