Stappers Advocaten

Stappers Advocaten werd in 1948 opgericht door Mr. Jan Stappers.

In de eerste plaats zijn wij gespecialiseerd in alle juridische kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht (waaronder individueel en collectief arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, sociaal strafrecht en internationaal sociaal recht).

Daarnaast heeft Stappers Advocaten ook een uitstekende expertise in het ondernemingsrecht (waaronder contracten en aanneming, aansprakelijkheid en verzekeringen, consumentenrecht, contracten, informatietechnologie, ondernemingen in moeilijkheden, onroerend goed, vennootschapsrecht en intellectuele eigendom).

Met 16 advocaten en 4 ondersteunde personeelsleden staan we zowel grote ondernemingen, kmo's als particulieren bij. Als onafhankelijk, middelgroot kantoor garanderen we een persoonlijke aanpak, het belang van de cliënt staat voor ons onvoorwaardelijk centraal.

Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen.

Zoals al eerder toegelicht heeft de wetgever bij wet van 23 augustus 2015 een verbod ingevoerd op de uitbetaling van loon in cash, dat op 1 oktober 2016 van kracht is geworden.

Het loon kan enkel nog van hand tot hand worden betaald wanneer de sector dit voorziet, hetzij in een sectorale cao, hetzij door een impliciet akkoord of een gebruik. De mogelijkheid om een impliciet akkoord of een gebruik in te roepen bestond tot 1 oktober 2016.

In het paritair comité voor de horeca had de werkgeversfederatie Horeca Vlaanderen op de valreep een sectoraal gebruik ingeroepen voor occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst). Zoals verwacht hebben de vakbonden dit gebruik verworpen, waardoor de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze occasionele werknemers niet meer toegestaan zal zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf deze bekendmaking van de verwerping van het sectoraal gebruik, dit is vanaf 2 februari 2017.

Ook in het paritair comité nr. 201 voor de Zelfstandige Kleinhandel werd het gebruik verworpen betreffende de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan studenten tewerkgesteld in de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. Bijgevolg zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze studenten niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf deze bekendmaking van de verwerping van het sectoraal gebruik, dit is vanaf 28 januari 2017.

Momenteel zijn volgende gebruiken van kracht:

  • In het paritair comité 144 voor de landbouw gaat het om een gebruik voor seizoens- en gelegenheidswerknemers;
  • In het paritair comité 145 voor de tuinbouw gaat het eveneens om een gebruik voor seizoens- en gelegenheidswerknemers;
  • In het paritair comité 324 van de diamanthandel gaat het om een gebruik voor sommige werkgevers.

In het paritair subcomité voor de taxi’s werd een gebruik ingeroepen tussen de werkgevers en de chauffeurs in bepaalde gevallen, dat nog moet worden bekrachtigd door het paritair comité.

Het overzicht van de sectorale akkoorden of gebruiken die reeds van kracht zijn kan via deze link worden geraadpleegd.

De mogelijkheid om een impliciet akkoord of een gebruik in te roepen gold tot 1 oktober 2016 en is nu niet meer mogelijk. Wel bestaat nog de mogelijkheid om een sectorale cao af te sluiten, wat gebeurde binnen het paritair comité 327.01 voor de beschutte en de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap.

Werkgevers doen er goed aan om na te gaan of hun arbeidsreglement in overeenstemming is met het verbod op uitbetaling van het loon in cash.

Eva Karreman

Stappers Advocaten

Stappers Advocaten werd in 1948 opgericht door Mr. Jan Stappers.

In de eerste plaats zijn wij gespecialiseerd in alle juridische kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht (waaronder individueel en collectief arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, sociaal strafrecht en internationaal sociaal recht).

Daarnaast heeft Stappers Advocaten ook een uitstekende expertise in het ondernemingsrecht (waaronder contracten en aanneming, aansprakelijkheid en verzekeringen, consumentenrecht, contracten, informatietechnologie, ondernemingen in moeilijkheden, onroerend goed, vennootschapsrecht en intellectuele eigendom).

Met 16 advocaten en 4 ondersteunde personeelsleden staan we zowel grote ondernemingen, kmo's als particulieren bij. Als onafhankelijk, middelgroot kantoor garanderen we een persoonlijke aanpak, het belang van de cliënt staat voor ons onvoorwaardelijk centraal.

Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.