Beheersvolmacht: fiscaal goedgekeurd

Beheersvolmacht: fiscaal goedgekeurd

Een beheersvolmacht is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed een volmacht geeft aan een derde om dit goed te beheren en er desgevallend over te beschikken (in naam en voor rekening van de eigenaar). Dit kan zowel onderhands als notarieel, hoewel een...