Schuld (en boete)

Schuld (en boete)

Minister Dermagne (PS) zal in de loop van de maand juni een wetsontwerp indienen om de zogenaamde schuldenindustrie aan banden te leggen. Hij wil vermijden dat consumenten die het moeilijk hebben om hun schulden te betalen nog dieper in de put geraken door al te hoge...