Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Opgelet: dit artikel is meer dan één jaar oud en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

“Als je gaat werken mag je toch ook je telefoon gebruiken?” O ja?

Smartphones op het werk

Zoals zo vaak het geval is met juridische kwesties, is het enige juiste antwoord: het hangt ervan af.

Van wat hangt het af?

 Er is een reglement

Vooreerst van het antwoord op de vraag of er daarover een reglement bestaat. Zoals een schoolreglement, Eva Berghmans schrijft het zelf het gebruik van mobieltjes kan verbieden, kan ook het arbeidsreglement of een ander reglement de werknemers verbod opleggen een eigen telefoon of tablet op het werk te gebruiken of dat gebruik beperken.

Er is geen reglement

Is er geen reglement, dan geldt nog altijd de regel dat men op het werk is om te werken, niet om privé-activiteiten te verrichten. Maar de werkgever vindt het blijkbaar niet belangrijk genoeg dat te regelen, zodat een beperkt (want op de werkplaats primeert het werk) gebruik om een wettige reden (misbruik of oneigenlijk gebruik van de gedoogzaamheid of faciliteit is uit den boze) mag.

Hoe dan ook, bij ontstentenis van een concreet verbod of een duidelijke regeling kan een terloops, occasioneel gebruik van de eigen smartphone niet zomaar als een fout kan worden beschouwd, laat staan als een zware fout.

 Wat altijd mag

Dat zou trouwens ook niet het geval zijn als een werknemer in weerwil van een expliciet verbod toch zijn mobieltje op het werk gebruikt in een dringende aangelegenheid, bv. om te informeren naar de toestand van een zwaar ziek familielid of in een ander noodgeval (of het examen van zoon- of dochterlief daaronder valt, is een kwestie van persoonlijke smaak). De persoonlijke levenssfeer komt niet absoluut te vervallen op het werk.

De wettelijke bepaling die dat regelt is een oude koe: the good old artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek: gedraag u als werkgever of werknemer correct, loyaal, decent oftewel “de goeder trouw”.

Meer lezen?

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.