Recht op aftrek van historische btw - wat is dit nu eigenlijk? 1
Recidiveregeling inzake wegverkeer niet ongrondwettelijk

Door Jubel

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 28/04/2017 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 27 april 2017 (nr. 2017/051) besloten dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet geschonden is door personen die zich in een verschillende situatie bevinden ten aanzien van de eerste strafmaat, op dezelfde wijze te behandelen bij recidive.

In het onderliggend bodemgeschil had de verdediging de stelling geopperd dat een inbreuk op artikel 30, §2 WPW (zijnde inbreuken inzake bepalingen met betrekking tot theoretische en praktische scholing, zowel voor de lerende bestuurder als voor diens begeleider) op discriminatoire wijze werden gestraft ingeval de overtreder zich in staat van herhaling bevond.

Immers, bij een eerste overtreding van voormeld artikel voorziet de wetgever niet in de mogelijkheid tot het opleggen van een rijverval, terwijl dit bij recidive – ook ten aanzien van de andere bepalingen van de recidivekorf van artikel 38 §6 WPW – wél het geval is. Dit alles terwijl voor alle andere bepalingen uit de recidivekorf ook bij een eerste bestraffing minstens een facultatief rijverval tot de mogelijkheden behoort.

Bij wijze van voorbeeld, begaat men een inbreuk tegen de bepalingen inzake voorlopig rijbewijs zonder voorgaanden, dan kan men een geldboete opgelegd krijgen van (thans) minimaal € 400,00, méér de kosten. Er kan in dergelijk geval géén rijverval worden opgelegd. Heeft de beklaagde binnen de drie jaar voorafgaand aan de nieuwe feiten evenwel – bijvoorbeeld – een zware snelheidsovertreding begaan, dan dient bij een inbreuk tegen de bepalingen inzake voorlopig rijbewijs eenzelfde geldboete te worden opgelegd én een rijverbod, maar dient tevens een veroordeling tot een rijverbod van minstens drie maanden mét opleg van vier herstelproeven te worden uitgesproken. Bijkomend geldt dat zelden een inbreuk op dergelijke bepalingen ‘alleen’ komt en dat hetzelfde feit doorgaans diverse inbreuken met zich brengt, waardoor het minimale verval al gauw oploopt tot minstens zes of negen maanden….

Het Grondwettelijk Hof heeft thans geoordeeld dat de in het geding zijnde bepaling geldt immers ten aanzien van allen die een van de in artikel 38, § 6, vermelde overtredingen hebben begaan. Die bepaling strekt er volgens het Hof toe ten aanzien van bepaalde overtredingen in een strengere bestraffing te voorzien in geval van herhaling en zulks met het oog op het waarborgen van de verkeersveiligheid. Ten opzichte van dat doel is enkel de aard van de eerst begane overtreding relevant, en niet de aard van de straf die aan een overtreder naar aanleiding van een eerste inbreuk kan worden opgelegd, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om tot een verval van het recht tot sturen te worden veroordeeld.

Bijgevolg kon de wetgever alle recidiverende bestuurders die een of meer van de in artikel 38, § 6, van de Wegverkeerswet vermelde verkeersovertredingen hebben begaan, op dezelfde wijze behandelen, terwijl zij in de drie jaar vóór de overtreding reeds waren veroordeeld voor een overtreding die ook in die bepaling wordt vermeld, ongeacht de straf die bij de eerste veroordeling is uitgesproken.

Auteur: Advocaat Bart Bleyaert

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.