Beheersvolmacht: fiscaal goedgekeurd

Beheersvolmacht: fiscaal goedgekeurd

Een beheersvolmacht is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed een volmacht geeft aan een derde om dit goed te beheren en er desgevallend over te beschikken (in naam en voor rekening van de eigenaar). Dit kan zowel onderhands als notarieel, hoewel een...
​Verklaring van behoud: last call!

​Verklaring van behoud: last call!

Inmiddels wordt het nieuwe erfrecht al bijna één jaar toegepast. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op nalatenschappen die (zijn) open(ge)vallen vanaf 1 september 2018. Zoals u misschien al weet, heeft het nieuwe erfrecht de inbreng- en inkortingsregels (met...